Wijzigingsplan Ratumseweg 23 - vastgesteld

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben met ingang van 10 oktober 2012 tot 22 november 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegd het op 25 september 2012 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Ratumseweg 23.

Doel

Doel van dit wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming “Agrarisch Cultuurlandschap” in de bestemming “Wonen”. Het plan voorziet in de bouw van een dubbele woning met bijgebouwen.

Waar ter inzage

Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 23 november 2012 in werking getreden.