Wijzigingsplan Voskuilweg 8 - vastgesteld

Wijzigingsplan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk hebben op 24 juni 2014 het wijzigingsplan “Voskuilweg 8” vastgesteld. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1404BGVOSKUILW8-VA01.

Doel en ligging

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een wijziging van de ligging van het bouwblok op het perceel Voskuilweg 8. Het bouwblok zal niet vergroot worden, er vindt slechts een verschuiving van het bouwvlak plaats.

Ter Inzage

Het vastgesteld wijzigingsplan heeft met ingang van woensdag 8 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onherroepelijk

Op donderdag 21augustus 2014 is het plan onherroepelijk geworden.