Wijzigingsplan perceel Henxelseweg 3 - Vastgesteld

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van woensdag 6 maart 2013 tot en met dinsdag 16 april 2013 ter inzage gelegd het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk op 19 februari 2013 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Henxelseweg 3.

Doel

Doel van het wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming van het perceel Henxelseweg 3 in Winterswijk. De huidige bestemming van het perceel is "Woningbouw". Doel van het wijzigingsplan is het scheppen van een mogelijkheid voor de verbouw van een schoppe tot woning zodat binnen het bestemmingsvlak twee woningen worden toegelaten. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1208BGHENXELSEW3-VA01.

Waar ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt ter inzage is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het plan is op 17 april 2013 in werking getreden.