Wijzigingsplan t.b.v. perceel Beerninkweg 22 - Vastgesteld

Vastgesteld wijzigingsplan art. 3.6 Wro  t.b.v. perceel Beerninkweg 22 (mogelijkheid tot verbouw van een deel van de schoppe tot woning) 

Ter inzagelegging

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 24 april 2012 tot en met 6 juni 2012 ter inzage gelegd het door dit college op 14 april 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Beerninkweg 22.

Doel

Doel van de wijzigingsplannen is een wijziging van de bestemming ten behoeve van het scheppen van een mogelijkheid voor de verbouw van een gedeelte van een schoppe tot woning, waarbij binnen het bestemmingsvlak twee woningen worden toegelaten.

Waar ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0294.WP1107BGBEERNINK22-VA01

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 7 juni 2012 in werking getreden.