Wijzigingsplan t.b.v. perceel Beerninkweg 24 - Vastgesteld

Ter inzagelegging

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 24 april 2012 tot en met 6 juni 2012 ter inzage gelegd het door dit college op 14 april 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Beerninkweg 24.

Doel

Doel van deze wijziging is de vergroting van het agrarische bouwvlak.

Waar ter inzage

Het wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van plan is  NL.IMRO.0294.WP1107BGBEERNINK24-VA01

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 7 juni 2012 in werking getreden.