Wijzigingsplan t.b.v. perceel Beerninkweg 2 - Vastgesteld

Ter inzage

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 27 juni 2012 tot en met 7 augustus 2012 ter inzage gelegd het door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk op 12 juni 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van het perceel Beerninkweg 2.

Doel

Doel van het wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming ten behoeve van het perceel Beerninkweg 2: de vergroting van het agrarische bouwvlak in verband met de bouw van een overdekte rijhal voor paarden. Het planidentificatienummer van het plan is  NL.IMRO.0294.WP1107BGBEERNINKW2-VA01
 

Waar in te zien

Het wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 8 augustus 2012 in werking getreden