Wijzigingsplan t.b.v. percelen Wissinkweg 7-11 en 8/10 -Vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk hebben met ingang van 21 maart 2012 gedurende zes weken  ter inzage gelegd het door dit college op 7 maart 2012 vastgestelde wijzigingsplan ten behoeve van de percelen Wissinkweg 7/9/11 en 8/10.

Doel

Doel van dit wijzigingsplan is een wijziging van de bestemming “bouwvlak, gelegen in agrarisch cultuurlandschap” in de bestemming “Wonen” van zowel de percelen Wissinkweg 7/9/11 en 8/10.
 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is op 8 maart 2012 in werking getreden.