Rioolaansluiting aanvragen

Voor het aansluiten van uw huisaansluiting op de gemeentelijke riolering is toestemming van de gemeente nodig. In overleg met u wordt bepaald hoe uw leiding het best aangesloten kan worden.

Na toestemming van de gemeente, wordt door de gemeente een zogenaamde uitlegger aangelegd. Vaak zijn dit twee leidingen (afval- en regenwater) vanaf het hoofdriool naar uw perceelgrens. In het buitengebied kan een pompput voor afvalwater nodig zijn. Na de aanleg kunt u zelf aansluiten op deze uitleggers.

Aanvraag

Om een rioolaansluiting aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraag Rioolaansluiting.

Een watervergunning kunt u aanvragen op Omgevingsloket Online.

Wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven en u heeft de verschuldigde leges en kosten van de aanleg van de rioolaansluiting betaald, start de gemeente binnen twee weken met de werkzaamheden.

Kosten

De gemeente legt de uitlegger aan op uw kosten. De kosten worden bepaald op basis van de werkelijk door de gemeente te maken kosten. Daarnaast moet u leges betalen. Voor het gebruik van de rioolaansluiting wordt u aangeslagen voor de rioolheffing.

Bijzonderheden

Scheiden van afvalwater en regenwater

Op uw eigen perceel moet u zelf zorgen dat afvalwater en regenwater van elkaar gescheiden worden.

Afvalwater moet worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet geïnfiltreerd worden in de bodem of geloosd worden op een sloot of hemelwaterriool. Bij lozing op een sloot is een watervergunning nodig.

Drainagewater en bronneringswater

Drainage- en bronneringswater moeten altijd op een sloot worden aangesloten.

Bedrijfsafvalwater

Bij lozing van bedrijfsafvalwater kunnen extra eisen worden opgelegd in het kader van het activiteitenbesluit.