Rioolverstopping

Rioolverstopping ontstaat bijna altijd in uw huisaansluiting. Dat is de leiding die vanaf uw woning of bedrijf naar het gemeentelijk hoofdriool (vaak in de weg) loopt. Verstoppingen ontstaan door het normale gebruik van toilet en douche (toiletpapier en zeep), maar veel vaker door het foutieve gebruik van toilet en gootsteen (vet, jus en allerlei doekjes). Een andere oorzaak voor verstopping kan beschadiging (b.v. verzakking of scheuring) van de huisaansluiting zijn. Dit kan op uw eigen perceel zijn of in het gedeelte van uw huisaansluiting die op gemeentegrond ligt.

Aanvraag

Het inschakelen van de Rova kan telefonisch via de Bel– en herstellijn op nummer 0543-54 54 54 of via de het e-mailadres klantenservice@rova.nl

Gegevens over huisaansluitingen kunt bij de gemeente opvragen op telefoonnummer 0543-543543.

Aanpak

Reinigen huisaansluiting

Bij een verstopping moet u beginnen met zelf uw huisaansluiting te reinigen of dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Vaak heeft de gemeente informatie over de ligging van het ontstoppingsstuk. Het ontstoppingsstuk is een ondergronds putje in uw leiding. Door het ontstoppingsstuk vrij te graven kan de leiding worden gereinigd. Het putje ligt meestal vlakbij de overgang van uw perceel naar de openbare weg. Soms kan ook vanuit de woning worden gereinigd. Meestal is reinigen voldoende om het probleem op te lossen. De kosten zijn voor u. Let op: het is verboden om in gemeentegrond (b.v. trottoir) te graven. Mocht dit toch nodig zijn moet u vooraf contact opnemen met de Rova.

Reinigen hoofdriolering

Als blijkt dat de verstopping niet in uw huisaansluiting zit, maar in het hoofdriool moet u de Rova waarschuwen. Het Serviceteam van de Rova zal dan de verstopping verhelpen. Wel wordt daarbij nadrukkelijk gekeken naar de oorzaak van de verstopping. Als de oorzaak bij in de hoofdriolering ligt kunnen eventueel reeds door u gemaakte kosten worden vergoed. Hiervoor is wel een factuur nodig.

Reparatie huisaansluiting

Als blijkt dat de verstopping wel in uw huisaansluiting zit, maar veroorzaakt wordt doordat uw huisaansluiting beschadigd (b.v. verzakt of gescheurd) is moet u de Rova waarschuwen. Het Serviceteam van de Rova zal dan de huisaansluiting (het gedeelte op gemeentelijke grond) repareren of vervangen. Deze kosten zijn voor de gemeente. Kosten voor reparatie of vervanging van leidingen op uw perceel zijn altijd voor u zelf.