Dialoogbijeenkomsten 21 en 23 januari 2019

Op 21 en 23 januari 2019 waren er dialoogbijeenkomsten voor de Omgevingsvisie buitengebied. Tijdens deze avonden heeft de gemeente veel informatie gekregen voor het opstellen van de Omgevingsvisie buitengebied.

Er waren per avond rond de zestig belangstellenden aanwezig.

Opbrengst dialoogbijeenkomsten

Tijdens deze avonden hebben wij veel informatie gekregen voor het opstellen van de Omgevingsvisie buitengebied. De opmerkingen die deze avond zijn opgeschreven kunt u nalezen:

Vervolg

De komende tijd zijn wij druk bezig met het opstellen van een eerste versie van de Omgevingsvisie buitengebied. Dit doen wij samen met adviesbureau Losstadomland. Het ontwerp Omgevingsvisie buitengebied leggen wij voor aan vereniging Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) en Stichting buurtschappenvisie (BSV). Zij gaan kijken of de beleidskeuzes die wij als gemeente hebben verwoord overeenkomen met de wensen van het buitengebied. Daar waar de keuzes afwijken, bekijken OBW en BSV of deze voldoende beargumenteerd  en duidelijk zijn. De gemeente behoudt namelijk de vrijheid van beleidskeuzes. Dit kan in het algemeen belang nodig zijn.

Politiek forum

Bij de dialoogbijeenkomsten vertelden we dat de gemeente in april 2019 het ontwerp Omgevingsvisie buitengebied aan de gemeenteraad presenteert. Dit blijkt niet haalbaar door verschillende omstandigheden. De planning is nu om op 6 juni 2019 de ontwerp-Omgevingsvisie buitengebied aan de gemeenteraad te presenteren. Dit doen we tijdens een informerend politiek forum. De vergaderingen van het politiek forum zijn openbaar. U bent dan ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Ter visie legging ontwerp Omgevingsvisie

Na het politiek forum ligt de Omgevingsvisie gedurende zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan dan zijn of haar zienswijze op de visie geven. De zienswijzen kunnen ervoor zorgen dat het ontwerp Omgevingsvisie buitengebied op onderdelen wordt aangepast/aangescherpt. De Omgevingsvisie buitengebied leggen we vervolgens in november ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt ons mailen op omgevingsvisiebuitengebied@winterswijk.nl.