Uitnodiging dialoogbijeenkomst omgevingsvisie buitengebied

Op maandagavond 21 januari en woensdagavond 23 januari 2019 verzorgt de gemeente Winterswijk een dialoogbijeenkomst over de Omgevingsvisie Buitengebied. U bent van harte welkom.

Waarom zien wij u graag?

Vanaf 2021 geldt een nieuwe wet: de Omgevingswet. Vanaf dat moment worden er 26 wetten geïntegreerd en gebundeld in één wet: de Omgevingswet. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Daarnaast moeten gemeenten het makkelijker maken voor bewoners en initiatiefnemers om een ruimtelijk project te starten. Dat betekent ook een nieuwe manier van werken voor de gemeente Winterswijk én een geactualiseerde visie over de toekomst van de fysieke leefomgeving in Winterswijk.

Daarom denken we nu na over de gewenste toekomst van ons buitengebied. Deze visie leggen we vast in de Omgevingsvisie Buitengebied: de strategische visie voor de fysieke leefomgeving van het buitengebied van Winterswijk, inclusief een beschrijving van doelen en de gewenste ontwikkelrichting . Wat gaan we doen om het buitengebied nog mooier, gezonder en aantrekkelijker te maken? Hoe gaan we de bestaande leefomgeving en specifieke kwaliteiten daarvan beschermen, behouden en beheren?

In een eerder stadium is al heel veel informatie bij in totaal 256 participanten opgehaald. Al deze informatie is teruggebracht tot een aantal concrete vraagstukken die vragen om een oplossing. We horen graag van u wat u van deze vraagstukken vindt. Deze vraagstukken geven een goed beeld over de keuzes die voor het buitengebied gemaakt moeten worden. Sommige vraagstukken zorgen voor dilemma’s. Kiezen we voor het landschap, economie of duurzaamheid en/of kunnen deze met elkaar verenigen?

Hoe ziet de avond er uit?

We beginnen met een korte inleiding. Daarna zijn er aparte gesprekstafels met verschillende vraagstukken, zodat u kunt kiezen over welke vraagstukken u inhoudelijk uw mening wilt delen. De vraagstukken zijn onder andere:

  • Hoe kijkt u aan tegen ontwikkelingen in het buitengebied wat betreft wonen en bedrijvigheid?
  • Gebruik van recreatiewoningen door niet-recreanten

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de twee avonden via e-mail omgevingsvisiebuitengebied@winterswijk.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 januari 2019 vóór 12.00 uur.

Data en locatie

Wanneer:

  • maandagavond 21 januari 2019
  • woensdagavond 23 januari 2019

Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur met afsluitend een borrel.

De bijeenkomsten worden gehouden op het Gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

Uitgelicht