Ontwerp Gebiedsvisie Driemarkweg/Molenveld en omgeving - ter inzage

De ontwerp gebiedsvisie ligt in de periode van woensdag 25 juli t/m woensdag 15 augustus 2018 ter inzage.

De ontwerp gebiedsvisie ligt ter inzage bij de balie op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 te Winterswijk. U kunt het plan ook online inzien (Pdf, 20,5 Mb).

Reacties op deze visie kunt u per post of per e-mail indienen bij het college van burgemeester en wethouders:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. K. Meinderts via tel.nr. (0543) 543 543 of gemeente@winterswijk.nl.

Uitgelicht