Instanties die bericht krijgen over uw verhuizing

Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch een aantal instanties

Instanties door de gemeente geïnformeerd

De gemeente informeert de volgende instanties nadat uw verhuizing is verwerkt:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-groep)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Instanties niet door de gemeente geïnformeerd

De volgende instanties kunnen informatie opvragen maar de gemeente geeft uw verhuizing niet automatisch aan hen door:

 • Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Baarmoederhalskanker
 • Cadans
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Donorregistratie
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van VROM
 • Notarissen
 • Regionale Indicatieorganen
 • Regiopolitie
 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • UWV
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Ziekenhuizen

Uitgelicht