Verhuizen binnen Nederland

Geef uw verhuizing binnen 5 dagen na of maximaal 30 dagen voor de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dus ook als u binnen de gemeente van adres verandert.

Verhuizen binnen de gemeente Winterswijk

Wanneer u verhuist binnen de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit kan online via het formulier 'aangifte verhuizing binnen eigen gemeente' of aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor een afspraak.

Verhuizen naar de gemeente Winterswijk

Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente dan moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente. Dit kan online via het formulier 'aangifte vestiging in de gemeente' of aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor een afspraak.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs. Die verklaring staat op de achterkant van het verhuisformulier.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u een briefadres aanvragen. U kunt uw post dan op een ander adres laten bezorgen. Het adres moet het adres van een woonhuis zijn.

Meer informatie