Verhuizen binnen of naar Winterswijk

Verhuist u binnen of naar de gemeente Winterswijk? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 30 dagen vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Winterswijk naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

Verhuizing binnen Winterswijk doorgeven

Verhuizing vanuit andere gemeente naar Winterswijk doorgeven

U kunt een verhuizing ook doorgeven aan de balie van het gemeentekantoor. Maakt u hiervoor een afspraak.

Documenten voor doorgeven verhuizing

  • Geldig legitimatiebewijs (als u de verhuizing doorgeeft aan de balie)
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening
  • Bij inwoning: een toestemmingsformulier met een kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Briefadres

Als u geen vast woonadres heeft of in een instelling verblijft, kunt u een briefadres aanvragen. U kunt uw post dan op een ander adres laten bezorgen. Het adres moet het adres van een woonhuis zijn.

Meer informatie

Uitgelicht