Geluidhinder, aanvraag om ontheffing

Wanneer u thuis of ergens anders (maar niet in een horecagelegenheid) een feest met muziek wilt organiseren, kan er mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden worden veroorzaakt. In dat geval kunt u op grond van artikel 4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening een ontheffing aanvragen van het verbod om voor omwonenden of de omgeving geluidhinder te veroorzaken.

Aanvraag

Via het formulier 'Aanvraag ontheffing geluidhinder' vraagt u ontheffing aan van het verbod om voor omwonenden of de omgeving geluidhinder te veroorzaken.

Voorwaarden

Aan de ontheffing zijn enkele beperkingen verbonden:

  • Het geluidsniveau aan de gevel van omliggende woningen mag niet meer bedragen dan 55 dB(A);
  • De ontheffing geldt tot uiterlijk 24.00 uur.