Tijdelijk verhuren leegstaande woning

Wilt u uw leegstaande, te koop staande woning tijdelijk verhuren? Dan heeft u een vergunning nodig.

Online aanvragen vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

Meesturen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Bewijs van eigendom

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn € 191,25.

Voorwaarden

  • Het huis moet te koop staan.
  • Het huis moet leeg staan.
  • De eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan het tijdstip dat de woning voor het laatst leeg is komen te staan in de woning hebben gewoond. Of de woning is voorafgaande aan de leegstand in de afgelopen 10 jaar voor de aanvraag niet langer dan 3 jaar verhuurd op reguliere wijze. Of de woning is nooit bewoond geweest (nieuwbouw).
  • De huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan;.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden.
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning anders ontstaat een ‘normale’ huurovereenkomst waarbij de huurder aanspraak kan maken op de huurbeschermingsbepalingen.

Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de maximale huurprijs gelden die in de geldende vergunning was opgenomen. Een vergunning die verleend is vóór 1 juli 2013 heeft van rechtswege een duur van 5 jaar in plaats van 2 jaar gekregen. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen (zonder extra kosten). Een nieuwe vergunningaanvraag voor te koop staande en leegstaande woningen kan voor max. 5 jaar worden verleend, mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Voor een nieuwe vergunningaanvraag worden leges in rekening gebracht.

Uitgelicht