Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Jeugdhulp is ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers.

Vormen van jeugdhulp

De nadruk bij jeugdhulp ligt op opgroeien en opvoeden. Bij jeugdhulp kunt je denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedingsondersteuning binnen gezinnen
  • Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Jeugdreclassering

Heb je hulp nodig?

Je kunt hulp zoeken op meerdere manieren:

  • De Post: Bij Sociaal Team De Post kun je terecht voor vragen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het Sociaal Team hebben kennis over allerlei onderwerpen en gaan graag met je in gesprek.
  • Ondersteuningsteam: Het Ondersteuningsteam pakt hulpvragen op van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Als het nodig is zorgt het Ondersteuningsteam voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor met meer dan 200 zorgaanbieders afspraken gemaakt. Je kunt het Ondersteuningsteam bereiken via de website van het Ondersteuningsteam of via De Post.
  • De website www.regelhulp.n: een wegwijzer naar zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Vertrouwenspersoon

Als je met jeugdhulp te maken krijgt, ben je daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die je dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met jou de oplossing te vinden. Meer informatie vind je op www.akj.nl.

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt, als je je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800 2000, of via de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.

Uitgelicht