Jeugdhulp

Jeugdhulp is ondersteuning aan jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers.

Vormen van jeugdhulp

Bij jeugdhulp kunt je denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedondersteuning binnen gezinnen
  • Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Kinderbescherming
  • Jeugdreclassering

Heb je hulp nodig?

Je kunt hulp zoeken op meerdere manieren:

  • Het Ondersteuningsteam: dit team pakt hulpvragen op van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Als het nodig is zorgt het Ondersteuningsteam voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor met zorgaanbieders afspraken gemaakt. Je kunt het Ondersteuningsteam bereiken via de website van het Ondersteuningsteam: www.ondersteuningsteamoa.nl of via De Post.
  • De Post: Bij Sociaal Team De Post kun je terecht voor vragen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. De medewerkers van het Sociaal Team hebben kennis over allerlei onderwerpen en gaan graag met je in gesprek.
  • De website www.regelhulp.nl: een wegwijzer naar zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Ben je niet tevreden over de hulp?

Als je met jeugdhulp te maken krijgt, ben je daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die je dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kun je dat bespreken met de hulpverlener. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met jou de oplossing te vinden. Meer informatie vind je op www.akj.nl.

Kindertelefoon

Ben je kind en wil je praten met iemand over onderwerpen die je niet durft of wilt  bespreken met mensen in je omgeving? Bijvoorbeeld over je ouders, je gevoel, school of relaties en seks? Bel dan gratis de kindertelefoon: 0800-0432 of ga naar www.kindertelefoon.nl.

Je belt of chat met een getrainde vrijwilliger. Je kunt met de kindertelefoon bellen en chatten zonder dat je je naam vertelt. En het is helemaal vertrouwelijk: ze geven geen gegevens van jou door aan anderen.

Heb je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Bel Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je hulp zoekt, als je je zorgen maakt over iemand anders of als professional. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800-2000, of via de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.