Wmo-raad

De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Winterswijk en werkt samen met de gemeente aan verbeteringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van de Wmo. De leden van de Wmo-raad kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van de inwoners van Winterswijk die de ondersteuning van de Wmo nodig hebben. De Wmo-raad is er niet om individuele gevallen op te lossen. Vragen over wat, wanneer en hoe er middelen verstrekt worden, kunt u bij De Post stellen.

Vergaderingen Wmo-raad

De Wmo-raad komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. In 2019 zijn de vergaderingen op:

  • Maandag 11 maart- agenda voor de vergadering
  • Maandag 15 april - vervalt!
  • Maandag 20 mei
  • Maandag 24 juni
  • Maandag 9 september
  • Maandag 28 oktober
  • Maandag 9 december

De vergaderingen zijn openbaar.

Vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad. Neem dan contact op met een van de leden of neem contact op met het secretariaat via email wmoraad@winterswijk.nl.

Leden Wmo-raad

Foto De heer B. WestraBert Westra, wmoraad@winterswijk.nl
Voorzitter Wmo-raad

 

 

 

Foto Mevrouw J. SlotboomJoanne Slotboom, wmoraad@winterswijk.nl   
secretaris WMO raad

 

 

 

Foto Mevrouw K. van WierenKaren van Wieren, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: gehandicapten

 

 

 

Foto Marjan RoerdinkveldboomMarjan Roerdinkveldboom, m.roerdinkveldboom@vithulpbijmantelzorg.nl
aandachtsveld : vrijwilligers en mantelzorgers

 

 

 

Foto Annemiek MegensAnnemiek Megens, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

Foto Marianne VerweyMarianne Verwey, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: ouderen/senioren

 

 

Foto Rianne StemerdinkRianne Stemerdink, riannewmoraad@hotmail.com
aandachtsveld: jeugd en jongeren

 

 

 

Foto Marloes SpijkerMarloes Spijker, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking

 

 

 

Foto Anneke van NieropAnneke van Nierop, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: jongeren en jeugd

 

 

Foto Dorinda LammersDoinda Lammers, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen

 

 

 

Linda BrusseLinda Brusse, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: armoedebeleid en financiën

Uitgelicht