Wmo-raad

De Wmo-raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Winterswijk en werkt samen met de gemeente aan verbeteringen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van de Wmo. De leden van de Wmo-raad kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van de inwoners van Winterswijk die de ondersteuning van de Wmo nodig hebben. De Wmo-raad is er niet om individuele gevallen op te lossen. Vragen over wat, wanneer en hoe er middelen verstrekt worden, kunt u bij De Post stellen.

 

Vergaderingen Wmo-raad

De Wmo-raad komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda van actuele vergadering wordt iedere vergadering op deze website geplaatst.

 

Vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de Wmo-raad. Neem dan contact op met een van de leden of neem contact op met het secretariaat via email wmoraad@winterswijk.nl.

 

Leden Wmo-raad

Foto De heer B. WestraBert Westra, wmoraad@winterswijk.nl
Voorzitter Wmo-raad

 

 

 

Foto Mevrouw J. SlotboomJoanne Slotboom, wmoraad@winterswijk.nl   
secretaris WMO raad

 

 

 

Foto Henny WoninkHenny Wonink, henny.wonink@planet.nl
aandachtsveld: vrijwilligers en mantelzorgers

 

 

 

Foto Mevrouw K. van WierenKaren van Wieren, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: gehandicapten

 

 

 

Foto Marjan RoerdinkveldboomMarjan Roerdinkveldboom, m.roerdinkveldboom@vithulpbijmantelzorg.nl
aandachtsveld : vrijwilligers en mantelzorgers

 

 

 

Foto Annemiek MegensAnnemiek Megens, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een verstandelijke beperking

 

 

 

Foto Marianne VerweyMarianne Verwey, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: ouderen/senioren

 

 

Foto Rianne StemerdinkRianne Stemerdink, riannewmoraad@hotmail.com
aandachtsveld: jeugd en jongeren

 

 

 

Foto Marloes SpijkerMarloes Spijker, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking

 

 

 

Foto Anneke van NieropAnneke van Nierop, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: jongeren en jeugd

 

 

Foto Dorinda LammersDoinda Lammers, wmoraad@winterswijk.nl
aandachtsveld: mensen met een verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen