Nieuw lid Wmo-raad gezocht

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 5 juni aanstaande per e-mail of brief weten.

De Wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) is er op gericht dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij.  De Wmo is er voor iedereen: voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met een beperking. Dit 'meedoen' is ook te vertalen in meedenken en meepraten over het beleid. Dit gebeurt onder meer door de Wmo-raad.

De Wmo-raad is op zoek naar een nieuw lid

De Wmo-raad is specifiek op zoek naar een een lid die de doelgroep 'inwoners met een migratieachtergrond' vertegenwoordigt.

Heeft u interesse?

Bent u geïnteresseerd om de Wmo-raad te ondersteunen? Laat dit ons uiterlijk 5 juni 2018 per e-mail of brief weten. Geef daarin in ieder geval aan wie u bent en wat uw motivatie is.

U kunt uw brief of e-mail sturen naar:

Secretariaat Wmo-raad
t.a.v. mevrouw Joanne Slotboom
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

E-mail: wmoraad@winterswijk.nl

Meer informatie

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Bert Westra (voorzitter Wmo-raad) via telefoonnummer 06 - 53 23 60 16.

Hij is ook te bereiken via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

 

 

Uitgelicht