Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen

Samen met zorgverzekeraar Menzis biedt de gemeente Winterswijk een zorgverzekering aan die speciaal bedoeld is voor mensen met een laag inkomen.

Kom ik in aanmerking?

U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een inkomen heeft tot 130% van het bijstandsniveau. In de tabel hieronder kunt u lezen wanneer u voor deze verzekering in aanmerking komt. Het netto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner moet lager zijn dan de bedragen die in de tabel staan.

Maximum netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld per 1 juli 2017)

  Jonger dan de AOW-leeftijd Ouder dan de AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.218,35 € 1.368,97
Echtpaar/samenwonend € 1.740 € 1.870,70

Daarnaast mag uw eigen vermogen niet te hoog zijn. Voor een alleenstaande geldt dat het vermogen niet meer mag zijn dan € 5.940 en voor echtparen/samenwonenden en alleenstaande ouders niet meer dan € 11.880 (Participatiewet artikel 34, derde lid).

De voordelen van de collectieve zorgverzekering

Deze collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit verschillende verzekeringspakketten: GarantVerzorgd 1, 2 of 3. Deze collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor een gunstigere premie. Zo vergoeden bijvoorbeeld alle verzekeringen de eigen bijdrage Wmo tot maximaal € 300,00.

Wat is voor mij het juiste pakket?

Als u lage zorgkosten heeft, is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u hoge zorgkosten? Dan is GarantVerzorgd 3 een goede keuze. Deze verzekering biedt de hoogste vergoedingen voor brillen en lenzen, fysiotherapie, ziekenvervoer en heel veel meer.

Tandartsverzekeringen

Naast de GarantVerzorgd verzekering kunt moet u een tandartsverzekering afsluiten. Dat geldt niet als u een volledige boven- en onder gebitsprothese heeft. Dan kunt u uw GarantVerzorgd verzekering aanvullen met TandVerzorgd 1P, maar dat hoeft niet.

Premies op een rij

Hieronder ziet u wat u per aanvullende verzekering per maand aan Menzis betaalt. Hierin is de korting van de gemeente al verwerkt.

Netto maandpremie Basisverzekering

De netto premie voor de Basisverzekering (inclusief collectiviteitskorting) bedraagt in 2018 € 111,86 per maand.

GarantVerzorgd 1: € 6,32

GarantVerzorgd 2: € 18,15

GarantVerzorgd 3: € 28,17

GarantTandVerzorgd 250: € 10,46

GarantTandVerzorgd 500: € 16,33

GarantTandVerzorgd 750: € 29,07

TandVerzorgd 1P: € 6,32

Verplicht eigen risico

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2018). Verwacht u in 2018 uw verplicht eigen risico (voor een groot deel) te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Bij Menzis kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

Deze service kunt u telefonisch via de Klantenservice van Menzis aanvragen, via het contactformulier op de website of via menzis.nl/mijnmenzis. Aanmelden kan uiterlijk tot 1 februari 2018.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich tot en met 31 december 2017 aanmelden. Menzis zegt uw oude verzekering dan voor u op. U kunt zich op deze manier aanmelden:

Vragen en advies

U kunt uw vragen over de verzekering online stellen op menzis.nl. Voor advies kunt u ook contact opnemen met de OverstapCoach van Menzis. De OverstapCoach geeft persoonlijk advies en is telefonisch bereikbaar via 088 222 40 80 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief).

Inloopspreekuur

Op woensdag 29 november 2017 en op woensdag 20 december 2017 is er van 13.30 tot 16.30 uur een inloopspreekuur in De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL Winterswijk. Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uitgelicht