Column 'Vrijheid' - burgemeester Bengevoord

Column is gepubliceerd in het gemeentenieuws van 11 februari 2020.

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In heel Nederland wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. De komende maanden wordt ook de bevrijding van Winterswijk en de Achterhoek met talrijke evenementen op diverse momenten herdacht en gevierd.
Zondagavond konden we in de tuin van de synagoge voor het laatst stilstaan bij het lichtmonument ‘Levenslicht’. Met dit tijdelijke monument herdachten diverse generaties Winterswijkers de slachtoffers van de Holocaust.

Het is goed om met jongere generaties die steeds minder van de Holocaust afweten en de Tweede Wereldoorlog zien als iets uit een ver verleden stil te staan bij de verschrikkingen uit de Holocaust. Want dat verleden is veel dichterbij dan je denkt.

Ik vind het wrang om te constateren dat we opnieuw leven in een tijd van toenemende rassenhaat, antisemitisme en discriminatie. We zien een toenemende polarisatie en verharding in de samenleving. Overal worden tegenstellingen in plaats van overeenkomsten gezocht. Landelijke politici spreken zich zonder gene uit over hele bevolkingsgroepen en lijken geen lessen geleerd te hebben uit het verleden. De sociale media spelen daarbij een grote rol. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om allerlei hatelijkheden via je computer of telefoon de wereld in te sturen. Dat keur ik af.

Ik vind het belangrijk dat we samen lering te trekken uit de geschiedenis.
Het antisemitisme begon in de jaren dertig van de vorige eeuw ook met treiterijen en discriminatie. Wij hebben als Winterswijkers ervaren wat het betekent als de democratie terzijde wordt geschoven. Als rechten en vrijheden van burgers worden afgenomen.  Wat er gebeurt als groepen mensen systematisch worden buitengesloten, vervolgd en vermoord. Daar moeten we lering uit trekken.

We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid.
Vrijheid is zelf je eigen keuzes mogen maken en anderen in staat stellen hun eigen keuzes te laten maken. 

Want vrijheid voor mij, betekent ook vrijheid voor de ander.