Duitsland beschouwt Nederland vanaf zondag 27 juni niet langer als coronarisicogebied

Volgens het Robert Koch Instituut (Duitse RIVM) wordt Nederland vanaf zondag 27 juni niet langer beschouwd als een coronarisicogebied. Dit betekent dat mensen die vanuit Nederland Duitsland binnenkomen niet langer een negatieve coronatest hoeven te laten zien.

Burgemeester Bengevoord, Landrat Dr. Kai Zwicker en burgemeester Onno van Veldhuizen (Enschede) zijn blij dat  de situatie in de weer een beetje  genormaliseerd is. Ook verklaren zij dat de  constructieve samenwerking over de Duits-Nederlandse grens heen in de afgelopen moeilijke maanden buitengewoon goed heeft gewerkt. Beide partijen stonden steeds in nauw contact met elkaar en stemden hun acties op elkaar af. Het was fijn dat de ziekenhuizen in het grensgebied open zijn gebleven voor spoedpatiënten uit  de buurlanden.

Ondanks de huidige gunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers, zowel in Duitsland als in Nederland, pleiten burgemeester Bengevoord, Landrat Dr. Kai Zwicker en Onno van Veldhuizen voor voorzichtigheid: “Om het einde van deze coronacrisis tot een goed einde te brengen is het belangrijk dat we ons allemaal aan de nog geldende regels houden. Niettemin doet het ons deugd dat we onze buren weer persoonlijk kunnen begroeten.”