Informatie over het coronavirus

Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

De gemeente Winterswijk houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Er is een crisisteam opgericht dat onder leiding staat van de burgemeester. Elke dag wordt opnieuw bekeken welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus in Winterswijk tegen te gaan. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

Actuele informatie op websites van RIVM en GGD

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Voor informatie over de situatie in Noord- en Oost-Gelderland verwijzen wij u naar de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)Twitter van GGD NOG. of www.ggdsamengezond.nl

Coronavirus contact

Poster versoepeling maatregelen corona

Information in English

Current information about the novel coronavirus (COVID-19)

Poster met hygiënische maatregelen in 5 talen

Er is een poster beschikbaar die u zelf kunt printen en ophangen. Op deze poster staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. De poster is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Turks, Engels en Tigrinya. De posters vindt u op de website www.pharos.nl

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook alle anderstalige posters.

Informatie van het Nederlands Jeugdinstituut

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders en professionals. Hoe ga je hier mee om? Kijk op onze themapagina voor tip, antwoorden op vragen en links naar relevante sites op de website www.nji.nl:

Vragen?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: (0800) 1351
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
 

Informatie over onze dienstverlening

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij onze dienstverlening aangepast. Wij werken vanaf nu alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij  adviseren u om alleen naar het gemeentekantoor te komen als dat dringend noodzakelijk is!

Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor? Meldt u zich dan via de intercom bij de ingang. De baliemedewerker opent de deur dan voor u. De intercom vindt u op de grijze paal rechts naast de ingang.

Burgerzaken

U kunt veel zaken bij de gemeente Winterswijk online regelen of aanvragen via onze website www.winterswijk.nl. U kunt alleen op afspraak terecht bij Burgerzaken. Neem daarbij de volgende maatregelen in acht:

 • Houd een halve meter afstand tot de balie
 • Betaal met pin
 • Vermijd hand-tot-handcontact

De Post

Met ingang van maandag 16 maart zijn we gestopt met de dagelijkse inloopspreekuren van het Sociaal Team in De Post. Voor dringende vragen is het Sociaal Team iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 960. Ook kunt u een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. De leden van het Sociaal Team gaan niet op huisbezoek. Ook Wmo- en jeugdconsulenten leggen geen huisbezoeken af.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 is geopend op afspraak. Het Agem Energieloket is wel telefonisch bereikbaar: (0314) 820 360 en via de website van het Agem Energieloket.

Afvalinzameling door ROVA

Voor de meest actuele informatie over de afvalinzameling verwijzen wij u naar de website van ROVA.

Informatie over evenementen

Geen evenementen en bijeenkomsten

Bijeenkomsten en evenementen zijn verboden. Dit geldt in ieder geval tot en met 1 september 2020. Hierover is een noodverordening afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

Afgelaste evenementen

De volgende evenementen van de gemeente Winterswijk zijn afgelast:

 • Woensdag 18 maart: Nationale Boomfeestdag
 • Donderdag 19 maart: uitdelen van gratis nestkastjes bij het milieubrengstation van ROVA
 • Zaterdag 21 maart: jaarlijkse landelijke Opschoondag
 • Maandag 23 maart: spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO in het gemeentekantoor van Winterswijk
 • Dinsdag 24 maart: afscheidsreceptie van wethouder Wim Aalderink
 • Alle geplande activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid tot en met 1 september
Informatie voor ondernemers

 De verspreiding van het coronavirus levert veel vragen op. Ook bij ondernemers. Er zijn verschillende regelingen die u als ondernemer kunt raadplegen.
U leest er meer over op onze pagina met vragen over ondernemen en het coronavirus.

Informatie over horeca, sport en vrije tijd

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn sinds 1 juni weer open

Hier gelden de volgende voorwaarden:

 • Een maximum van 30 gasten (exclusief personeel);
 • Bezoekers moeten reserveren;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico's oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). 

Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen vanaf 1 juli eet- en drinkgelegenheden open voor maximaal 100 personen.

Bioscopen, theaters, concertzalen, bibliotheken en musea zijn sinds 1 juni weer open

Hier gelden de volgende voorwaarden:

 • Een maximum van 30 mensen in het publiek;
 • Bezoekers moeten vooraf reserveren;
 • Een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico's oplevert;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.

Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is afhankelijk van het gebouw. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.

Muziekscholen en centra voor de kunsten zijn open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Blijft het coronavirus onder controle? Dan mogen vanaf 1 juli bioscopen, theaters, concertzalen, bibliotheken en musea open voor maximaal 100 personen. 

Vanaf 15 juni is het gemeenschappelijke sanitair op campings weer open

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn per 15 juni weer open.

Binnensport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs zijn dicht

Deze maatregel geldt tot en met 1 september. Alle sportactiviteiten en lessen op deze accommodaties gaan niet door. Dit geldt ook voor personal training binnen in de sportschool. Buiten is personal training wel toegestaan, maar ook hier gelden de regels van 1,5 meter afstand houden en maximaal 2 personen. Alleen de locaties waar kinderopvang zit, zijn enkel voor dat gedeelte open.

Buiten sporten in groepen voor alle leeftijden mag weer

Hier moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. Wedstrijden en gebruik van gezamenlijke kleedkamer of douches mogen niet.

Kinderen en jongeren hebben weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter afstand.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel trainen als ze 1,5 meter afstand houden. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis.
Informatie over scholen en kinderdagverblijven

Basisscholen

Op dit moment zijn scholen in het basisonderwijs, kinderopvang en gastouderopvang (gedeeltelijk) open. Dit geldt ook voor het speciaal (basis)onderwijs. Hieraan zitten een aantal voorwaarden:

 • We vragen ouders hun kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of de opvang te brengen om zo openbaar vervoer te ontlasten.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor leraren en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en is ook weer open. Kinderen worden weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Kinderopvang

De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en gastouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn regulier open vanaf 11 mei 2020. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is sinds 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Tot die tijd wordt onderwijs op afstand gegeven. Ook het voorgezet speciaal onderwijs is sinds 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

MBO, HBO en universiteiten

Vanaf 15 juni starten het mbo, hbo en universiteiten weer beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling. Tot die tijd blijft het onderwijs vanaf afstand.Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid. Of op de pagina 'Onderwijs gaat stap voor stap open' op de website van de Rijksoverheid.

Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid. Of op de pagina 'Onderwijs gaat stap voor stap open' op de website van de Rijksoverheid.

Informatie over wat u zelf kunt doen

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Let daarom op het volgende:

 • Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen.
 • Evenementen zijn verboden.
 • Werk thuis wanneer mogelijk.
 • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was hierbij ook goed tussen uw vingers.
 • Schud geen handen meer.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heeft u gezondheidsklachten en bent u in een besmet gebied geweest? Neem dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts.

Wilt u meer weten?

Hieronder ziet u waar u terecht kunt met vragen of wanneer u meer wilt weten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid

 • U kunt voor andere vragen ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier staat bijvoorbeeld informatie voor bedrijven, reizigers en scholen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Maatschappelijke instellingen in Winterswijk

 • Veel Winterswijkse maatschappelijke, welzijns- en zorgorganisaties moeten ook maatregelen nemen door het coronavirus. Raadpleeg hun websites voor actuele informatie.