Informatie over het coronavirus

Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

De gemeente Winterswijk houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Er is een crisisteam opgericht dat onder leiding staat van de burgemeester. Elke dag wordt opnieuw bekeken welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus in Winterswijk tegen te gaan. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Op deze pagina leest u meer informatie over het coronavirus en wat dit voor u betekent.

Actuele informatie op websites van RIVM en GGD

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Voor informatie over de situatie in Noord- en Oost-Gelderland verwijzen wij u naar de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) en Twitter van GGD NOG.

Coronavirus contact

Het nieuwe coronavirus - wat moet je doen?

Information in English

Current information about the novel coronavirus (COVID-19)

Poster met hygiënische maatregelen in 5 talen

Er is een poster beschikbaar die u zelf kunt printen en ophangen. Op deze poster staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. De poster is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Turks, Engels en Tigrinya. De posters vindt u op de website www.pharos.nl

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook alle anderstalige posters.

Informatie van het Nederlands Jeugdinstituut

De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben grote maatschappelijke gevolgen. Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie. De huidige thuisblijfsituatie zorgt voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders en professionals. Hoe ga je hier mee om? Kijk op onze themapagina voor tip, antwoorden op vragen en links naar relevante sites op de website www.nji.nl:

Vragen?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: (0800) 1351
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
 

Informatie over onze dienstverlening

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben wij onze dienstverlening aangepast. Wij werken vanaf nu alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij  adviseren u om alleen naar het gemeentekantoor te komen als dat dringend noodzakelijk is!

Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor? Meldt u zich dan via de intercom bij de ingang. De baliemedewerker opent de deur dan voor u. De intercom vindt u op de grijze paal rechts naast de ingang.

Burgerzaken
U kunt veel zaken bij de gemeente Winterswijk online regelen of aanvragen via onze website www.winterswijk.nl. U kunt tot en met 6 april 2020 alleen op afspraak terecht bij Burgerzaken. Neem daarbij de volgende maatregelen in acht:

 • Houd een halve meter afstand tot de balie
 • Betaal met pin
 • Vermijd hand-tot-handcontact

De Post
Met ingang van maandag 16 maart zijn we gestopt met de dagelijkse inloopspreekuren van het Sociaal Team in De Post. Deze maatregel duurt tot en met 6 april 2020. Voor dringende vragen is het Sociaal Team iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 960. Ook kunt u een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. De leden van het Sociaal Team gaan niet op huisbezoek. Ook Wmo- en jeugdconsulenten leggen geen huisbezoeken af.

Centrum Duurzaam Winterswijk
Het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 is tot en met 6 april 2020 gesloten. Het energieloket is wel telefonisch bereikbaar: (0314) 820 360 en via www.verduursaamenergieloket.nl.

Afvalinzameling door ROVA
Voor de meest actuele informatie over de afvalinzameling verwijzen wij u naar de website van ROVA.
ROVA heeft de meest gestelde vragen rondom het coronavirus beantwoord. De lijst met vragen en antwoorden vindt u hier.

 

Informatie over evenementen

Geen evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen
Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen zijn verboden. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. Hierover is een noodverordening afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Hierover leest u meer op de website van de VNOG.

Afgelaste evenementen
De volgende evenementen van de gemeente Winterswijk zijn afgelast:

 • Woensdag 18 maart: Nationale Boomfeestdag
 • Donderdag 19 maart: uitdelen van gratis nestkastjes bij het milieubrengstation van ROVA
 • Zaterdag 21 maart: jaarlijkse landelijke Opschoondag
 • Maandag 23 maart: spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO in het gemeentekantoor van Winterswijk
 • Dinsdag 24 maart: afscheidsreceptie van wethouder Wim Aalderink
 • Alle geplande activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid tot en met 6 april
Informatie voor ondernemers

 De verspreiding van het coronavirus levert veel vragen op. Ook bij ondernemers. Er zijn verschillende regelingen die u als ondernemer kunt raadplegen.
U leest er meer over op onze pagina met vragen over ondernemen en het coronavirus.

Informatie over horeca, sport en vrije tijd

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht
Vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met in ieder geval maandag 6 april zijn alle eet- en drinkgelegenheden gesloten. Uitgezonderd zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis. Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden.

Sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs zijn dicht
Ook deze maatregel geldt vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020. Dit betekent dat de zwembaden, sportcentra, sportparken, gymzalen, spelzalen en playgrounds tot en met 6 april 2020 dicht zijn. Alle sportactiviteiten en lessen op deze accomodaties gaan niet door. Alleen de locaties waar kinderopvang zit, zijn enkel voor dat gedeelte open.

Informatie over scholen en kinderdagverblijven

Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten
Scholen en kinderdagverblijven zijn in ieder geval van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 dicht. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zo kunnen ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie, waaronder een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Informatie over wat u zelf kunt doen

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Let daarom op het volgende:

 • Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen.
 • Ga niet naar grote evenementen. Evenementen met meer dan 100 personen zijn verboden.
 • Werk thuis wanneer mogelijk.
 • Was uw handen een paar keer per dag met zeep. Was hierbij ook goed tussen uw vingers.
 • Schud geen handen meer.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Heeft u gezondsheidsklachten en bent u in een besmet gebied geweest? Neem dan eerst telefonisch contact op met uw huisarts.

Wilt u meer weten?

Hieronder ziet u waar u terecht kunt met vragen of wanneer u meer wilt weten.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid

 • U kunt voor andere vragen ook terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier staat bijvoorbeeld informatie voor bedrijven, reizigers en scholen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Maatschappelijke instellingen in Winterswijk

 • Veel Winterswijkse maatschappelijke, welzijns- en zorgorganisaties moeten ook maatregelen nemen door het coronavirus. Raadpleeg hun websites voor actuele informatie.