Raad stelt gewijzigde verordening Marktgelden 2021 vast

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 23 september en 7 oktober ingestemd met het voorstel om in heel 2021 geen marktgeld te heffen en de Tweede Wijzigingsverordening Marktgelden 2021 vastgesteld.

Op 25 februari 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het tarief voor marktgelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 op nihil te stellen. Ondanks het feit dat de weekmarkten weer draaien is het bezoek nog lang niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. In de raadsvergadering van 23 september en 7 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om voor heel 2021 het marktgeld op nihil te stellen en daartoe de Tweede Wijzigingsverordening Marktgelden 2021 vastgesteld.