Winterswijkse ondernemers kunnen vanaf 18 maart een lening aanvragen bij de gemeente

Vanaf donderdag 18 maart kunnen Winterswijkse ondernemers een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een lening van de gemeente. De gemeenteraad heeft hiervoor op 11 maart 2021 een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld.

De verlenging van de lockdown heeft ernstige gevolgen voor veel ondernemers. De gemeente Winterswijk wil ondernemers, die in deze laatste coronamaanden het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, daarom graag helpen.

Renteloze leningen

Winterswijkse ondernemers die door de gevolgen van de Covid-19 crisis getroffen zijn en op peildatum 2 januari 2021 geheel of gedeeltelijk verplicht gesloten waren kunnen een lening aanvragen bij de gemeente. Voor de leningen geldt een minimum van € 250 en een maximumbedrag van € 20.000. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 18 maart 2021 tot 1 juli 2021. De leningen moeten vanaf 2022 terugbetaald worden in 2, 5 of 10 jaar. Afspraken worden vastgelegd in een lening-overeenkomst.
Voor de leningen is een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Omdat het budget niet onuitputtelijk is doet de gemeenteraad een moreel appel op ondernemers om de lening pas aan te vragen als het écht noodzakelijk is.

Praktische uitvoering

De uitvoering van de regeling wordt belegd bij drie deskundige en onafhankelijke personen uit de Winterswijkse samenleving. Zij hebben verstand en gevoel voor ondernemen en zijn toegankelijk voor ondernemers. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvraagprocedure

Vanaf donderdag 18 maart 2021 (09.00 uur) kunnen ondernemers die interesse hebben in een lening van de gemeente een mail sturen naar het e-mailadres leningen@winterswijk.nl. In de mail geeft men minimaal de volgende gegevens door:

  • Naam aanvrager;
  • Bedrijf van aanvrager;
  • KvK-nummer;
  • Telefoonnummer van aanvrager;
  • Indicatie van de hoogte van de gevraagde lening;
  • Evt. alvast een korte toelichting.

Vanaf maandag 22 maart 2021 maken de drie Winterswijkers afspraken met de aanvragers om de aanvraag verder te bespreken en af te handelen. Indien mogelijk wordt meteen de lening-overeenkomst ingevuld en ondertekend door de aanvrager en het drietal. De getekende stukken worden daarna zo spoedig mogelijk overgedragen aan de gemeente. Na een aantal controles zorgt de gemeente voor spoedige betaling van het leenbedrag aan de aanvrager.