Aanvullende maatregelen raadsvergadering 26 maart

Eerder is besloten dat de raadsvergadering op 26 maart aanstaande zonder publiek gehouden wordt. Het presidium heeft besloten tot een aanvullende maatregel.

Met de huidige maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus is het gewenst om met zo min mogelijk mensen bij elkaar te komen. Een rechtsgeldige raadsvergadering moet fysiek plaatsvinden en kan dus niet digitaal. Ook zonder publiek en met een minimaal aantal raadsleden zou een vergadering te veel mensen tegelijk, in een beperkte ruimte samenbrengen.
Het presidium heeft de raadsleden verzocht niet bij de raadsvergadering  van donderdag 26 maart aanwezig te zijn. Om 19.30 uur melden de burgemeester en de griffier zich in de publiekshal van het gemeentekantoor. De burgemeester constateert dan dat er geen wettelijk vereist quorum (minimaal aantal leden) aanwezig is voor een vergadering en schrijft deze vergadering opnieuw uit voor vrijdag 27 maart om 19.35 uur. Voor een op deze wijze opnieuw uitgeschreven vergadering is volgens de gemeentewet geen quorum nodig.
 
Op vrijdag 27 maart opent de burgemeester om 19.35 uur de raadsvergadering, in aanwezigheid van de griffier en één lid van de gemeenteraad, naar verwachting is dit het langstzittende raadslid, de heer Te Selle. Dit lid kan, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbesluiten nemen. Deze werkwijze wordt ondersteund door een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de gevolgen van de huidige situatie voor de continuïteit van het bestuur van de Nederlandse gemeenten.
 
De raadsvergadering van 27 maart kent, wettelijk bepaald, dezelfde agenda als 26 maart. In deze raadsvergadering worden alleen besluiten genomen over voorstellen die als ‘akkoordstuk’ op de agenda staan. Deze voorstellen zijn in de algemene raadscommissie op 12 maart besproken. In de commissie was er overeenstemming over deze onderwerpen, waardoor de gemeenteraad er niet verder over hoeft te debatteren. De raadsvergadering op 27 maart duurt daarom naar verwachting ook slechts enkele minuten.

Achteraf is een geluidsopname van de raadsvergadering van 27 maart en een verslag van de vergadering beschikbaar op www.winterswijk.nl.