Aanwijzingsbesluit Markt Winterswijk

Op 6 april 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een Aanwijzingsbesluit genomen over de Markt in Winterswijk. Het besluit bevat een verbod op het laten plaatsvinden van een warenmarkt of koopzondagmarkt op de Markt in Winterswijk. Dit verbod geldt zolang de noodverordening van de VNOG van kracht is.

Vanaf zaterdag 21 maart was de warenmarkt op woensdag en zaterdag in Winterswijk al niet meer toegestaan. Deze maatregel werd genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Burgemeester Joris Bengevoord heeft hierover , in samenspraak met de voorzitter van de VNOG, op 19 maart een noodbevel uitgevaardigd. Het Aanwijzingsbesluit vervangt dit noodbevel. De strekking van het verbod is hetzelfde.

> Aanwijzingsbesluit voorzitter VNOG inzake Markt Winterswijk
> Bijlage bij Aanwijzingsbesluit voorzitter VNOG inzake Markt Winterswijk