Gemeente steekt 2,5 miljoen in herstelplan voor Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk heeft een plan opgesteld om te anticiperen op de economische en sociaal-maatschappelijke crisis door als het coronavirus. Het plan met als titel ‘Van Herstel naar Beter’, richt zich op korte termijn op het beperken van de schade en op langere termijn op het stimuleren van het lokale en regionale economische en sociaal-maatschappelijke herstel.

Concrete maatregelen 

Het plan (pdf, 219 KB) bevat een pakket aan concrete maatregelen; bijvoorbeeld door ondernemers te helpen met betalingsregelingen voor gemeentelijke lasten. Maar ook de maatschappelijke en culturele instellingen en de sport kunnen in de voorstellen op steun rekenen. 

Ook is er extra geld gereserveerd voor 100% Winterswijk om een positieve publiciteitscampagne te starten zodat bezoekers weer naar Winterswijk terugkeren en om onze mooie gemeente te profileren als fijne plek om te wonen, werken en recreëren.

Het plan is dynamisch. Het is veerkrachtig, daagt uit, stimuleert en is een uitnodiging aan iedereen om daarin mee te denken en bij te dragen. Met elkaar blijven we bouwen aan een Winterswijk waarin het prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is en blijft. Uw ideeën horen we graag!

Reservering van € 2,5 miljoen

Naast de diverse betalingsregelingen wil het college een bedrag van € 2,5 miljoen reserveren om de herstelplannen te realiseren. Daarbij valt te denken aan het naar voren halen van geplande investeringen, maar ook nieuwe investeringen die bijdragen aan sociaal-maatschappelijk-economisch herstel.

Uitzonderlijk plan

‘Het is een uitzonderlijk plan voor Winterswijk, in een uitzonderlijke situatie. We moeten zien dat we onze gemeente weer snel op het oude peil terugkrijgen. Daar zijn inspanningen voor nodig. Van ons allemaal. Ik hoop dan ook op de steun van iedereen voor dit plan’, aldus wethouder Henk Jan Tannemaat. 

'Als we investeringen naar voren kunnen halen en het werk kunnen laten uitvoeren door lokale ondernemers, dan slaan we een mooie slag. Ik wil graag beginnen’, aldus wethouder Inge klein Gunnewiek.

Gemeenteraad

Het plan (pdf, 219 KB) wordt aangeboden aan de gemeenteraad en op 14 mei in een extra raadsvergadering besproken.