Tijdelijk aangepaste dienstverlening gemeente Winterswijk

Op het gemeentekantoor kunt u uitsluitend op afspraak langskomen. Heeft u geen afspraak, dan kunnen wij u niet binnenlaten. De Post houdt geen inloopspreekuren. Centrum Duurzaam Winterswijk is gesloten.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

Beperkte dienstverlening gemeente

De gemeente Winterswijk geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dat betekent dat er  minder medewerkers op het gemeentekantoor aanwezig zijn dan normaal. Dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Wij werken uitsluitend op afspraak.  U kunt telefonisch een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Heeft u een afspraak op het gemeentekantoor? Meldt u zich dan via de intercom bij de ingang. De baliemedewerker opent alleen de deur voor u als u van tevoren een afspraak heeft gemaakt. De intercom vindt u op de grijze paal rechts naast de ingang.

Burgerzaken

U kunt veel zaken bij de gemeente Winterswijk online regelen of aanvragen. U kunt alleen op afspraak terecht bij Burgerzaken. Wij  adviseren u om alleen naar het gemeentekantoor te komen als dat dringend noodzakelijk is. Wij vragen u dringend met pin te betalen.

De dagelijkse inloopspreekuren van het Sociaal Team de Post worden opgeschort. Voor dringende vragen is het Sociaal Team iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 960. Ook kunt u een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Huisbezoeken door de leden van het Sociaal Team vinden niet plaats. Ook Wmo- en jeugdconsulenten leggen geen huisbezoeken af.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Het Centrum Duurzaam Winterswijk dat gevestigd is in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 gesloten. Het Agem Energieloket is wel telefonisch bereikbaar: (0314) 820 360 en via de website van het Agem Energieloket.