Veel vragen bij grensgangers over gevolgen corona-maatregelen

De Euregio’s in de Nederlands-Duitse grensstreek krijgen veel vragen van grenswerkers en ondernemers over de gevolgen van de corona-maatregelen.

In welk land vraag ik een uitkering aan bij arbeidstijdverkorting (“Kurzarbeit”) of werkloosheid? Blijf ik sociaal verzekerd in het land waar ik werk, maar niet woon? Wat zijn de fiscale gevolgen? Welke regelingen zijn er voor ZZP-ers? En moet ik een verklaring van mijn werkgever hebben om als forens de grens te passeren?

Vragen en antwoorden

Het GrensInfoPunt EUREGIO in Gronau/Enschede heeft veel vragen en antwoorden geïnventariseerd en samen met de andere GrensInfoPunten op een speciale tweetalige website geplaatst: https://grenzinfo.eu/nl

Vragen stellen

Het is ook mogelijk om vragen te stellen aan de medewerkers van het GrensInfoPunt per e-mail of telefoon. Hiervoor kunt u gebruiken maken van het aanvraagformulier op de website: https://grenzinfo.eu/eur/nl/aanvraag
Door de huidige situatie is een persoonlijk gesprek op het kantoor op dit moment niet mogelijk. Ook de maandelijks aangeboden 'kleine' en 'grote' spreekuren op verschillende plaatsen in het EUREGIO-gebied kunnen momenteel om dezelfde reden niet plaatsvinden.