Winterswijk ondersteunt door coronacrisis getroffen economie

De gemeente Winterswijk gaat de economie, die stevig getroffen wordt door het coronavirus, ondersteunen. Besloten is al dat ondernemers uitstel van betaling krijgen voor de gemeentelijke belastingaanslagen. Daarnaast voert de gemeente natuurlijk de rijksmaatregelen uit. Maar aanvullend bereidt de gemeente Winterswijk een ‘crisis- en herstelplan’ voor.

Maatregelen op korte termijn
De maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus onder controle te krijgen, treffen veel Winterswijkse ondernemers in hun bedrijfsvoering. De rijksoverheid heeft al verschillende maatregelen aangekondigd om de werkgelegenheid te behouden. Een deel van die maatregelen wordt door de gemeente uitgevoerd, door de ROZ-Groep. Dit ondernemersloket is sinds woensdag 25 maart actief en op de eerste dag hebben zich al ruim 125 Winterswijkse ondernemers gemeld. Daarnaast geeft de gemeente bijvoorbeeld ondernemers uitstel van betaling voor de aanslag gemeentelijke belastingen, worden facturen sneller betaald, proberen we gemeentelijke opdrachten versneld te laten uitvoeren en zijn de openingstijden voor de supermarkten verruimd.

‘Crisis- en herstelplan’ voor de langere termijn
De gemeente heeft ook oog voor de langere termijn, wanneer de beperkende maatregelen weer worden opgeheven. Daarvoor wordt een ‘crisis- en herstelplan’ voorbereid: wat kan de gemeente doen om het economisch herstel te bevorderen? Dit aanvullend op de maatregelen en de gelden van de rijksoverheid.
De gemeente richt hiervoor een speciale ‘taskforce’ op onder leiding van de wethouders Inge klein Gunnewiek en Henk Jan Tannemaat. Met het oprichten van een ‘taskforce’ wil de gemeente Winterswijk goed voorbereid zijn op de uitvoering van deze taak. “Het Rijk heeft een groot aantal economische maatregelen genomen om getroffen ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Toch merken wij dat er bij ondernemers nog veel vragen leven en er veel onduidelijk is. We gaan nu aan de slag om in kaart te brengen waar onze ondernemers behoefte aan hebben, zodat wij hen straks kunnen helpen met een samenhangend pakket aan maatregelen”, zegt wethouder klein Gunnewiek. “Natuurlijk doen we dit niet alleen, maar in overleg met de vertegenwoordigers van de getroffen sectoren. We willen dit samenhangend pakket aan maatregelen rond 1 mei klaar hebben”, aldus wethouder Tannemaat.

Meer informatie
•    Informatie over de economische maatregelen voor ZZP’ers en ondernemers staan op de website van de rijksoverheid.
•    ROZ-Groep in Winterswijk: Burgemeester Bosmastraat 7, 7101 DE Winterswijk, telefoonnummer (074) 2415100. www.rozgroep.nl
•    Voor vragen kunt u ook terecht bij de gemeente Winterswijk (0543) 543 543