Ondernemen en coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina leest u meer over ondernemen en het coronavirus.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen voor bedrijven

Noodloket - € 4.000 - Tegemoetkoming schade COVID-19

Deze regeling komt beschikbaar voor ondernemers die direct getroffen zijn door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Denk hierbij aan ondernemers die hun werk niet kunnen uitvoeren als gevolg van de 1,5 meter afstandseis. Er komt nog een lijst met sectoren en bedrijven waarvoor deze regeling geldt. Deze regeling biedt een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, voor de eerste nood. De officiële naam is 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19' . De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We verwachten dat deze  regeling vanaf maandag 30 maart beschikbaar is. Informatie over de regeling en het aanvragen ervan vindt u op de website van RVO, op deze de website www.rvo.nl

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling is versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling vervangt de bestaande werktijdverkortingsregeling, die met onmiddellijk ingang is gestopt. De regeling is gericht op doorbetaling van werknemers, zowel met een vast als met een flexibel contract. De regeling wordt ingevoerd door de rijksoverheid en uitgevoerd door het UWV. Let op: De NOW regeling is nog niet opengesteld, maar kent wel een terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Meer informatie over invoering van de NOW regeling vindt u op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Financiële ondersteuning gemeente

Is uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien? Dan heeft u misschien recht op een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Meer informatie vindt u op de website van de rozgroep . Adres ROZ in Winterswijk: Burgemeester Bosmastraat 7, 7101 DE Winterswijk, telefoonnummer (074) 2415100.

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers in Winterswijk krijgen vijf maanden uitstel om hun aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. De gemeente verschuift de uiterste betaaldatum van 30 april naar 30 september 2020. De gemeente komt hiermee de ondernemers tegemoet die getroffen zijn door de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren