Gemeentenieuws 14 april 2020

Met onder andere Gemeentelijk Beleids Team vergadert over coronacrisis, alert zijn op teken, gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag, ervaringsdeskundigen zijn bereikbaar voor vragen over geldzaken.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Gemeentelijk team bestrijdt coronacrisis in Winterswijk

Gemeentelijk Beleids Team (GBT). Zo heet het team dat om de dag met elkaar vergadert over de coronacrisis in Winterswijk. In dit team zitten de burgemeester, de gemeentesecretaris, de manager organisatie en de manager bedrijfsvoering, de adviseur crisisbestrijding, een communicatieadviseur en een notulist.

Bestrijden van crisis

Crisisteam is misschien een betere naam voor het GBT. Het doel van dit team is namelijk het bestrijden van een crisis. Dit team komt alleen samen in tijden van crisis. Net als nu in deze moeilijke tijd.

Vinger aan de pols

Burgemeester Joris Bengevoord: “In het begin van de crisis kwam het team iedere dag samen, nu is dat om de dag. Op maandag, woensdag en vrijdag bespreek ik met het team de stand van zaken in de gemeente Winterswijk. En als het nodig is vaker. We houden op deze manier goed de vinger aan de pols. We bespreken de gevolgen van de landelijke maatregelen die het kabinet neemt voor de gemeente Winterswijk. En kijken wat er nodig is om de maatregelen hier in te voeren en hoe we deze handhaven.”

Moeilijke beslissingen

Het vertalen van de landelijke maatregelen naar de Winterswijkse situatie zorgt ook voor moeilijke beslissingen voor het GBT. “Een voorbeeld van zo’n moeilijke beslissing was voor ons het sluiten van de weekmarkt. We weten dat zo’n besluit heel vervelend is voor de marktondernemers en de bezoekers. Maar de warenmarkt trekt wekelijks veel bezoekers uit de hele regio. Dan kan je eigenlijk geen ander besluit nemen, want de volksgezondheid staat voorop.”   

Hoge activiteit door teken

Zomerachtig lenteweer zorgt dat teken nu al zeer actief worden. De ‘Week van de teek’ is door het coronavirus uitgesteld en is nu van 22 tot en met 26 juni. Toch is het belangrijk om ook nu al alert te zijn op teken. Lees meer op de website week van de teek.

Doe altijd de tekencheck

Doordat de temperatuur behoorlijk oploopt, worden de teken al vroeg in het seizoen actief. Ook in coronatijd moet u na een bezoek aan het groen een tekencheck doen. Meldt een rode ring, vlek of koorts na een tekenbeet bij uw huisarts. Actuele informatie leest u hier

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

Op Koningsdag (maandag 27 april) wordt geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

 •  De afvalinzameling van maandag 27 april vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Koningsdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-klantcontactcentrum is op maandag 27 april gesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Vragen over geldzaken?

De inloopmomenten en spreekuren over geldzaken in de wijken zijn door de coronamaatregelen komen te vervallen.

Trek ook tijdens de coronacrisis aan de bel!

De tijd lijkt door het coronavirus stil te staan, terwijl de financiën gewoon doorlopen. Juist nu hebben inwoners behoefte om hun verhaal over financiële problemen te delen.

Ervaringsdeskundigen zijn bereikbaar

Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee weten wat het is om in financieel zwaar weer te zitten en bieden u een luisterend oor. Linda en Ilse zijn elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar zodat u uw verhaal kunt vertellen. Daarnaast kunt u de ervaringsdeskundigen per e-mail bereiken. De contactgegevens van Linda zijn 06 -  398 443 31, lsouisa@winterswijk.nl en van Ilse 06 -  398 443 29, izee@winterswijk.nl

Beginnende schulden?

We zitten bijna allemaal thuis en worden geadviseerd om geen anderen te ontmoeten. Maar wat doet u als u ziet dat uw brievenbus en mailbox vol stromen met rekeningen die u niet kunt betalen? Aan de bel trekken natuurlijk! Hoe eerder u een oplossing heeft voor uw schulden, hoe beter het is! Ozbey Genc denkt graag met u mee. U kunt hem van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur bereiken op 06 – 398 443 33 of per e-mail ogenc@winterswijk.nl

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft …….

‘Is er voldoende hulp voorhanden?’

Inmiddels begin ik aan de vierde week thuiswerken. Het lijkt bijna gewoon. En tegelijkertijd ben ik het zo zat. Ik wil graag weer mijn normale ritme, mensen persoonlijk dichtbij kunnen spreken, vergaderen met de gemeenteraad. Gelukkig gloort er hoop. Het aantal ziekenhuisopnames daalt al een paar dagen en ook de druk op de Intensive Care in de ziekenhuizen lijkt minder hard te groeien dan verwacht. Wat hoop ik dat we eind april weer overgaan naar een ´normale´ situatie.

Ik maak me ernstig zorgen over onze lokale economie. Vooral over ons winkelcentrum en de toeristische sector. En ook de industrie heeft het in sommige situaties zwaar te verduren. Hoe lang duurt dit nog? Vallen ondernemers om? Komen de toeristen terug naar Winterswijk? Vanuit het Rijk is er veel steun voor veel branches. In Winterswijk zijn al heel wat kleine ondernemers geholpen met een tijdelijke inkomensondersteuning (TOZO) via de ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen).
Grote bedrijven met een flinke omzetdaling kunnen aanspraak maken op de NOW regeling. Winkeliers kunnen aanspraak maken op eenmalig 4.000,- euro. Maar nog lang niet alle branches worden geholpen, bijvoorbeeld de groepsaccommodatie of boerderijcamping. En is de hulp wel genoeg?

Daarom heeft de gemeente Winterswijk een Taskforce Economie opgezet onder leiding van wethouder Henk Jan Tannemaat en ondergetekende. Nu helpen waar het kan, door bijvoorbeeld uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en straks hulp om Winterswijk weer in de benen te krijgen. Hoe? Daar werken we hard aan en we hopen snel meer nieuws naar buiten te brengen. Volg het laatste nieuws op de website van onze gemeente onder Coronavirus/Ondernemen en coronavirus.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 wordt een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Hyacintstraat

De rioolwerkzaamheden in de Hyacintstraat zijn afgerond. De bestratingswerkzaamheden duren naar verwachting tot en met 20 april.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat zijn begonnen op 23 maart. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met donderdag 30 april niet.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 23 april 2020

Op donderdag 23 april 2020 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering langs digitale weg gehouden. De raadsvergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Als u wilt inspreken tijdens deze raadsvergadering, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 23 april voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op 16 april 2020 vervalt

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk op donderdag 16 april niet door.
De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen schriftelijk te doen. Het gaat om conceptbeleid aardkundig erfgoed.
De schriftelijke inbreng van de leden is te vinden op www.winterswijk.nl/bestuur_organisatie. U kiest voor College van BenW’ en kiest vervolgens voor adviesorganen. Hieronder vindt u de adviescommissie cultuurhistorie Winterswijk.  
Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inspreekreactie uiterlijk maandag 20 april 2020 sturen naar mnavis@winterswijk.nl. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is ook terug te lezen op de website

Verkeer
 • gedeeltelijk opheffen (25m) éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat
 • aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten en 2 voor verloskundigen aan de Jeugdkerkstraat
 • aanwijzen 1 parkeerplaats voor gehandicapten bij RK begraafplaats aan Tuunterstraat
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Delistraat 19 (bouwen)
 • Eibergseweg (kappen)
 • de Savornin Lohmanstraat 97 (kappen)
 • Stationsstraat 32, 34 en 36 (bouwen)
 • Vlierstraat (kappen)
 • Vosseveldseweg 8 (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Amerstraat 82
 • Beuzenes 29
 • Prins Hendrikstraat 3

Ruimtelijke ordening

 • Bestemmingsplan Bruine gebieden

Verkeer

 • gedeeltelijk opheffen (25m) éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat
 • aanwijzen 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten en 2 voor verloskundigen aan de Jeugdkerkstraat
 • aanwijzen 1 parkeerplaats voor gehandicapten bij RK begraafplaats aan Tuunterstraat

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag evenement rommelmarkt FC Winterswijk op 27 juni 2020,  Jaspersweg 5

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 7 april 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

1.    Beantwoording raadsvragen CDA over Bataafseweg
2.    Schriftelijke vragen ex art 35 Rvo over opvang kinderen uit kampen in Griekenland    
3.    E-mailraadpleging Algemeen Bestuur GGD d.d. 9 april 2020
4.    Jaarrekening 2019 en Programmabegroting 2021 ECAL

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college