Gemeentenieuws 21 april 2020

Met onder andere brief van de gemeenteraad, handhaving in tijden van corona, lintjesregen in aangepaste vorm, Gelderse Online Koningsspelen, digitale informatieavond over zonnepark Masterveldweg.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Brief van de gemeenteraad

Beste Winterswijkers,

Het coronavirus houdt ons al weken in zijn greep. Het virus heeft ons dagelijks leven in korte tijd ingrijpend veranderd. Dat brengt onzekerheid en onrust met zich mee en het vraagt veel van ons allemaal.

Het effect van de crisis is overal zichtbaar. Het is rustig op straat. Cafés, restaurants, sportclubs, kapperszaken en theaters zijn dicht. Veel winkels zien hun bezoekersaantallen dalen. Bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen mogen geen bezoek meer ontvangen. Een verjaardag vieren, trouwen of naar een uitvaart gaan, alles is nu anders.
Dat is niet altijd makkelijk, dat ervaren wij als bestuur van de gemeente zelf ook.

We zijn enorm trots op alle positieve dingen die we om ons heen zien. Er ontstaan mooie sociale initiatieven, we zien creatieve hulpoplossingen en snelle veiligheidsmaatregelen.
We bewonderen al die mensen in vitale beroepen. Zij zorgen ervoor dat belangrijke zaken in ons leven gewoon doorgaan. Denk maar aan de zorg, de supermarkten, het openbaar vervoer, de hulpdiensten, de schoonmakers en de ROVA.

Niemand weet hoe lang deze crisis nog gaat duren. De komende tijd zullen we samen door moeten komen. We kunnen het niet alleen. We zien gelukkig dat veel Winterswijkers zich goed aan de regels houden. U werkt thuis als dat kan, blijft binnen en u houdt anderhalve meter afstand. Geweldig!

Via deze weg willen wij u een hart onder de riem steken. Hou vooral vol! Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Winterswijk

Handhaving in tijden van corona

De handhavers van de gemeente Winterswijk zijn zichtbaar op straat om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. In deze tijd merken de handhavers dat het werk verschuift.

Aan het woord is Jurgen Wubs. Hij is boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar. Samen met collega’s houdt hij toezicht op het naleven van wetten en regels binnen de gemeente Winterswijk. “Het verschil tussen toezichthouders en boa’s is dat een boa een bekeuring mag geven.”

Coronamaatregelen

“We merken dat ons werk in deze tijd verschuift. We zijn nu druk met het controleren van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. In Winterswijk houdt over het algemeen iedereen zich netjes aan de maatregelen. Veel mensen hebben de boodschap van het kabinet goed gehoord. In het centrum zie je veel minder mensen op straat. En de mensen die er lopen houden 1,5 meter afstand van elkaar.”

Geen bekeuringen

“We hebben nog geen bekeuringen hoeven uitschrijven. Wel hebben we een paar waarschuwingen gegeven.  Onder andere  aan enkele jongeren bij de skatebaan. Zij hielden zich niet aan de 1,5 meter afstand. We spreken de jongeren er eerst op aan. De meesten begrijpen dat en houden zich er dan wel aan. Een enkeling reageert niet begripvol en die geven we een waarschuwing. Dat betekent bij een volgende keer een boete van 95 euro. Voor volwassenen is  een boete 390 euro.”

Buitengebied

“In het buitengebied zien we dat mensen zich ook netjes aan de regel houden van zo veel mogelijk thuis blijven. Het is aanzienlijk rustiger in het buitengebied. En de mensen die er op uitgaan houden afstand.”

Paasvuren

“Dit jaar mochten de paasvuren niet worden afgestoken met Pasen om te voorkomen dat veel mensen zouden samenkomen. Tussen 23 en 25 maart mochten de houtstapels overdag worden aangestoken. Ook hier houden mensen zich keurig aan de regels. Het is heel fijn om te merken dat we ons allemaal houden aan de maatregelen. Dat is natuurlijk de manier om verspreiding van het coronavirus te stoppen.”

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor op Koningsdag

Op maandag 27 april (Koningsdag), is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl.

Lintjesregen 2020 in aangepaste vorm

Op vrijdag 24 april wordt in heel Nederland bekendgemaakt welke personen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Vanwege het coronavirus wordt de Lintjesregen dit jaar op andere manier vormgegeven.

Er is dit jaar geen bijeenkomst waarop de Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. In plaats daarvan belt burgemeester Joris Bengevoord vrijdagochtend alle gedecoreerden persoonlijk op om hen te feliciteren met hun onderscheiding. De daadwerkelijke uitreiking van de onderscheidingen vindt later dit jaar plaats. De datum wordt nog bekendgemaakt door de Kanselarij der Nederlandse Orden. Kijk voor meer informatie op www.lintjes.nl.

Digitale informatieavond over zonnepark Masterveldweg

Op woensdagavond 29 april organiseren de gemeente Winterswijk en ontwikkelaar Solarcentury een digitale informatieavond over het plan voor de ontwikkeling van een zonnepark aan de Masterveldweg in Winterswijk Huppel.

Solarcentury wil op deze locatie een zonnepark van circa 61 hectare realiseren. De gemeente Winterswijk is bereid hieraan mee te werken op voorwaarde dat het zonnepark goed kan worden ingepast in het landschap. Dit grootschalige zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn.

Bijwonen informatieavond

U kon de digitale informatieavond op woensdag 29 april tussen 19.00 en 21.00 uur bijwonen viade website van Solarcentury. U kon toen via chat, e-mail of per telefoon in gesprek gaan met de projectontwikkelaar, de landschapsontwerper en technici over het ontwerp van het zonnepark.

Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning zonnepark Tuunterveld ter inzage

Van 22 april tot en met 2 juni 2020 ligt het ontwerp besluit omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een zonnepark Tuunterveld ter inzage. Het is een volgende stap om een zonnepark mogelijk te maken aan het Tuunterveld. Globaal gelegen tussen Rondweg West, Mentinkweg en Sibbinkweg.

Zonnepark Tuunterveld

De eerste plannen voor het ontwikkelen van een zonnepark van bijna 9 hectare op de locatie Tuunterveld  waren er al in 2017. Sindsdien heeft de initiatiefnemer de plannen verder ontwikkeld. In overleg met omwonenden is gekeken hoe het zonnepark het best in de omgeving past. In het plan is een wandelpad rondom het zonnepark bedacht. Het ontwerp besluit omgevingsvergunning  regelt dat afwijkend van het bestemmingsplan een zonnepark op die locatie mogelijk wordt.

Zonnepark of bedrijventerrein

Gemeente Winterswijk is op verzoek van ondernemers in Winterswijk op zoek naar een locatie waar uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk is. Het Tuunterveld is een van de mogelijke locaties. Volgende maand komt het college met een voorkeurslocatie die ze wil voorstellen aan de raad. Als Tuunterveld de voorkeurslocatie wordt, gaat het plan voor een zonnepark niet door. In dat geval komen er zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor een landelijke subsidie voor de realisatie van het zonnepark moet in september de hele procedure zijn doorlopen. Daarom kan niet gewacht worden op het besluit voor een voorkeurslocatie bedrijventerrein.

Inzage

Het ontwerpbesluit kunt u bekijken  van woensdag 22 april tot en met dinsdag 2 juni 2020. Bij voorkeur digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.Het nummer is NL.IMRO.0294.OV1911BGZONNEVTUUN-OW01. Als het niet anders kan, kunt u bellen met de gemeente (0543) 543 543. Dan overleggen we hoe u de plannen op een andere manier kunt inzien. Tot en met dinsdag 2 juni kunt u zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit.

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag

Op Koningsdag (maandag 27 april) wordt geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De afvalinzameling van maandag 27 april vindt plaats op zaterdag 25 april. Let op, dit is de zaterdag vóór Koningsdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-klantcontactcentrum is op maandag 27 april gesloten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Meer informatie over de inzameldagen vindt u op www.rova.nl/inzamelkalender en de gratis ROVA-app.

Verloren en gevonden voorwerpen maart en april 2020

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.

Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches, een beweegmakelaar en een cultuurcoach actief. Zij zijn combinatiefunctionarissen op het gebied van gezonde leefstijl, met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken een verbinding met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Wouter Beijers aan het woord.

De gemeente Winterswijk beschikt over schitterende sportaccommodaties, denk hierbij aan de sportparken Jaspers, ’t Huitinkveld en De Hunenbulten. Stuk voor stuk fantastische accommodaties met de nodige faciliteiten en voorzieningen. Door de huidige maatregelen vanwege de coronacrisis zijn de sportparken niet in gebruik. Maar graag blikken we wel alvast vooruit naar volgend seizoen. Zodra gebruik weer mogelijk is, kijken we ook graag naar de bezetting van de parken overdag.

Optimale benutting, ook overdag!

Deze complexen worden bijna dagelijks vanaf 16.00 uur gebruikt door de sportverenigingen die er hun thuisbasis hebben. Maar tussen 8.00 en 16.00 uur liggen de complexen er angstvallig stil en verlaten bij. Zonde! Want alle Winterswijkse sportcomplexen zijn uitermate geschikt om te dienen als centrale ontmoetingsplaats met meerdere functies en maatschappelijke taken.       
De gemeente Winterswijk zet volop in op de ontwikkeling van Vitale sportparken. Een vitaal sportpark is multifunctioneel en wordt de hele dag door optimaal benut, sportvoorzieningen worden door meerdere partijen gebruikt. Om in deze ambitie te kunnen slagen, is buurtsportcoach Wouter Beijers continu op zoek naar constructieve samenwerkingen tussen open clubs en andere (maatschappelijke) organisaties.

Heeft u een nieuw initiatief of vraag? Leg contact

Afgelopen seizoen zijn er al een paar mooie initiatieven ontstaan; Winterswijk beweegt Oranje, Wereld Alzheimerdag en fietslessen voor statushouders. Aankomend seizoen komen daar nieuwe initiatieven bij zoals Achterhoekse Regiokampioenschappen Stoepranden, bootcamp voor jongeren en Samen Winterswijk. Ziet u voor uw vereniging of organisatie mogelijkheden op een Vitaal portpark en wilt u zich eens vrijblijvend oriënteren? Neem dan contact op met buurtsportcoach Wouter Beijers: wouter@actiefwinterswijk.nl  

Waarschuwing voor Winterswijkse winkeliers, bedrijven en instellingen

Er is bij ons het signaal binnengekomen dat organisaties en bedrijven in Winterswijk telefonisch benaderd worden voor het afnemen van een advertentie in de gemeentegids van Winterswijk. Deze acquisitiewerkzaamheden vinden niet in opdracht van de gemeente Winterswijk plaats. Heeft u het vermoeden dat er sprake is van acquisitiefraude, dan kunt u op www.fraudehelpdesk.nl meer hierover nalezen.

Gelderse Online Koningsspelen vrijdag 24 april. Jij doet toch ook mee?    

In minimaal 29 Gelderse gemeenten vinden op vrijdag 24 april aanstaande de Gelderse Online Koningsspelen plaats. Ook de gemeente Winterswijk doet mee! Actief Winterswijk stelt in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie (GSF) een actief programma op waar kinderen individueel, thuis en met behulp van video’s aan deel kunnen nemen.

Buurtsportcoaches Actief Winterswijk in actie

De buurtsportcoaches van Actief Winterswijk spelen een actieve rol tijdens deze Online Spelen. Zij verzorgen dan de activiteiten en gaan op 24 april actief op pad door Winterwijk om alle deelnemers en activiteiten zoveel mogelijk in beeld te brengen. Ook hebben enkele basisscholen aangegeven hun medewerking te willen verlenen aan dit online evenement. Het Winterswijkse programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Aan deelnemers wordt dan gevraagd de buurtsportcoaches te laten weten dat zij meedoen, dat kan via e-mailadres actief@winterswijk.nl.

Online spelen te volgen via kanalen Actief Winterswijk

Net als tijdens de reguliere Koningsspelen is er op vrijdag 24 april om klokslag 09.00 uur een gezamenlijke warming-up. Deze centrale warming-up, met medewerking van Studio26, wordt uitgezonden door Omroep Gelderland en is te volgen voor ieder kind dat mee wil doen. Vervolgens start het programma voor de Winterswijkse jeugd via Actief Winterswijk. Via de website www.actiefwinterswijk.nl en facebookpagina @actiefwinterswijk volgen er activiteiten waaraan kinderen individueel kunnen deelnemen.

Derde Inwonerpanel Achterhoek Spreekt

Het inwonerpanel Achterhoek Spreekt is voor de derde keer online gegaan, deze keer met vragen over duurzaam en aanvullend vervoer en over de Achterhoekse identiteit. Ondanks de bijzondere situatie in verband met de corona-uitbraak, willen we toch graag vooruitkijken. Voor goede toekomstplannen is het nodig dat we de wensen en behoefte van onze inwoners kennen. Doet u ook (weer) mee?

In de Achterhoek werken ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden als 8RHK ambassadeurs samen aan een economisch sterke Achterhoek, waar het goed wonen, werken en leven is. Zij doen dit in de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Thematafels.
Om inwoners te betrekken bij de toekomstplannen, is er het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Inwoners kunnen twee keer per jaar een vragenlijst invullen en zo laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze regio. Iedereen vanaf 16 jaar die woont en/of werkt in de Achterhoek kan meedoen.

Hoe werkt het?

Via www.achterhoekspreekt.nl kan iedereen die mee wil doen gemakkelijk (en kosteloos) een profiel aanmaken. Vervolgens krijgen panelleden (nu al ruim 4.500) twee keer per jaar een vragenlijst toegestuurd per e-mail. Het derde onderzoek is nu online; tot 3 mei kunt u uw mening geven. Per keer kunnen panelleden zelf bepalen of ze meedoen aan het onderzoek. Panelleden ontvangen na afloop altijd informatie over de belangrijkste uitkomsten en wat er met de inbreng wordt gedaan.
Als u liever via schriftelijke vragenlijsten meedoet, geef dan uw adres door via telefoonnummer (0575) 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangt u dan een vragenlijst per post die kosteloos kan worden teruggestuurd.  

Column over Armoede

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede. Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Trudy, sociaal werker bij Sociaal Team de Post.

Schulden, schaamte en stress

We praten over van alles en nog wat, delen van alles over ons privéleven op Facebook en andere kanalen. Maar als je zelf in de schulden dreigt te komen, wordt het anders. Je schaamt je omdat het je niet meer lukt.

Er valt een aanmaning door de brievenbus. Oeps dit betekent ook weer extra incassokosten betalen. Nog een aanmaning. Je had die rekening toch al betaald? Of...oh, shit, vast vergeten door alle stress. Je slaapt er niet meer van. Piekert je suf hoe je het moet oplossen. Met het vakantiegeld? Maar dat duurt nog drie maanden voordat je dat ontvangt. En je hebt de kinderen ook een dagje uit beloofd. De hele dag spookt het door je hoofd. Boodschappen doen is niet meer leuk. Kan ik nog betalen met de pinpas? Staat er nog voldoende saldo op de bankrekening? Deze vragen houden je continue bezig.

Oververmoeid begin je aan de dag. Je bent prikkelbaar en maakt ruzie. De kinderen lopen met een boogje om je heen. Als een vriendin je vraagt wat er toch met je is de laatste tijd, barst je in huilen uit en vertel je wat je dwars zit. “De schulden lopen op en ik schaam me kapot.”

De stress maakt dat je niet meer goed kunt nadenken over hoe het opgelost kan worden.
Daarom is het belangrijk dat je er over praat en hulp zoekt waardoor je weer rust in je hoofd krijgt en de boel weer overziet. Dit helpt om uit te zoeken wat voor jou de beste oplossing is.

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl
Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Column door bestuurder

Beste Winterswijkers,

“U kunt zich niet voorstellen met welk gevoel ik hier vanmiddag sta. Tevreden kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarbij ondernemerschap en raadswerk hand in hand gingen, en ik via mijn politieke werk uiteindelijk weer terug naar mijn geboorteplaats Winterswijk ben gebracht.”

Met die woorden begon ik drie jaar geleden in De Storm mijn installatiespeech als uw burgemeester. Inmiddels ben ik alweer halverwege mijn eerste termijn, en is er in uw en mijn leven veel gebeurd. Dank voor alle herinneringen, positiviteit en energie die u mij de afgelopen drie jaar heeft gegeven. Samen met u heb ik hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt, waarbij de coronacrisis denk ik heel begrijpelijk het allergrootste dieptepunt is.

In mijn speech destijds sprak ik ook over “thuiskomen” en dat is misschien voor mij persoonlijk wel het grootste hoogtepunt van de afgelopen drie jaar. Natuurlijk is het geweldig om in de koets te mogen meerijden met het corso, om met de brandweer mee te gaan op uitruk of om met ambtenaren, gemeenteraad en college van B&W dagelijks te bouwen aan een mooier Winterswijk. Maar dat gevoel van thuiskomen dat ik sinds 21 april 2017 ervaar is een heel warm gevoel. Een gevoel dat denk ik moeilijk uit te leggen is als je niet uit Winterswijk komt.

Winterswijkers zijn trots op hun dorp en hun buurtschappen, het schitterende buitengebied, de campings, de markt en de industrie. We knokken samen voor een volwaardig ziekenhuis, bouwen aan de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en investeren in voorzieningen als Boogie Woogie, scholen en theater De Storm. Daarnaast zijn we actief in allerlei scouting-, sport- of muziekverenigingen, letten we op ons buitengebied in WCL en mag ik naast het Volksfeest in Winterswijk meer dan tien andere dorps- en buurtschapsfeesten bezoeken. Vaak opgeluisterd door een van onze fantastische muziekverenigingen, want we houden van gezelligheid!

En net als Winterswijk trots is op zichzelf, is uw burgemeester trots op Winterswijk en de Winterswijkers. Ja, we beleven met elkaar een enorm lastige periode. Een periode die soms angstig is, of waarin u zich misschien alleen voelt. Maar ik geloof dat als we samenwerken, we deze crisis weer te boven zullen komen. Ik heb de gemeenteraad gevraagd om juist in deze tijden samen met het college van B&W eensluidend en verbindend op te trekken om het coronavirus en haar gevolgen de baas te worden. Ik hoop dat ik daarvoor ook een beroep op u mag doen.

Met uw steun zal ik me komende tijd weer vol ambitie, lef en ongeduld voor Winterswijk inzetten en sluit ik deze column af, waar ik drie jaar geleden mijn speech mee afsloot:

“Laten we er samen iets moois van maken!”

Uw burgemeester,

Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Scheringstraat

Door werkzaamheden geldt vanaf 22 april een eenrichtingsverkeer.  De verplichte rijrichting is Weverstraat richting Kleine Parallelweg. Tevens wordt er tijdens de werkzaamheden een parkeerverbod met een tijdsvenster ingesteld.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat zijn begonnen op 23 maart. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met donderdag 30 april niet.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Vlierstraat 14
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Kottenseweg 182 (gedeeltelijk intrekking milieu)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • bij Buitinkweg 6
 • Ribeslaan 9

Weigering omgevingsvergunning kappen

 • Julianastraat 3

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Boterstraat 10
 • Harkelsweg 3
 • Hoebinkweg 2
 • Waliënseweg 18

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Tuunterveld

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Buys Ballotstraat 13d, zaaknr. 202281

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Buys Ballotstraat 13d te Winterswijk voor het starten van een autoherstelbedrijf .

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Waliënseweg 17, zaaknr. 196779

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Waliënseweg 17 te Winterswijk voor de aanleg van een opslagvoorziening voor vloeibare kunstmest.

De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 22 april 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Vlierstraat 14

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 7 april 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Aanbesteding woon- en vastgoedmonitor Achterhoek, incl. AWLO 2021
 2. Ontwerpbestemmingsplan bruine gebieden

Op 14 april 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Schriftelijke vragen raadsfractie Voor Winterswijk over stikstof
 2. Beperken openbaarheid bouwvergunningen na overbrenging naar archiefbewaarplaats
 3. Benoeming ambtenaar burgerlijke stand
 4. Beantwoording raadsvragen over procedure zonnepark Tuunterveld / Rondweg West
 5. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
 6. Stand van zaken verondieping kleiput
 7. Beantwoording raadsvragen over kleiput

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college