Gemeentenieuws 18 augustus 2020

Met onder andere melkveehouder vertelt over waterbeheer, onderwijsterreinen rookvrij, info over zorg, ondersteuning of hulp, natuurherstel Willinks Weust.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Melkveehouder Alfred Scholten houdt water vast met duikerafsluiter

We moeten de spons weer vullen!

“Wij werken vanuit respect voor mens, dier, land, gewas en milieu”, met deze tekst worden bezoekers op het erf van Alfred en Lianne Scholten verwelkomt. Ze zijn trots op hun melkvee bedrijf in Winterswijk-Woold. Vanaf de keukentafel kijk je uit over het grasland. Het gras, wat is bestemd als veevoer, ziet er op het eerste gezicht groen uit. Maar wie goed kijkt ziet her en der lichtbruine plekken. Ook de beukenbomen aan de Bekendelle verderop kleuren al bruin.

Op de keukentafel ligt een handgeschreven overzicht van de neerslag in de afgelopen 15 jaar. “Vroeger waren onze sloten vooral bedoeld om water zo snel mogelijk af te voeren”, zegt Alfred. “Nu zie je langere perioden waarin er heel weinig regen valt. De droogte zette dit jaar vroeg in. De derde snede leverde evenveel gras op als de eerste twee samen. Daarom moest ik veevoer bijkopen. We moeten zorgen dat we gedurende het jaar het water vasthouden. Eigenlijk is de grond een grote spons en die moeten we met elkaar weer vullen! Dat is goed voor het boerenbedrijf, maar ook voor de natuur”.

Simpele maatregel met effect

Dit was voldoende reden voor Alfred om aan de slag te gaan op zijn eigen terrein. “Ik vind het mooi om zelf een stukje waterbeheer op me te nemen. Ik ken mijn land en weet precies op welke plekken je water het beste kan vasthouden. Dat kan heel simpel met een duikerafsluiter, een soort skippybal die wordt opgepompt. Met 1 telefoontje naar het waterschap was een duikerafsluiter geregeld. Het verschil is merkbaar. Ik hoop dat veel boeren mee gaan doen”.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 28 augustus is het gemeentekantoor gesloten. Kijk voor onze openingstijden op onze website www.winterswijk.nl.

Milieubrengstation van ROVA is gewoon open

Het milieubrengstation (MBS) van ROVA is normaliter tijdens de dagen van het Volksfeest in Winterswijk gesloten.
Omdat er dit jaar geen Volksfeest wordt georganiseerd, is het MBS op de normale openingstijden geopend. Vrijdag 28 augustus van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 29 augustus van 9.00 tot 16.00 uur.

Geen gemeentenieuws

Op dinsdag 25 augustus verschijnt er geen gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws is op dinsdag 1 september 2020.

Alle onderwijsterreinen vanaf 1 augustus rookvrij

Vanaf 1 augustus  zijn alle terreinen waar onderwijs wordt gegeven  verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten.

Rookverbod

Roken op een onderwijsterrein is verboden voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. De onderwijsinstelling is verplicht het rookverbod met bordjes of markeringen aan te geven. Ook moet de onderwijsinstelling erop toezien dat het rookverbod nageleefd wordt (handhaven), tijdens de gebruikstijden van het gebouw.

Gezond Winterswijk

Wethouder Elvira Schepers: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat jongeren kunnen meedoen en opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. We zetten vooral in op preventie. Met het project Rookvrije generatie willen we voorkomen dat jongeren gaan roken. Daarom is het belangrijk dat ook de scholen in Winterswijk meedoen.”

Rookvrije generatie

Steeds minder jongeren roken. Toch beginnen in Nederland dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein met roken is begonnen. Ook is het zo dat jongeren een grotere kans hebben om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begonnen is met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat jongeren beginnen met roken. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.
Kijk voor meer informatie op www.rookvrijschoolterrein.nl of op www.achterhoekrookvrij.nl.

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Deze vragen staan centraal als u of uw naaste zorg of hulp nodig heeft.

Merkt u dat opvoeden of zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Gratis onafhankelijk advies van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets.
Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan helpt een cliëntondersteuner u een passende oplossing te vinden. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost: www.mee-oost.nl  Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente welke hulp u nodig heeft en waarom. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Problemen met opvoeden en opgroeien? Stel een familiegroepsplan op

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. Het opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Vanwege het coronavirus is een bezoek brengen aan een van de spreekuren van de Post niet mogelijk. Stapsgewijs passen wij onze dienstverlening waar mogelijk weer aan. Wij vragen u telefonisch contact te leggen met ons als u een vraag hebt en informatie wilt.
Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. U kunt ook een mail sturen naar  depost@winterswijk.nl.

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Het Ondersteuningsteam. Dit kan via de website www.ondersteuningsteamoa.nl
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden.

Provincie hervat natuurherstel Willinks Weust

In september worden de werkzaamheden hervat voor herstel van het natuurgebied Willinks Weust, ten oosten van Winterswijk. Willinks Weust maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is een vervolg op het herstelwerk in februari 2020.

Waarom deze maatregelen?

De bijzondere kalkrijke bodem zorgt voor unieke natuur: er komen zeldzame planten- en diersoorten voor. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Versterken van het leefgebied is daarom nodig. Dat is mogelijk door de oppervlakte te vergroten, vochtige graslanden met elkaar te verbinden en het gebied natter en minder voedselrijk te maken.

Wat zijn de werkzaamheden?

Vanaf september worden gronden afgegraven, de vochtige graslanden met elkaar verbonden en maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat deze dichtgroeien. Op een later moment worden watergangen en sloten ondieper gemaakt of gedempt en inheemse bomen en struiken geplant. Medio 2021 is al het herstelwerk klaar. Het resultaat is weerbaarder natuur. Staatsbosbeheer voert in opdracht van provincie Gelderland deze werkzaamheden uit in samenwerking met gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel.

Excursie

Provincie en Staatsbosbeheer nodigen u uit voor een veldwandeling in het gebied op maandag 31 augustus van 19.00 tot 21.00 uur. U hoort dan waar de komende tijd gewerkt wordt, waarom, op welke manier en wat we doen om hinder zo veel mogelijk te beperken. In verband met de coronaregels is voor een beperkt aantal personen plaats. Ook moet u zich vooraf aanmelden. Stuur uiterlijk 25 augustus een mail naar willinksweust@gelderland.nl, met vermelding van uw naam, telefoonnummer en aantal personen. U ontvangt een bevestiging van aanmelding met locatie waar u wordt verwacht.

Meer informatie

Provincie Gelderland
026 - 359 99 99
willinksweust@gelderland.nl  
www.gelderland.nl/willinks-weust

Word jij de Winterswijkse FIFA master of misschien wel de Achterhoekse FIFA master?

Achterhoek in Beweging organiseert in samenwerking met De Graafschap Verbindt de Achterhoekse FIFA Cup. In de aankomende weken wordt er binnen elke Achterhoekse gemeente een online toernooi georganiseerd waarbij jongeren in de leeftijdscategorie 12 - 24 jaar kunnen deelnemen.

Ben jij die fanatieke online gamer en wil jij jouw gemeente graag vertegenwoordigen in dit Achterhoekse FIFA Cup toernooi? Neem het dan op woensdag 2 september om 18.30 uur op tegen mensen uit je eigen gemeente. Weet je tijdens het toernooi een plek bij de eerste vier te behalen, dan mag je door voor de titel ‘Achterhoekse FIFA master’. Het eindtoernooi vindt plaats op 19 september op De Vijverberg in Doetinchem. Wie wil er nu geen Achterhoekse FIFA master worden in het stadion van De Graafschap?!

Geef je dus op en sleep die gewilde titel binnen. Naast het winnen van de titel, zijn er ook sportieve prijzen te winnen. Al met al een toernooi dat je niet wilt missen!

Meld je aan

Aanmelden kan via de volgende link:https://play.homeofesports.nl/login

Zodra je een account hebt aangemaakt kun je via ‘Toernooien’ het Achterhoekse FIFA Cup: gemeente Winterswijk toernooi selecteren. Hier kun je je aanmelden voor het toernooi.

Ervaringsdeskundigen in gesprek met horeca over toegankelijkheid

Winterswijk Drempelvrij wil drempels wegnemen zodat iedereen mee kan doen. We geven aandacht aan voorzieningen voor mensen met een beperking.

De Winterswijkse horeca wil graag weten waar mensen met een beperking tegenaan lopen als zij hen bezoeken. Daarom bracht Winterswijk Drempelvrij hen bij elkaar. Bij dit gesprek waren de voorzitter van Horeca Winterswijk, Wouter van den Mosselaar, eigenaren van restaurant De Zwaan, enkele gemeentemedewerkers en ervaringsdeskundigen aanwezig.

Horeca bereidwillig

De horeca blijkt zeer bereid om toegankelijker te zijn voor mensen met een beperking. De kleine initiatieven die al zijn genomen om de toegankelijkheid te verbeteren worden zeer gewaardeerd. Een ervaringsdeskundige geeft de volgende tip: ‘Betrek altijd een ervaringsdeskundige erbij als je een aanpassing wilt doen. Soms is het veel simpeler dan je zelf denkt. Bovendien kun je het dan in een keer goed aanpassen.’

Praktische onmogelijkheden

Ondanks de bereidheid om toegankelijker te worden, loopt de horeca soms tegen praktische onmogelijkheden aan. Zo is een invalidentoilet lastiger te realiseren bij horecagelegenheden die in een oud pand gevestigd zijn. Waar de horeca zelf niets aan kan veranderen, maar wat wel als beperkend wordt ervaren, is de bestrating op de markt. Deze is erg hobbelig, of zoals een van de ervaringsdeskundigen zei: ‘Je kunstgebit rammelt je bijna uit de mond’. Niet alleen voor mensen in een rolstoel is dit erg onprettig, maar ook voor mensen met krukken of rollator.
De ervaringsdeskundigen zijn tevreden over de huidige terrassen op de markt, die vanwege de corona-maatregelen ruimer zijn opgezet. Hierdoor kunnen mensen in een rolstoel zich makkelijker verplaatsen. Van hen mogen deze ruime terrassen dus wel zo blijven.

Vervolg in najaar

Om meer horeca-ondernemers te betrekken, zal Winterswijk Drempelvrij in het najaar aansluiten bij een overleg met de horeca. Zo kan dit positieve gesprek een mooi vervolg krijgen.

Deel uw ervaringen met horeca

Bent u slechtziend, chronisch ziek of heeft u een andere beperking en wilt u vertellen waar u tegenaan loopt als u de Winterswijkse horeca bezoekt? Deel dan uw ervaring door te mailen naar iedereendoetmee@winterswijk.nl t.a.v. José Walvoort of Tamara Joosten.

Politiek forum 3 september 2020

Op 3 september is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 3 september komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Onderzoeksresultaten ‘toekomstbestendig zwemmen in Winterswijk’ (informatief) van 19.30 – 20.45 uur
 • Aardkundig erfgoed (informatief) van 21.00 – 21.45 uur

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Sociaal Team van de Post werkt nog steeds onder coronamaatregelen

Al sinds maart heeft corona grote impact op onze maatschappij en daarmee dus ook op het werk van het Sociaal Team. We hebben iets meer ruimte gekregen, maar nog steeds is  het devies “zo veel mogelijk thuiswerken”.

Hoe gaat het nu dan?

De medewerkers van het Sociaal Team zijn in principe weer enkele dagdelen in de week aan het werk in Winterswijk. Al is het nu vakantietijd en zijn verschillende collega’s vrij.
Met inachtneming van de coronamaatregelen blijven we in contact: met de bewoners van Winterswijk, onze vaste klanten, met collega’s, vrijwilligers en netwerkpartners.

Goed om te weten!

 • De collega’s van het loket hebben nog geen spreekuren. Zij zijn elke dag via de telefoon of de mail te bereiken. In uitzonderlijke gevallen kunt u op afspraak komen.
 • Ook het team Armoedevrij werkt op deze manier.
 • Verder staan er bij Albert Heijn, Jumbo, Nettorama en Aldi  ‘brievenbussen’ waarin u tips  en financiële vragen kunt achterlaten.
 • De jongerenwerkers zijn weer druk met zomeractiviteiten en het straathoekwerk.
 • De buurtsportcoaches organiseren en begeleiden activiteiten voor jong en oud.
 • De collega’s in wijkaanpak de Pas zijn druk met de voorbereidingen voor na de vakantie.

Dan nog dit:

Heeft u  bijvoorbeeld een idee voor een leuke activiteit , maakt u zich zorgen over iets of heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op. Samen maken we er dan het beste van!

Hoe kunt u ons bereiken?

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 22 en 29 augustus gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling.

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat wordt het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat vanaf woensdag 22 juli tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat voor vrachtverkeer. Deze maatregel geldt vanaf woensdag 22 juli tot nadere berichtgeving.

Schoolstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Schoolstraat van 24 augustus tot en met 31 oktober afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

31 augustus, Rondleiding Willinks Weust door Provincie en Staatsbosbeheer van 19.00 tot 21.00 uur, in natuurgebied Willinks Weust. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws
3 september, Politiek forum vanaf 19.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek niet mogelijk het politiek forum bij te wonen. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad. Meer informatie elders in dit gemeentenieuws

Verkeer

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sint Elisabethgaarde 14
 • Weurden 71
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Guldenweg 2
 • Leeghwaterweg 10 (milieu)
 • Wandersweg 10-12 (bouwen/kappen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Mw. Kuipers-Rietbergplein 2
 • Wooldseweg nabij huisnr. 76

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Albert Schweitzerlaan 46
 • Beuzenes 23
 • Harberthof 5 en 7
 • Industrieweg 6
 • Javastraat 41
 • Kattenbergweg 2-17
 • Kloosterstraat 9
 • Mentinkweg 5
 • Sieverdinkweg 22
 • Vredenseweg 148-31
 • Waliënsestraat 141
 • Wamelinkweg 18
 • Wamelinkweg 20

Verleende omgevingsvergunning bouwen/kappen

 • Kloetenseweg 100

Verleende omgevingsvergunning bouwen/handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •  Ratumseweg 51

Verleende omgevingsvergunning reclame

 •  Meddosestraat 18

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 •  Parallelweg 74C

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Ambachtsstraat 61 (zaaknr. 207124)
Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Ambachtsstrata 61 te Winterswijk voor het veranderen van een autoschadeherstelbedrijf.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 18 augustus 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vliertuin fase 2

Verkeer

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Sint Elisabethgaarde 14
 •  Weurden 71

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunningsaanvraag buurtfeest Beuzenes op 12 september 2020

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 18 september 2020, Kottenseweg 79 A

Gedoogbeschikking extra terrasruimte Ratumsestraat 4

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Zomerreces college

Het college van burgemeester en wethouders is op dit moment met zomerreces. In de weken 30 tot en met 34 (20 juli tot en met 23 augustus) vinden er geen collegevergaderingen plaats en zijn er geen besluitenlijsten.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college