Gemeentenieuws 11 februari 2020

Met onder andere aanmelden voor Achterhoekse Bespaaractie, Home-Start zoekt vrijwilligers, column geschreven door burgemeester, terugblik voor de raadsvergadering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Aanmelden voor Achterhoekse Bespaaractie nog tot 28 februari mogelijk

Energie besparen levert ook wat op, maar waar begint u? Deelnemers aan de Achterhoekse Bespaaractie weten het inmiddels. Bijna 1.400 Achterhoekers hebben zich voor de actie ingeschreven. Nog tot 28 februari is het mogelijk om hieraan deel te nemen, als u tenminste eigenaar bent van een woning die gebouwd is vóór 1980.

Na aanmelding komt er een adviseur bij u langs om uw situatie in kaart te brengen. Voor de afspraak bij u thuis en het adviesrapport wordt een eigen bijdrage van € 20 gevraagd. Daarna ontvangt u offertes in uw mailbox voor de maatregelen die op uw woning van toepassing zijn. Denkt u hierbij aan dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en isolatieglas.

Collectief inkopen is goedkoper

Doordat er voor meerdere huishoudens isolatie in kan worden gekocht tijdens deze collectieve inkoopactie, verzekert u zichzelf van een goede aanbieding. U hoeft overigens niet zelf op zoek naar een leverancier of zelf materiaal in te kopen. De uitvoering gebeurt door betrouwbare lokale bedrijven.
Daarnaast zijn er verschillende gunstige financiële regelingen, subsidies en duurzaamheidsleningen tegen heel aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar. Dat maakt het extra interessant om juist nu in actie te komen.

Aanmelden voor 28 februari

Inwoners van gemeente Winterswijk konden zich aanmelden via de website achterhhoeksebespaaractie.nl/winterswijk. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Energieloket via telefoon (0314) 820 360 of mail naar vragen@achterhoeksebespaaractie.nl

Naast de Achterhoekse Bespaaractie heeft het Energieloket nog veel meer diensten voor het energiezuinig maken van uw woning. Zoals de (gratis) energiecoach, de Buurtaanpak, maatwerkadvies en hulp bij het uitzoeken welke subsidies en financieringsmogelijkheden er voor u beschikbaar zijn. Kijk voor het volledige aanbod op www.agem.nl/besparen of bel met de klantenservice van het Energieloket. Of kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein.

Home-Start zoekt vrijwilligers

Wilt u ouders van jonge gezinnen helpen? Heeft u ervaring als ouder of opvoeder. Meldt u aan als vrijwilliger bij Home-Start.

Wat houdt het vrijwilligerswerk in?

Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. De stap naar professionele hulpverlening is (nog) niet nodig. Het is dan fijn dat er iemand is voor uw vragen en aandacht heeft voor uw situatie. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat familie, buren of vrienden daarin behulpzaam kunnen zijn. In een dergelijke situatie kan een vrijwilliger van Home-Start uitkomst bieden.

Hoe wordt de vrijwilliger ingezet?

Vrijwilligers van Home-Start ondersteunen elk gezin met jonge kinderen met minimaal één kind in de leeftijd tot 14 jaar. De vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. In overleg met de coördinator wordt bepaald hoe de laagdrempelige ondersteuning eruit gaat zien. De ondersteuning is gratis. Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. Wel vragen wij ervaring met opvoeden.

Cursus nieuwe vrijwilligers

Op dinsdag 3 maart 2020 start de cursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze cursus wordt gegeven in zes opeenvolgende weken op de dinsdag van 9.30 tot 12.30 uur. Cursuslocatie is het hoofdgebouw van Sensire, Boterstraat 2 in Varsseveld. De inhoud van de cursus is kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkelingen, ervaringen van vrijwilligers, principes van de Home-Start, omgaan met verschillende culturen.
Ook na de cursus worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door een professionele coördinator. Spreekt de Home-Start formule u aan dan bent u de vrijwilliger die we zoeken. Home-Start biedt vrijwilligers voldoening, zelfontplooiing, werkervaring, gezellige contacten met andere vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

Aanmelden en informatie

Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger kan je contact opnemen met de coördinator Rianne Stemerdink  van Home-Start. Haar contactgegevens zijn r.stemerdink@yunio.nl  of 06 209 584 57. Of kijk op www.yunio.nl

75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk moment waar in Nederland en de rest van Europa uitvoerig bij stil wordt gestaan. Winterswijk werd op 31 maart 1945 bevrijd van de Duitse bezetter. In 2020 besteedt de gemeente Winterswijk daarom extra aandacht aan 75 jaar vrijheid. Het gaat hierbij om herdenken, vieren en koesteren.

Bijzondere evenementen en activiteiten

Het is echt fantastisch dat zoveel maatschappelijke organisaties en verenigingen zich inspannen om bijzondere evenementen en activiteiten te organiseren voor ú als inwoner van Winterswijk. Samen gaan we voor een respectvolle en feestelijke herdenking en viering van 75 jaar vrede en vrijheid in Winterswijk. Een actueel overzicht van de activiteiten kunt u lezen op www.winterswijk.nl/75jaarvrijheid. Staat uw activiteit niet in het overzicht? Laat het ons weten. Dit kan via e-mail 75jaarvrijheid@winterswijk.nl

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.
Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen
U kunt zich aanmelden voor deze https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren
Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via https://overuwbuurt.overheid.nl/  kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden. Deze website bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Coronavirus in China

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een coronavirus. De meeste patiënten hebben een longontsteking. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen.De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), en Europese autoriteiten (de ECDC). Zo nodig zullen maatregelen worden getroffen.

Lees meer over de virusuitbraak op de website van het RIVM www.rivm.nl Hier vindt u ook veel gestelde vragen met antwoorden en een reisadvies.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de vragen en antwoorden, toch nog vragen dan kunt u contact opnemen met GGD Noord- en Oost-Gelderland, telefoonnummer (088) 443 00 00.

Vragen over duurzaamheid en energiebesparing?

Kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medewerkers van de gemeente en van het verduurSaam energieloket beantwoorden uw vragen, vertellen u over beschikbare subsidies en regelingen en informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Meer info is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

Verloren en gevonden voorwerpen januari 2020

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website of persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch  via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Activiteiten voor mantelzorgers

VIT-hulp bij mantelzorg

Donderdag 13 februari  tussen 14.00 en 15.30 uur is het mantelzorgcafé bij  Hertog Karel van Gelre, Markt 25 in Winterswijk. Dit café  is een tref- en informatiepunt voor mantelzorgers. Bij het mantelzorgcafé ontmoet u andere mantelzorgers in een informele sfeer. U kunt uw vragen stellen aan de mantelzorgconsulent. Zij ontvangt u met een kopje koffie of thee. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

Training Omgaan met mensen met dementie

Op donderdag 5 maart start de regionale training ‘Omgaan met mensen met dementie’ bij De Hofnar in Aalten. In vier bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, advies en tips aangereikt. Deze training geeft VIT-hulp bij mantelzorg in samenwerking met het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek en het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. De trainingen vinden plaats op: donderdagochtend 5, 19 en 26 maart en 16 april bij De Hofnar, Polstraat 7, 7121 DH in Aalten. De bijeenkomsten duren steeds van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Deze training is gratis voor alle mantelzorgers uit het werkgebied van VIT, wel moet u zich aanmelden.

Vragen aan de mantelzorgconsulent?

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij de Post, Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur is Marjan Roerdinkveldboom aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Meer informatie over alle activiteiten leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl of bel op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur met VIT-hulp bij mantelzorg, telefoon (0544) 82 00 00.

Column door bestuurder

Burgemeester Joris Bengevoord schrijft....

Vrijheid

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In heel Nederland wordt daar uitgebreid bij stilgestaan. De komende maanden wordt ook de bevrijding van Winterswijk en de Achterhoek met talrijke evenementen op diverse momenten herdacht en gevierd.
Zondagavond konden we in de tuin van de synagoge voor het laatst stilstaan bij het lichtmonument ‘Levenslicht’. Met dit tijdelijke monument herdachten diverse generaties Winterswijkers de slachtoffers van de Holocaust.

Het is goed om met jongere generaties die steeds minder van de Holocaust afweten en de Tweede Wereldoorlog zien als iets uit een ver verleden stil te staan bij de verschrikkingen uit de Holocaust. Want dat verleden is veel dichterbij dan je denkt.

Ik vind het wrang om te constateren dat we opnieuw leven in een tijd van toenemende rassenhaat, antisemitisme en discriminatie. We zien een toenemende polarisatie en verharding in de samenleving. Overal worden tegenstellingen in plaats van overeenkomsten gezocht. Landelijke politici spreken zich zonder gene uit over hele bevolkingsgroepen en lijken geen lessen geleerd te hebben uit het verleden. De sociale media spelen daarbij een grote rol. Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om allerlei hatelijkheden via je computer of telefoon de wereld in te sturen. Dat keur ik af.

Ik vind het belangrijk dat we samen lering te trekken uit de geschiedenis.
Het antisemitisme begon in de jaren dertig van de vorige eeuw ook met treiterijen en discriminatie. Wij hebben als Winterswijkers ervaren wat het betekent als de democratie terzijde wordt geschoven. Als rechten en vrijheden van burgers worden afgenomen.  Wat er gebeurt als groepen mensen systematisch worden buitengesloten, vervolgd en vermoord. Daar moeten we lering uit trekken.

We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid.
Vrijheid is zelf je eigen keuzes mogen maken en anderen in staat stellen hun eigen keuzes te laten maken.

Want vrijheid voor mij, betekent ook vrijheid voor de ander.

Ik geef de pen door aan wethouder Tineke Zomer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Schoolstraat (start), Balinkesstraat, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein, Torenstraat, Misterstraat, Jonenstraat, Jonendwarsstraat en Schoolstraat (eindpunt)

In verband met een carnavalsoptocht zijn eerder genoemde straten tijdelijke afgesloten op vrijdag 21 februari tussen 11.00 uur en 12.15 uur. Tijdens het evenement worden verkeersregelaars ingezet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

12 februari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
13 februari, Mantelzorgcafé van 14.00 tot 15.30 uur bij Hertog Karel van Gelre, Marktstraat 25.*
13 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
19 februari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
20 februari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.*
2 maart, Informatieavond over de organisatie van evenementen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.

*) Over agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare raadsvergadering op 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Verkeer

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Acacialaan 21
Terugblik op de raad

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 30 januari de volgende besluiten genomen.

Raad beëdigt Arjan ter Haar (VW) als nieuw commissielid

De raad heeft Arjan ter Haar beëdigd als nieuw commissielid namens de fractie Voor Winterswijk.

Raad stelt gewijzigde verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vast

De raad heeft de gewijzigde verordeningen ‘Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020’ en de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020’ vastgesteld. De verordeningen zijn aangepast, omdat de (landelijke) regels voor de vaststelling van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn aangescherpt.

Raad stelt aangepaste bouwverordening vast en trekt brandveiligheidsverordening in

De gemeentelijke bouwverordening is aangepast als gevolg van verschillende wetswijzigingen. Daarnaast is de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening per 1 januari 2018 van rechtswege vervallen door de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. De raad heeft de aangepaste bouwverordening vastgesteld en de brandveiligheidsverordening ingetrokken.

Raad stemt in met lidmaatschap ECAL bij werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ingestemd met de aansluiting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland en lidmaatschap werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ingestemd met de aansluiting van de Stadsbank Oost Nederland (SON) bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenschappelijke regeling wordt hier op aangepast.

Raad benoemt leden Raad van Toezicht SOPOW

De raad heeft mevrouw M. Spijkstra-Ruyten en de heer J.J.P. ten Dolle met algemene stemmen benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Winterswijk (SOPOW).

Raad neemt motie aan over vuurwerk

Zowel de fracties van GroenLinks, PvdA, VVD en WB als de fracties van D66, CDA en VW dienden een motie in over vuurwerk. Na een schorsing bereikten alle raadsfracties overeenstemming over de tekst van één gezamenlijke motie. In deze motie wordt het college werd verzocht de mogelijkheden, haalbaarheid, draagvlak en de gevolgen van verschillende alternatieven voor het bestaande vuurwerkbeleid voor Winterswijk te verkennen. Daarnaast heeft de raad het college gevraagd een brief over de regulering van vuurwerk naar de Tweede Kamer te sturen als daar aanleiding voor is. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 30 januari.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de raadsvergadering kwamen de activiteiten rond 5 mei uitgebreid aan de orde doordat een inspreker aangaf dat ze er grote moeite mee heeft dat er geen activiteiten zijn op 5 mei. Als CDA hebben we aangegeven dat ook voor ons 5 mei de dag is waarop we in Nederland en dus ook in Winterswijk de bevrijding vieren. Uiteraard is het fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn die zich belangeloos inzetten om in de aanloop naar 5 mei allerlei activiteiten te organiseren, maar het hoogtepunt hoort op 5 mei te zijn. Zeker dit jaar nu we 75 jaar bevrijding vieren. Om die reden hebben we het college gevraagd om de regie te nemen om er voor te zorgen dat er op 5 mei ook activiteiten zijn en deze dag een hoogtepunt wordt.
Na een uitgebreide discussie over het vuurwerk sloot het CDA zich aan bij een raadsbrede motie omdat Winterswijk voorlopig niet verder gaat dan hetgeen landelijk wordt besloten en omdat het carbid schieten ook in de toekomst mogelijk blijft.
Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we gevraagd naar de voortgang van de kindergemeenteraad, omdat we het als CDA belangrijk vinden dat de jongeren worden betrokken bij de lokale politiek. Het college kon ons geruststellen dat er aan wordt gewerkt.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

In de raadsvergadering is gesproken over de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding. Winterswijks Belang gaf aan het belangrijk te vinden dat verschillende partijen die samen de Markt gebruiken, zoals de marktvereniging, Vereeniging Volksfeest, de ABH-City, de horeca en de gemeente zelf, regelmatig met elkaar in gesprek gaan en blijven over de activiteiten op de markt. De Markt is van niemand en tegelijk van ons allemaal. Het is ons kloppende hart en belangrijk voor de leefbaarheid en gezelligheid! Voor ons als inwoners, maar ook voor alle gasten en bezoekers. We moeten hier geen strijd over voeren.
Ook was er een inwoonster die grote zorgen uitsprak over de uitrol van het nieuwe netwerk voor mobiele communicatie G5. Er is nog veel onduidelijk over de eventuele schadelijke gevolgen die de straling zou kunnen veroorzaken voor mens en dier. WB deelt de zorg, maar kunnen de vooruitgang op dit gebied niet stoppen en willen dat ook niet. We moeten alert blijven op de resultaten van onderzoeken op gebied van straling. Daarnaast stelde WB zelf nog de vraag of de gekapte bomen duurzaam verwerkt worden en wat de stand van zaken is met betrekking tot het herstel van landschapselementen. Deze zaken liggen op schema!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Tineke van der Linden-Plass, raadslid VVD Winterswijk

De VVD-fractie heeft gelezen dat men in Rotterdam is gestopt met gescheiden afvalinzameling en is overgegaan op “nascheiding”. Machines kunnen dit beter en goedkoper. De VVD heeft destijds ingestemd met de wijze waarop wij nu afval inzamelen onder de voorwaarde dat het niet duurder zou worden voor onze inwoners. Per 1 april mogen bijvoorbeeld chipszakken ook bij het plastic, hoewel het restafval is. Dat geldt voor meer afvalproducten. De kwaliteit van het gescheiden afval neemt nog verder af. Betekent dit wederom een stijging van de lasten voor onze inwoners? De wethouder gaf als antwoord dat wij in Winterswijk nu eenmaal gekozen hebben voor het omgekeerd inzamelen en dat er geen reden is om aan te nemen dat dit duurder zou zijn dan "nascheiding". De afvalstromen in grote steden zijn anders dan in Winterswijk. De fractie blijft dit kritisch volgen.
Verduurzaming: in het verleden zijn er, namens de gemeente, diverse bijeenkomsten geweest waarbij de ondernemers van het Beatrixpark werden voorgelicht over verduurzaming en plaatsing van zonnepanelen. Van één van de ondernemers op het Beatrixpark hebben wij vernomen dat hij uiteindelijk zelf maatregelen heeft genomen. Hij is nog steeds de enige van de oorspronkelijk benaderde ondernemers die aan de slag is gegaan. Wij zien dit als een gemiste kans? De wethouder loofde het eigen initiatief van deze ondernemer en gaf aan dat er weer contact met de anderen zal worden opgenomen. Goed voorbeeld doet, hopelijk, goed volgen!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

In de raadsvergadering van 30 januari leverden de voorstellen van het college geen discussie op tussen de partijen. Als vanzelf gaat dan alle aandacht uit naar insprekers en raadsvragen en in dit geval een 'motie vreemd aan de agenda' over vuurwerkoverlast.
Eén inspreker deelde haar zorg omtrent de komst van 5G-netwerken. De gevaren van de 'elektro-smog' die 5G veroorzaakt, worden door de telecomsector ten onrechte weggewuifd. Men stelt dat niet is aangetoond dat 5G gezondheidsrisico's oplevert. Maar de introductie van 5G in Zwitserland leert anders. Voor GroenLinks voldoende reden om deze ontwikkeling zeer kritisch te volgen.
Raadslid Paul Puntman diende namens de coalitie een motie in over vuurwerkoverlast. Hij constateerde droogjes dat na dit probleem te hebben aangekaart in de raad van 19 december, er een stevige landelijke discussie over vuurwerk op gang is gekomen. En wetende dat de regering had aangekondigd om 31 januari met maatregelen te komen, voegde Paul er gekscherend aan toe dat deze motie ‘binnenkort nog veel zal losmaken’.
Maar dat gebeurde ook al ter plekke. De oppositiepartijen dienden onverwachts eenzelfde motie in met een andere opdracht aan het college. Maar in plaats van op rivaliteit, zetten we in op samenvoeging van beide moties tot één motie die raadsbreed werd aangenomen. Een goed begin van het nieuwe jaar voor de onderlinge verstandhouding.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Nee, Winterswijk heeft geen 5 mei-traditie. Naar aanleiding van een inspreker in de raadsvergadering die voor zo’n viering pleitte, wees burgemeester Joris Bengevoord hierop. Hij heeft natuurlijk gelijk. Maar tradities kun je maken. De PvdA ziet op 5 mei een jaarlijks Vrijheidspark Festival voor zich: in het Vrijheidspark dat binnenkort wordt aangelegd rond het raadhuis. Vlakbij de plekken waar wij herdenken en op een steenworp afstand van de raadzaal, het theater van democratische vrijheid. Wat is er passender dan jaarlijks een Vrijheidspark Festival op juist deze plek? Een evenement waar het vrije woord en vrije expressie centraal staan. De PvdA ziet voor zich: een centraal podium met Winterswijks talent op het gebied van dans, muziek, cabaret en theater. Daarnaast: de beeldentent met schilderijen, beeldende kunst, grote foto’s van de bevrijding én een doorlopende voorstelling van Winterswijkse YouTube-video’s op een groot scherm. Tussen de optredens door: korte pitches van drie minuten op een speakerscorner (waarvoor we mooi het verkommerde plateau schuin tegenover de Hema kunnen gebruiken). Hier verkondigen Winterswijkers hun boodschap, dragen ze een gedicht voor of doen ze een rap. Wat foodtrucks, een terras en toiletten… voilá, de traditie van het Vrijheidspark Festival is geboren. Vrijheid; daar móet je bij stil blíjven staan.
Twitter: @Wenters_Nu, www.winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

De raad van januari was een groot contrast ten opzichte van een jaar geleden. Er stonden niet veel bespreekstukken op de agenda en de rust lijkt enigszins teruggekeerd. Weliswaar kwamen de partijen VVD, WB, PvdA en GroenLinks met een motie voor onderzoek naar alternatieven van vuurwerk voor de jaarwisseling. D66 vond een dergelijk onderzoek achterhaald met de huidige ontwikkelingen en had het jammer gevonden als er gemeenschapsgeld naar een onderzoek ging, terwijl er nieuwe wetgeving aan komt.
D66 diende samen met mede indieners CDA en VW dan ook een motie in om juist een brief te sturen naar de Tweede Kamer met de oproep om het verzoek van de korpschef van de politie en 26 andere organisaties te ondersteunen. Dit houdt een verbod in op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar veilig siervuurwerk blijft dan nog mogelijk. Die dag kwam ook het nieuws van het kabinet dat er mogelijk een degelijk verbod komt. De motie sloot hier mooi op aan.
De partijen in de raad voelde er wat voor om de moties samen te voegen en samen een sterk signaal af te geven. In plaats van een onderzoek komt er nu een verkenning naar alternatieven en een brief naar de Tweede Kamer die de oproep van de korpschef ondersteunt. Verder was er ten opzichte van vorig jaar geen vuurwerk in de raad.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk
De vergadering begon met een inspreekster betreffende de viering van Bevrijdingsdag. Tijdens een emotioneel betoog gaf de inspreekster aan dat er de laatste weken in Winterswijk commotie is ontstaan over het vieren van de bevrijding op 26 april in plaats van op 5 mei.
Burgemeester Bengevoord gaf daarna een duidelijke uiteenzetting van het hoe en waarom er voor het vieren op 26 april gekozen is. Uit deze uiteenzetting bleek dat er samen met gemeente, provincie, regiogemeenten en de Veereniging Volksfeest in goed overleg en met gegronde redenen voor deze datum gekozen is.
Namens “Voor Winterswijk” heb ik aangegeven dat de gemeente beter grip en regie op de communicatie had moeten houden. Dit had een hoop onduidelijkheid en ergernis gescheeld en voorkomen dat vrijwilligers van de organiserende verenigingen hierop aangesproken werden. Ook hadden verenigingen of organisaties die wel iets op 5 mei hadden willen organiseren dan nog ruim de tijd gehad voor de voorbereidingen.
De werklast en kosten van het organiseren van feesten en festivals in de openbare ruimte wordt door veel mensen onderschat. Met de huidige regelgeving betreffende veiligheid en de daarbij behorende eisen voor de terreininrichting gaan er al snel maanden van voorbereiding aan vooraf waar ook al vele vrijwilligers druk mee zijn.
Verder stond er tijdens deze korte Raadsvergadering naast enkele akkoordstukken ook de beëdiging van een nieuw commissielid op de agenda.
Namens Voor Winterswijk mocht ik bloemen overhandigen aan Arjan ter Haar. Hij werd tijdens deze raadsvergadering beëdigd als commissielid van Voor Winterswijk en zal onze jonge, snelgroeiende club als welkome aanvulling gaan ondersteunen tijdens het vele vergaderwerk.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 •    Zonnebrink 15 (monument)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •    Buitinkweg 7
 •    nabij de Dwarsweg
 •    nabij Horstweg 12

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •     Hortensialaan 27

Ruimtelijke ordening

 •     Vastgesteld wijzigingsplan Rauwershofweg 12

Verkeer

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Acacialaan 21

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag Opa Klarendag op 18 april 2020 locatie Ter Woordstraat 12a

Vergunningsaanvraag Vintage Beurs op 29 maart 2020, locatie Laan van Hilbelink 6.12

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 12 juni 2020, locatie Kottenseweg 79 A

Vergunningsaanvraag innemen standplaats op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur, locatie Maasstraat

Vergunnings/ontheffingsaanvraag concert Boh Foi Toch en The PloddeBand op 4 april 2020, locatie Heenkamppieperweg 4

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 28 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.     Bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag subsidies seniorenvereniging Wenters Plus

Op 4 februari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Schriftelijke vragen PvdA-fractie ex art 35 RVO inzake Stadsbank Oost Nederland
 2.  Schriftelijke vragen CDA-fractie ex artikel 35 RVO inzake Stadsbank Oost Nederland
 3.  Actualisatie archeologiebeleid
 4.  Herinrichting planning & control cyclus
 5.  Nieuwe deelnemersovereenkomst Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 met Nedvang

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college