Gemeentenieuws 25 februari 2020

Met onder andere Gerrit Komrij College onderhoudt warme banden met school uit Portugal, Erfgoeddag goed bezocht, moeilijker brieven simpeler maken, politiek forum, gemeentelijke belastingen 2020.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

GKC onderhoudt warme banden met school uit Portugal

In het kader van KomrijCulinair en het Komreis Theater onderhoudt het Gerrit Komrij College (GKC) al jaren warme vriendschapsbanden met een school in het Portugese Oliveira do Hospital. Het is dit jaar een bijzondere uitwisseling omdat ook een delegatie van het gemeentebestuur van Oliveira do Hospital en de schooldirectie is meegereisd. ”Ik verwelkom ze met open armen,’’ vertelt wethouder Elvira Schepers. “In vriendschappen horen geen grenzen. Tussen noord en zuid bestaat voor ons geen drempel. Het is geweldig om ze iets van ons mooie Winterswijk mee te geven.’’
Oliveira do Hospital speelde een bijzondere rol in het leven van schrijver Gerrit Komrij. Het is de plek waar hij tot 2012 woonde en waar tot voor kort ook zijn partner Charles Hofman heeft gewoond. Komrij overleed in 2012, kort voor de opening van zijn college in Winterswijk. Komrij had een haat-liefdeverhouding met Winterswijk. Toen het GKC van plan was zijn naam op de gevel van de nieuwe school te plaatsen, schreef hij: ‘ach, ik weet het niet, maar mijn moeder zou het erg aardig hebben gevonden'. Niets was minder waar! Gerrit was erg ingenomen met zijn naam in grote letters op een gevel in zijn dorp.

“Niet voor niets hebben we een school die de naam van Komrij draagt’’, weet Schepers. “De schrijver is een bijzondere Winterswijker. Daar moeten we aandacht voor hebben, binnen en buiten lesuren. In dat verlengde is de uitwisseling met de partnerschool ontstaan.’’

De leerlingen maken kennis met het dorp in Portugal, er wordt Portugees gekookt en ze maken kennis met land en cultuur. Het is een kennismaking met anderen. Een leerschool voor het leven. Daar kan je alleen maar trots op zijn,’’ vindt Schepers.

Erfgoeddag goed bezocht

Donderdag 13 februari was in het Koptisch Orthodox Klooster in Lievelde de eerste Erfgoeddag. Een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Lees meer over deze dag in de column van wethouder Inge klein Gunnewiek.

Wij maken hem simpel!

Brieven van overheid en organisaties zijn vaak erg ingewikkeld. Soms is dat de reden om deze brief niet te lezen. Een groep lezers en schrijvers uit onze gemeente vinden dat brieven gewoon voor iedereen te begrijpen moeten zijn. In februari is een groep enthousiaste Winterswijkers gestart om samen brieven simpeler te maken.

Brief te moeilijk?

Bent u  inwoner van Winterswijk en hebt u een brief ontvangen die niet duidelijk is? Laat het ons weten. Wij gaan met elkaar zorgen dat brieven simpeler worden.

Bent u een bedrijf of organisatie?

Wilt u weten of de brief die u wilt versturen naar uw klanten voor iedereen goed te lezen is? Wij geven graag gratis opmerkingen over de inhoud van uw brief. Zo weet u wat uw klanten van uw brief denken.

Contact

U kunt ons mailen via: iedereendoetmee@winterswijk.nl of bellen met (0543) 543 543 en vragen naar Colette Wever.

Gemeentelijke belastingen 2020

Op 28 februari ontvangen de meeste huishoudens in Winterswijk de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2020. De meeste tarieven zijn gelijk gebleven. Hier leest u meer over de gemeentelijke belastingen 2020.

Demonstratie vernietigen vanggewas

Tijdens een demonstratie ‘vernietigen vanggewas’ tonen meerdere machines het vernietigen van het vanggewas na de maisteelt. Dit gewas wordt geteeld als alternatief voor het gebruik van onkruidbestrijder glysofaat. Vanggewas is een groenbemestingsgewas dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen. Aan deze uitleg werken WCL Winterswijk, Loonbedrijf Huiskamp BV, Agrowin BV, Groeikracht BV en VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek) mee.

Datum en tijd

Dinsdag 3 maart van 13.30 tot 15.00 uur wordt er een demonstratie vernietigen vanggewas georganiseerd. De demonstratie is op de hoek Misterweg – Grote Veldweg. Komende vanaf Winterswijk is de  locatie 500 meter na Obelink aan de rechterkant. Inloop vanaf 13.15 uur met een kop koffie.

Slecht weer?

Bij slecht weer wordt de demonstratie verschoven naar vrijdag 6 maart. Kijk voor actuele informatie op bijvoorbeeld de site van WCL Winterswijk, www.wclwinterswijk.nl

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 5 maart is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen te vinden

Uit elkaar … en hoe nu verder?

Ouders en opvoeders met vragen over uit elkaar gaan kunnen elke woensdagavond bij het Scheidingsloket terecht. In wisselende samenstelling geven de medewerkers van het Scheidingsloket u graag informatie en advies. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk.

Elke woensdagavond Scheidingsloket voor informatie en advies

Het Scheidingsloket wordt bemand door een medewerker van het sociale wijkteam in de gemeente Berkelland. Op 4 maart een echtscheidingsadviseur en kinderbehartiger. En op 11 maart een financieel adviseur en een notaris is aanwezig op 18 maart. Een actueel overzicht welke deskundige wanneer aanschuift, vindt u op www.preventieplatformjeugd.nl/scheiden. Op deze website staan ook tips en adviezen over uit elkaar gaan met kinderen.

Scheidingsloket voor informatie en advies

 • Voor inwoners uit Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
 • Elke woensdag tussen 17.00 en19.00 uur
 • Gemeentehuis Borculo, Markstraat 1

Tannemaat gekozen tot wethouder Winterswijk

Henk Jan Tannemaat is gekozen tot wethouder van de gemeente Winterswijk. Hij is opvolger van Wim Aalderink, die om gezondheidsredenen besloot een stapje terug te doen.  Voor de vertrekkende wethouder waren er namens alle raadsfracties lovende woorden. De nieuwe wethouder kreeg naast vele felicitaties ook bloemen.
Gea Oonk werd benoemd tot raadslid terwijl Remco Hijink werd benoemd tot commissielid.

Politiek forum 5 maart 2020

Op 5 maart is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 5 maart komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Lokale woonvisie (informatief)

19.30 – 20.30 uur
Bedrijfsrestaurant

De gemeente Winterswijk stelt een nieuwe lokale woonvisie op. In de afgelopen maanden zijn er onder andere gesprekken geweest over wonen met inwoners en organisaties en hebben twee onderzoeken plaatsgevonden. De uitkomsten komen terug in de lokale woonvisie.

De deelnemers worden geïnformeerd over de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes over wonen. Daarnaast worden de resultaten van onderzoeken naar de ‘koopstromen’ op de woningmarkt in Winterswijk en naar de woningmarktopgaven in de bestaande woningvoorraad gepresenteerd.

De concept-woonvisie komt aan de orde in het politiek forum van 6 juni 2020. Nadat de woonvisie ter inzage heeft gelegen wordt deze na de zomer ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onderzoek rekenkamercommissie (informatief)

20.45 – 21.45 uur
Bedrijfsrestaurant

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een gezamenlijke rekenkamer (AOGW).

De rekenkamer AOGW wil graag input vanuit de gemeenteraden bij de onderzoeken die zij doen. In dit politiek forum zal de rekenkamer een presentatie geven over hoe de samenwerking met de gemeenteraad versterkt kan worden. Ook kunnen de aanwezigen input geven voor de onderzoeksopzet van het huidige onderzoek over de jeugdhulp.

Referendum (richtinggevend)

20.45 – 21.45 uur
Vergaderruimte 0.28

Het referendum is een instrument van de gemeenteraad. De gemeente Winterswijk kent sinds 31 januari 2008 een referendumverordening. Zowel inwoners als de gemeenteraad kunnen het initiatief nemen voor het houden van een referendum. Van de mogelijkheid tot het houden van een referendum in Winterswijk is nog geen gebruik gemaakt.

In december 2019 heeft de VNG een nieuwe model referendumverordening gepubliceerd. De modelverordening is verbeterd op basis van ervaringen bij referenda in andere gemeenten.

In dit forum staat de politieke discussie over de vraag of we het instrument referendum willen behouden centraal. Als gekozen wordt het instrument referendum te behouden, is de vorm van het referendum van belang.

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft ……..

Wi-j doet ’t samen!

Ooit voetbalde ik hier in de tuin tijdens de kennismakingsdag in de brugklas. Toen heette dit Koptisch Orthodox Klooster in Lievelde nog ‘Huize Loreto’.  En was het in gebruik als klooster voor katholieke zusters. Na het vertrek van de zusters heeft het een lange tijd leeg gestaan.

Op deze prachtige locatie bezocht ik donderdag 13 februari de Erfgoeddag. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk voeren sinds 2017 samen erfgoedbeleid uit. Tijdens de bijeenkomst in Lievelde bespraken we de opbrengst van deze samenwerking. Ook keken we vooruit naar de komende beleidsperiode. De inbreng van de deelnemers aan de Erfgoeddag is daarom heel waardevol.

De nieuwe Kerkenvisie Oost Achterhoek kwam deze dag aan de orde. Minder kerkgangers kan leiden tot leegstand. De tijd is aangebroken om samen met de gemeenschap op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van deze gebouwen. Het klooster in Lievelde is hiervan een goed voorbeeld.

Er waren veel bezoekers, ook uit Winterswijk. Onder hen ook een flink aantal bezitters van monumenten of cultuur historisch erfgoed. Vol enthousiasme en trots. Tijdens gesprekken  gaven ze vooral aan dat ze hun monumenten meer zichtbaar willen maken voor toeristen. En ook voor onze eigen inwoners en zeker voor jongeren.

Ook verduurzaming was een belangrijk onderwerp. De drie samenwerkende gemeenten hebben onderzoek gedaan naar het behoud van het monumentale karakter in combinatie met verduurzaming. Denk hierbij aan kerken, boerderijen, landgoederen. Van de 80 onderzochte objecten blijkt 90% te verduurzamen naar een energielabel A of B. En de terugverdientijden zijn goed.

Eigenaren zoeken naar manieren om hun bezit te behouden voor toekomstige generaties. Een nieuwe economische invulling bijvoorbeeld in de vorm van toerisme en verduurzaming draagt daar aan bij. Een goede suggestie van Winterswijkse monumenteneigenaren was om een denktank op te zetten. Hoe mooi zou het zijn om naast een cursus ‘Ken jouw Nationaal Landschap’ ook een cursus ‘Ken jouw culturele erfgoed’ met als titel ‘Bewaar ’t goed’ te organiseren. Zo houden we de waarde van ons erfgoed springlevend!

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Sleeswijkstraat

In verband met werkzaamheden zijn de drie parkeervakken ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 4 van dinsdag 3 maart tot en met woensdag 4 maart niet beschikbaar.

Hoek Spoorstraat-Roelvinkstraat

In verband met kapwerkzaamheden is de hoek Spoorstraat-Roelvinkstraat op maandag 9 maart tussen 8.30 en 14.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

26 februari, Alzheimer Café van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
26 februari, Scheidingsloket voor informatie en advies van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.*
2 maart, Informatieavond over de organisatie van evenementen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.
3 maart, Demonstratie vernietigen vanggewas van 13.30 tot 15.00 uur.*
4 maart, Scheidingsloket voor informatie en advies. Zie ook 26 februari.
5 maart,  EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo.*
5 maart, Politiek forum, aanvang 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.*
11 maart, Scheidingsloket voor informatie en advies. Zie ook 26 februari.
18 maart, Scheidingsloket voor informatie en advies. Zie ook 26 februari.

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 •     Iepenstraat, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Zonnebrink 16
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 •     Tolkampweg 1

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •    Freule van Dorthstraat 1
 •    langs visvijver het Kloosterveld

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Illebergdiek 11
 •   Sleeswijkstraat 5
 •   Venemansweg 7
 •   Wooldstraat 53/Wheme

Verkeer

Verkeersbesluiten

 •     Iepenstraat, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Zonnebrink 16

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op  30 mei 2020, locatie Morskers Driehuisweg 2

Ontsteken paasvuren

Op 12 en 13 april aanstaande. worden weer de traditionele paasvuren ontstoken. Voor het ontsteken van een paasvuur is een ontheffing nodig. Die kunt u digitaal aanvragen op onze website .
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Waar moet een paasvuur aan voldoen?

 •   het terrein ligt buiten de bebouwde kom;
 •   degene die snoeihout verbrandt moet brandgevaar voorkomen;
 •   het verbranden mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor de omgeving;
 •   alleen het verbranden van snoeihout is toegestaan;
 •   bij het aansteken van de brandstapel mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen;
 •  de hoeveelheid gelijktijdig te verbranden snoeihout mag niet meer zijn dan 25 m³;

Bij de verbranding gelden de volgende afstanden:

Bij hoeveelheden tot 5 m³:

 • tenminste 25 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
 •  tenminste 50 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;

Bij hoeveelheden van 5 m³ tot 25m³

 •    tenminste 50 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
 •    tenminste 100 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
 •    u moet alle aanwijzingen en bevelen van de politie, de brandweer en de gemeentelijke handhavers precies en onmiddellijk opvolgen.

Aanvraag op tijd indienen

Zorg ervoor dat uw aanvraag op tijd binnen is, te laat ingediende aanvragen nemen wij niet in behandeling. U kunt uw aanvraag tot 3 april indienen.

Bijzonderheden

Gaat u naast het paasvuur nog meer organiseren, zoals een tent plaatsen, drank verkopen of muziek laten horen? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig. De termijn voor het indienen van een evenementenvergunning is zes weken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team vergunningverlening, telefoon (0543) 543 543.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 11 februari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Bestemmingsplan Binnenboomweg 4
 2. Bezwaarschrift tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een paardenkastanje op de locatie Berberislaan 117

Op 18 februari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Verkeersbesluit vanwege plaatsing openbare laadpaal Iepenstraat
 2.  Beantwoording raadsvragen over vuurwerk
 3.  Handhavingsuitvoeringsprogramma 2020
 4.  Formaliseren overbrenging “Blok 2008” en beperken openbaarheid van privacygevoelige informatie
 5.  Maatregelen spoorwegovergang Greversweg
 6.  Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2018-2019
 7.  Landelijke Handhavingsstrategie

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college