Gemeentenieuws 4 februari 2020

Met onder andere mini-enquête 'Beste' of 'Geachte', Kies je sport, Beweeg- en beleefmiddag voor 55-plussers, Politiek forum, informatieavond over de organisatie van evenementen.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Stemt u voor ‘Beste’ of ‘Geachte’?

Stel, u krijgt een brief van de gemeente. Welke aanhef leest u dan het liefst boven onze brief? Is dat ‘Beste’ of ‘Geachte’? Dat horen we graag van u. Daarom heeft onze schrijfcoach, Sarian Dijkstra, een mini-enquête opgesteld. Stemt u mee?

U kunt op verschillende manieren stemmen

Vanaf dinsdag 4 februari liggen op drie plekken in Winterswijk enquêteformulieren:

 • bij de balie van ons gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 • bij de receptie van de Post, Balinkesstraat 4
 • bij de bibliotheek, Parallelweg 5

Stemt u liever online? Dat kan via de website (www.winterswijk.nl) en de Facebook-pagina van de gemeente.

Breng uw stem uit vóór 19 februari

U kunt vanaf 4 februari tot en met 18 februari stemmen. We stellen het erg op prijs als u meedoet.

U leest de uitslag later in het Achterhoek Nieuws of op Facebook
De uitslag van dit onderzoekje leest u binnenkort op deze gemeentepagina en op onze Facebook-pagina. Alvast bedankt voor uw stem!

Heeft u vragen?

Mail gerust naar Sarian Dijkstra: sdijkstra@winterswijk.nl

Kies je sport

‘Kies je Sport’ is een sportstimuleringsproject dat dit schooljaar voor het tweede jaar wordt georganiseerd in de gemeente Winterswijk. Door dit project kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 10 jaar kennismaken met verschillende sporten. Actief Winterswijk en Beweeg Wijs hebben samen met Winterswijkse sportverenigingen en sportaanbieders opnieuw een leuk aanbod van kennismakingstrainingen samengesteld. Als een kind al een sport beoefent, mag hij of zij ook meedoen om eens een andere sport te proberen. Samen met de trainer bepaal je of de sport iets voor je is. De sportcursussen vinden plaats in een periode van vijf weken, te weten van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 april 2020.

Voor wie?

Voor alle kinderen uit de gemeente Winterswijk die in groep 3, 4, 5 of 6 op de basisschool zitten (leeftijd 6 t/m 10 jaar). Zij ontvangen deze week op school het cursusboekje ‘Kies je sport’.

Kosten?

Een cursus van drie trainingen kost € 3,00. De kosten van een cursus van vier trainingen bedragen € 4,00. De betaling verloopt via iDeal bij het aanmelden op de website.

Aanmelden tussen 7 februari en 1 maart 2020

In het cursusboekje en op de website www.actiefwinterswijk.nl staan de verschillende sportcursussen beschreven waaruit gekozen kan worden. Klik door naar de afbeelding ‘Actief Winterswijk voor jeugd’. De inschrijving start op vrijdag 7 februari om 15.00 uur en sluit op zondag 1 maart 2020.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Suzanne Spexgoor. U kunt haar  bereiken via e-mailadres info@actiefwinterswijk.nl of telefoonnummer  (0545) 296 858.

75 jaar vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk moment waar in Nederland en de rest van Europa uitvoerig bij stil wordt gestaan.

Winterswijk werd op 31 maart 1945 bevrijd van de Duitse bezetter. In 2020 besteedt de gemeente Winterswijk daarom extra aandacht aan 75 jaar vrijheid. Het gaat hierbij om herdenken, vieren en koesteren.

Bijzondere evenementen en activiteiten

Het is echt fantastisch dat zoveel maatschappelijke organisaties en verenigingen zich inspannen om bijzondere evenementen en activiteiten te organiseren voor ú als inwoner van Winterswijk. Samen gaan we voor een respectvolle en feestelijke herdenking en viering van 75 jaar vrede en vrijheid in Winterswijk. Een actueel overzicht van de activiteiten kunt u lezen op www.winterswijk.nl/75jaarvrijheid Staat uw activiteit niet in het overzicht? Laat het ons weten. Dit kan via e-mail 75jaarvrijheid@winterswijk.nl

Beweeg- en beleefmiddag voor 55-plussers

Locatie Sport- en turnhal

Heeft u goede voornemens om meer te gaan bewegen of vindt u het leuk om een andere beweegactiviteit te ervaren? Kom dan op zondag 9 februari vanaf 14.00 uur naar de Sport- en turnhal Winterswijk aan Parallelweg 9. Actief Winterswijk organiseert deze middag samen met studenten van het Graafschap College. De middag die staat in het teken van een gezonde leefstijl.

Bewegen en beleven

Tijdens deze gezellige middag kunt u diverse activiteiten uitproberen zoals bijvoorbeeld stoelyoga, badminton, groepsfitness, nordic walking, actief wandelen, seniorengym, dynamic tennis en dammen. Daarnaast kunt u genieten van een stoelmassage of kijken naar een wedstrijd Walking Football tussen de Old Stars van de Graafschap en het Winterswijks Walking Football team. De wedstrijd start na de opening van de middag rond 14.10 uur. Vanaf 14.30 uur kunt u diverse beweegactiviteiten gaan uitproberen. Vindt u het leuk om zelf ook eens walking football te spelen dan is dat ook mogelijk.

Gezondheid

Het Kruiswerk Achterhoek is ook aanwezig. U kunt door hen gratis een uitgebreide gezondheidscheck laten uitvoeren. Deze gezondheidscheck bestaat uit onder andere een cholesterolmeting, knijpkrachtmeting, bloeddrukmeting en een bloedsuikermeting. Voor deze meting is aanmelding wenselijk om wachtrijen te voorkomen. Aanmelden kan via info@kruiswerk.nl

Verschillende aanbieders aanwezig

De beweegaanbieders informeren u over de diverse mogelijkheden die zij binnen hun vereniging of organisatie aanbieden. De firma Medipoint is ook aanwezig bij deze middag. Zij geven informatie over diverse hulpmiddelen maar ook over bijvoorbeeld hometrainers die u bij hen kunt huren. Sportcentrum de Tuunte geeft uitleg over gezonde voeding. De aanwezige ouderenadviseurs vertellen u over het werk dat zij voor u doen.

Aanmelden

U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom. De entree is gratis en een kopje koffie of thee staat voor u klaar. Voor de organisatie van de middag is het prettig dat we een indicatie hebben hoeveel mensen er aanwezig zijn. Wij vragen u daarom om zich aan te melden via de website www.actiefwinterswijk.nl of via de mail info@actiefwinterswijk.nl. Graag tot 9 februari 2020.

Overeenkomst  ontwikkeling woningbouwlocatie Vliertuin

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Winterswijk op 21 januari 2020 twee overeenkomsten heeft gesloten om de ontwikkeling te faciliteren van woningbouw in het gebied De Vliertuin, gelegen tussen de Vredenseweg en de Vlierstraat in Winterswijk. Op basis van deze overeenkomsten worden bouwkavels voor 11 grondgebonden sociale huurwoningen en voor maximaal vier grondgebonden vrije sectorwoningen ontwikkeld.   

Het betreft twee overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (zogenaamde anterieure overeenkomsten grondexploitatie). Zakelijke beschrijvingen van beide overeenkomsten liggen vanaf dinsdag 4 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Voor meer informatie over de zakelijke beschrijvingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J. Roelofsen van het Team Projecten van de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 543.
 
Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Kom in beweging en wandel mee

Soms heeft u net even een duwtje nodig om weer in beweging te komen. Door omstandigheden zit u niet lekker in uw vel, maar u heeft niet de energie om dat in uw eentje te doorbreken. En u wilt wel graag andere mensen ontmoeten. Wandelen met anderen is hiervoor een prima gelegenheid. Deze groep is bedoeld voor alle leeftijden.
 
Op maandag wandelt Wandelgroep Move ongeveer 1,5 uur in het buitengebied van Winterswijk. Wandelen is gezond, zorgt voor de nodige beweging en het geeft energie.
De wandelingen worden begeleid door een vrijwilliger van Sociaal Team de Post. Tijdens het wandelen is er ruimte om met medewandelaars te praten. Naast de nodige beweging in de buitenlucht ontmoet u andere wandelaars en geniet u van de natuur. Na de wandeling drinken we samen koffie of thee. Deelname aan de wandelingen is gratis.

Datum en tijd

Elke maandagmiddag van 13.30 uur tot circa 15.00 uur.

Verzamel- en vertrekpunt

Ankomm’n, Mentinkweg 5 in Winterswijk. Vertrek voor de wandeling is om 13.30 uur.

Nazit

Na de wandeling is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie of thee. Hiervoor wordt een bijdrage van € 1,50 gevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Bussink van Sociaal Team de Post, telefoon 06 – 237 925 29 of e-mail rbussink@winterswijk.nl.  Zij kan u ook informeren over andere mogelijkheden om te wandelen. Denk hierbij aan Sportief Wandelen of  Wandelgroep Archeus. Wilt u mee wandelen? Meld u per mail aan bij Ria Bussink.

Beweeg- en beleefmiddag voor 55-plussers

Kom op zondag 9 februari vanaf 14.00 uur naar de Sport- en turnhal Winterswijk aan Parallelweg 9. De entree is gratis. Zie voor mee info het artikel Beweeg- en beleefmiddag voor 55-plussers.

Vragen over duurzaamheid en energiebesparing?

Kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medewerkers van de gemeente en van het verduurSaam energieloket beantwoorden uw vragen, vertellen u over beschikbare subsidies en regelingen en informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Meer info is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

Politiek forum 13 februari 2020

Op 13 februari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 13 februari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Opgave centrum(visie) (informatief)

19.30 – 20.15 uur
Bedrijfsrestaurant

In het coalitieakkoord staat de ambitie om een integrale centrumvisie te ontwikkelen. De ontwikkeling van een centrumvisie is aangemerkt als één van de opgaven waar de komende periode samen met alle betrokken partijen aan gewerkt wordt.

Tijdens dit politiek forum wordt de raad geïnformeerd over de manier waarop de integrale centrumvisie wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt ingegaan op het proces, de planning en de rol van de raad daarbij.

Energietransitie: grootschalige opwek versus besparing & kleinschalige opwek (informatief)

20.30 – 21.30 uur
Bedrijfsrestaurant

Binnen de energietransitie wordt met name ingezet op (zeer) grootschalige opwek van duurzame energie. De realisatie daarvan vraagt grondstoffen en ruimte, ook in het groene buitengebied van Winterswijk. De heer Stoltenborg bepleit in dit politiek forum dat ten eerste veel meer ingezet moet worden op besparing van energie en hoe dit vorm te geven en daarnaast op zoveel mogelijk kleinschalige opwek en bijvoorbeeld de aanleg van klimaatbos in Winterswijk.

Deze opwekking van duurzame energie dient bij voorkeur te worden gerealiseerd op daken en kleinschalige stukken grond bij bebouwing met aanzienlijk voordeel voor biodiversiteit. Voor deze zaken zet de werkgroep Maatschappelijk klankbord van de Energietafel zich in.     

Cultuurcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches, een beweegmakelaar en een cultuurcoach actief. Zij zijn combinatiefunctionarissen op het gebied van gezonde leefstijl, met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij doen dit onder de vlag van Actief Winterswijk en zorgen voor verbinding met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de coaches vertellen over ervaringen in hun werk en over activiteiten in Winterswijk. In deze uitgave cultuurcoach Hans Roerdinkholder aan het woord.

Het mooie van cultuur vind ik dat het verbindt. Kijk naar de vele actieve muziekverenigingen of de verschillende toneel- en theatergezelschappen in de gemeente Winterswijk. Maar ook dans en beeldende kunst worden door velen beoefend.  Vergeet ook niet het bruisende volksfeest dat met elkaar gevierd wordt. Hier ben ik als geboren en getogen Winterswijker, maar ook als cultuurcoach, super trots op!

Cultuuraanbod

Als cultuurcoach basisschooljeugd richt ik mij voornamelijk op het cultuuraanbod buitenschools. Ik probeer de doelgroep te koppelen aan het al bestaande cultuuraanbod en voor hen ook nieuw aanbod te creëren. Dit doe ik in samenwerking met lokale verenigingen en culturele instellingen. Het is een uitdaging voor mij om verschillende partijen met elkaar te verbinden.
Zo is bijvoorbeeld de voorleesmiddag bij Museumwerkplaats Transit Oost ontstaan. Een hartstikke gezellige voorleesmiddag met het thema ‘Vervoer’ op een bijpassende locatie. Tientallen enthousiaste kinderen namen nieuwsgierig plaats in de banken van een oude trein en genoten van de mooiste verhalen. Een unieke samenwerking tussen Transit Oost, de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Actief Winterswijk.

Familietocht groot succes

En wat was de eerste familietocht van Winterswijk een groot succes! Deze organiseerde ik samen met mijn collega buurtsportcoaches. Tijdens de tocht werden sport en cultuur verbonden. Zo was er dans onder leiding van onder andere Penta bij BoogieWoogie, gingen de deelnemers naar de Wereld van Wenters, was er een beweegroute, een escaperoom, midwinterhoornblazers en een gitaarworkshop bij Jaspermuziek.

Verbinden

Om nog beter te kunnen verbinden, maar ook om te weten wat er op het gebied van cultuur speelt onder de basisschooljeugd is het idee ontstaan om een kindercultuurraad op te zetten. In deze raad komen kinderen te zitten van elke basisschool uit Winterswijk. Samen met deze kinderen hoop ik nog veel meer culturele activiteiten te bedenken en zo nog heel veel Winterswijkers met elkaar te verbinden.

Elke woensdagavond Scheidingsloket voor informatie en advies

Uit elkaar… en hoe nu verder?

Ouders en opvoeders met vragen over uit elkaar gaan kunnen elke woensdagavond bij het Scheidingsloket terecht. In wisselende samenstelling geven de medewerkers van het Scheidingsloket u graag informatie en advies. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk.

Het Scheidingsloket wordt bemand door een medewerker van het sociale wijkteam in de gemeente Berkelland. Op 5 februari is een kindbehartiger aanwezig. En op 12 februari een financieel expert. Een actueel overzicht welke deskundige wanneer aanschuift, vindt u op www.preventieplatformjeugd.nl/scheiden. Op deze website staan ook tips en adviezen over uit elkaar gaan met kinderen.

Scheidingsloket voor informatie en advies

 • Voor inwoners uit Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
 • Elke woensdag tussen 17.00-19.00 uur
 • Gemeentehuis Borculo, Markstraat 1

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 11 februari is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Straße 1 in Oeding. Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen te vinden.

Positief uit de schulden

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Ilse, ervaringsdeskundige bij de Gemeente Winterswijk.

Nadat ik jarenlang heb moeten overleven, vaak verhuisd ben en mijn kop in het zand te hebben gestoken besloot ik me aan te melden bij de Stadsbank. Ik ben jarenlang bezig geweest met quick-fixing en niet bezig geweest met lange termijn doelen. Dit alles kwam door huiselijk geweld. Ik leefde met de dag en keek niet naar de toekomst. Ik had in het verleden veel schulden opgebouwd door mij eigen toedoen en die van mijn ex.

Eigenlijk kan je wel zeggen dat de schulden mij achtervolgden, totdat ik op een dag bedacht dat het anders moest. Ik heb mijn schaamte en trots opzij gezet maar ook vooral me manier van denken. Ik had me aangemeld bij de Stadsbank, dat was wel een hele moeilijke stap ook omdat al je privézaken bij hun liggen maar tegelijkertijd gaf het me ook rust. Zo kon ik aan mezelf gaan werken zonder stress over geld.

Makkelijk is het niet, iets wat je in 20 jaar hebt gecreëerd is niet zomaar weg. Met vallen en opstaan en door positief te blijven, maar vooral door vol te houden komt alles goed. Ik heb een mooie baan bij de gemeente Winterswijk als ervaringsdeskundige ervoor terug gekregen, waarin ik probeer een luisterend oor te zijn en mensen te inspireren met mijn verhaal. Eindelijk zie ik een mooie stabiele toekomst tegemoet, door goed werk van de Stadsbank maar zeker ook door mezelf, doordat ik niet opgaf te weten dat na elke tegenslag ook weer iets moois komt.

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl
Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Uitnodiging voor Erfgoeddag Wi-j doet ’t samen!

Op donderdag 13 februari 2020 organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een Erfgoeddag. De gemeenten in de Oost Achterhoek voeren sinds 2017 samen erfgoedbeleid uit. Tijdens de bijeenkomst belichten we de opbrengst van deze samenwerking. Ook kijken we vooruit naar de komende beleidsperiode. Uw input is daarbij van harte welkom!

Tijdstip en locatie

De bijeenkomst is in het Koptisch Orthodox Klooster, Kloosterstraat 5 in Lievelde. De Erfgoeddag is van 14.30 tot circa 20.30 uur.

Programma

14.30 uur    inloop met koffie en thee
15.00 uur    gezamenlijke start, daarna keuze uit deelsessies over verschillende onderwerpen
17.30 uur    eenvoudige maaltijd
18.30 uur    terugkoppeling suggesties en wensen voor de komende beleidsperiode, keuze uit twee deelsessies en informele afsluiting
20.30 uur    einde

Opgeven

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar we verzoeken u wel om u op te geven. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via erfgoeddag@winterswijk.nl. Wilt u hierbij aangeven of u het hele programma volgt, inclusief buffet, of dat u alleen in de middag of avond aanwezig bent? Dit in verband met de catering. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 8 februari 2020.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over het programma en het erfgoed in de Oost Achterhoek kunt u vinden op www.erfgoedoostachterhoek.nl. Wanneer u verder nog vragen heeft, kunt u deze mailen naar erfgoeddag@winterswijk.nl.  Wilt u liever telefonisch contact, belt u dan met Joyce Ras, erfgoedambtenaar. Telefoon (0543) 543 543.

Informatieavond over de organisatie van evenementen

De gemeente Winterswijk houdt op maandag 2 maart a.s. een informatieavond over het organiseren van evenementen. De avond is vooral bedoeld voor organisatoren van evenementen maar ook andere belangstellenden zijn welkom.
De avond vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

De laatste jaren is er veel veranderd als het gaat om de vergunningverlening voor het organiseren van evenementen. De procedureregels zijn strakker geworden, de veiligheidseisen zijn aangescherpt en vaak moeten ook een draaiboek en een veiligheidsplan worden ingediend. Kortom, de eisen die aan organisatoren van evenementen worden gesteld zijn duidelijk zwaarder geworden.

Informatieavond

De gemeente wil evenementorganisaties graag hierbij helpen en daarom organiseren wij op maandag 2 maart a.s. weer een informatieavond over evenementen. Op deze avond zal allereerst aandacht worden besteed aan de veiligheid bij evenementen. Aan welke eisen moet een evenement voldoen, wat zijn de veiligheidsrisico’s en wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden als organisator?
Vervolgens zal Marcus ten Zijthoff van de Feestfabriek vertellen hoe de Feestfabriek als organisator van de Zwarte Cross omgaat met het verwerken en scheiden van afval. De Zwarte Cross streeft ernaar om alle afval in 2023 volledig te recyclen. Daarmee is de Feestfabriek een voorbeeld voor vele andere festivals en evenementen.
Verder vertellen Harrie Garritsen van het Vrijwilligerspunt Winterswijk en Madelon Kuijk van 100% Winterswijk in het kort wat zij voor evenementorganisaties kunnen betekenen.

Aanmelden

Heeft u belangstelling voor deze informatieavond? Meldt u uw organisatie dan vóór 24 februari a.s. aan (met vermelding van het aantal personen) door een e-mail te sturen naar gkrosenbrink@winterswijk.nl.

Actualisatie archeologiebeleid

Tot en met 25 februari 2020 ligt het ontwerp-archeologiebeleid met uitvoeringsagenda ter inzage.

Actualiseren archeologiebeleid

Sinds 2010 heeft de gemeente Winterswijk beleid voor de omgang met archeologische waarden. In dat beleid is onder andere vastgelegd wanneer er bij bouw of andere bodemingrepen een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Nu we negen jaar met dit beleid hebben gewerkt, is het tijd voor een evaluatie en aanpassing van het beleid op basis van de opgedane ervaringen.
De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk trekken samen op bij de aanpassing hun archeologiebeleid.

Belangrijkste wijzigingen in het voorgestelde beleid

De belangrijkste wijzigingen gaan over de vrijstellingsgrenzen voor onderzoeksverplichtingen. Met andere woorden: hoe groot mag een bodemingreep zijn zonder dat er archeologisch onderzoek wordt gevraagd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De vrijstellingsgrens voor de middeleeuwse kern van Winterswijk gaat van 50 m2 naar 30 m2.
 • Historische boerenerven ouder dan 1450 hebben in het huidige beleid een buffer met een straal van 100 m met een oppervlaktecriterium van 50 m2. Dat wordt vervangen door een buffer met een straal van 200 m: van 0 tot 50 m blijft het oppervlaktecriterium 50 m2; voor de rest van de buffer wordt het oppervlaktecriterium 250 m2.

De vrijstellingsgrenzen voor gebieden met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting worden verruimd:

 • Hoge archeologische verwachting. De oppervlakte gaat van 100 naar 250 m2;
 • Middelhoge archeologische verwachting. De oppervlakte gaat van 100 naar 1.000 m2;
 • Lage archeologische verwachting. De oppervlakte gaat van 2.500 naar 5.000 m2.

Uitvoeringsprogramma

De resultaten van archeologisch onderzoek dragen bij aan de kennis van de Winterswijkse geschiedenis en die kennis willen we ook graag delen.
In het uitvoeringsprogramma zijn daarom voor de komende jaren vooral activiteiten opgenomen die gericht zijn op publieksbereik, op het delen en benutten van onze archeologische kennis.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u een toelichting dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543.

Het ontwerp-archeologiebeleid met uitvoeringsagenda ligt van 5 februari tot en met 25 februari 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over het beleid en de uitvoeringsagenda kenbaar maken. Daarna wordt het definitieve beleid met uitvoeringsagenda opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In april neemt de raad hierover een besluit.

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft …..

Bomenkap

Onlangs stond er in De Gelderlander een artikel met de kop “Massale bomenkap in buitengebied Winterswijk”. Volgens het artikel zou tweederde van de 40.000 laanbomen er aan moeten geloven. Het artikel werd massaal gedeeld op sociale media en de verontwaardiging was groot. Ook de gemeenteraad vroeg het college om opheldering.
Als wethouder was ik niet blij met dit artikel, omdat het feitelijk niet klopt. Hoe zit het dan wel? We hebben in Winterswijk zo’n 40.000 laanbomen en tweederde daarvan is oud en raakt in verval. Als gemeente hebben we een beheerplan opgesteld voor de komende 15 jaar. Jaarlijks beoordelen onze specialisten welke lanen het hardst toe zijn aan vervanging. Per jaar vervangen we zo’n 450 bomen. Dit betekent dat de komende 15 jaar in totaal zo’n 7.000 laanbomen worden vervangen.
Naar aanleiding van de commotie zijn wij benaderd door de Bomenstichting Achterhoek. Er volgde een rondleiding door het buitengebied met medewerkers van de gemeente en hun eigen deskundige heeft onze plannen bestudeerd. Hun conclusie: de kenmerkende laanbomenstructuur blijft behouden en de gemeente Winterswijk gaat wel degelijk zorgvuldig om met haar laanbomen. Als gemeente  zijn wij trots op ons prachtige buitengebied en onze laanbomenstructuur. Die willen we ook voor de toekomst behouden.
Ik zou het fijn vinden om vaker inwoners te spreken over onderwerpen die in onze gemeente aan de orde zijn. Er spelen momenteel best een aantal onderwerpen, waarbij veel inwoners vragen hebben. Juist door vroegtijdig met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen deze vragen gedeeld worden. Ik nodig u daartoe van harte uit.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Gossinkweg

In verband met het vervangen van brugdek en de leuningen van de brug in de Gossinkweg, is deze weg afgesloten tot en met vrijdag 7 februari voor al het doorgaande verkeer.

Jonenstraat

In verband met werkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 7 februari afgesloten voor al het verkeer.

Driemarkweg

In verband met het vervangen van een duiker in de Driemarkweg is deze weg afgesloten op dinsdag 4 februari voor al het doorgaande verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

5 februari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk. Meer info: www.preventieplatformjeugd.nl/scheiden

6 februari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
6 februari, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.*
8 februari, Inzameling van wikkel- en stretchfolie en wikkelnet van 10.00 tot 12.00 uur.*
9 februari, Beweeg- en beleefmiddag voor 55-plussers vanaf 14.00 uur in Sport- en turnhal Winterswijk, Parallelweg 9.*.
10 februari, Informatieavond actualisatie archeologiebeleid om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.
11 februari, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Straße 1 in Oeding.*
12 februari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
13 februari, Erfgoeddag van 14.30 tot 20.30 uur. Meer info en aanmelden via www.erfgoedoostachterhoek.nl *

13 februari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.*
2 maart, Informatieavond over de organisatie van evenementen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.*

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 13 februari

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 13 februari voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: gesprek met wethouder Gerjan Theselink van de gemeente Berkelland, stand van zaken Nieuw Beschut Werken (Slinge werkt! BV), monitoring meedoen-applicatie. De agenda kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk. En op de website www.socialedienstoostachterhoek.nl onder ‘Vergaderagenda’.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Rusthuisstraat, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Sleeswijkstraat 53
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Groenloseweg 116a

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 •     Freule van Dorthstraat 1

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Dr. A. Plesmanstraat
 • Oostendorperdiek 8
 • Pashof 108
 • nabij Waliënsestraat 178
 • achter Zonnebrink 9 en 11

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • De Slingeweg 20
 • Goossensweg 1
 • Grensweg 6
 • Hazenveldsche Molenweg 3
 • Henxelseweg 4a
 • Hijinkhoekweg 45a
 • Toebesbrink 34
 • Toebesbrink 36

Verleende omgevingsvergunning milieu

 • Leeghwaterweg 10

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Meenkmolenweg 8, zaaknr. 186146

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Meenkmolenweg 8 te Winterswijk voor het beëindigen van agrarische activiteiten.

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer de Slingeweg 20, zaaknr. 196774

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie De Slingeweg 20 te Winterswijk voor het uitbreiden van de recreatie-inrichting met een 4-baans bowlingbaan.
De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 5 februari 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.
Verkeer

Verkeersbesluiten

 •    Rusthuisstraat, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     Sleeswijkstraat 53

Algemene Plaatselijke Verordening

Extra warenmarkten 2020

Vergunningsaanvraag extra warenmarkten op 10 april, 1 mei, 21 mei, 11 juni, 1 november, 13 december en 20 december 2020 op de Markt.

Exploitatie

Wheme 88 te Winterswijk, exploitatie openbare inrichting Getfit35 Winterswijk B.V.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 21 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Ruilovereenkomst perceel achter Goudvinkenstraat 21
 2. Duurzaamheidslening Theater de Storm en leenbudget duurzaamheidslening non-profit organisaties
 3. Bestemmingsplan en ontwikkelovereenkomsten woningbouw Vliertuin

Op 28 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 januari 2020, nr. 4
 2. Geldigheidsduur ontheffingen inrijden voetgangersgebied centrum
 3. Plan van aanpak Kerkenvisie Oost-Achterhoek
 4. Verkeersbesluit Rusthuisstraat vanwege plaatsing openbare laadpaal
 5. Project GROS Achterhoek: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren
 6. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 29 januari 2020
 7. Voortgang Fase 1 Park Achterhoek

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college