Gemeentenieuws 14 januari 2020

Met onder andere oproep voor steungezinnen, geheimhouding persoonsgegevens, aanmelden kinderen basisschool, tijdelijke verkeersmaatregelen.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Steungezinnen gezocht

Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio in samenwerking met de gemeente steungezinnen in de Achterhoek. Deze steungezinnen zijn er om kinderen uit overbelaste gezinnen een fijne plek en aandacht te geven. Al met een klein beetje tijd help je zo een gezin weer verder!

Kleine moeite, groot plezier!  

Werk, financiën, kinderen, familieperikelen... Veel ouders hebben wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. Dan is het een prettig idee om terug te kunnen vallen op een ander gezin dat even kan bijspringen bij de alledaagse dingen. Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen is bedoeld om gezinnen die dat tijdelijk even nodig hebben, een steuntje in de rug te geven.

Geen hulpverlening, maar ondersteuning

De ondersteuning door een steungezin is geen hulpverlening. Een steungezin biedt ook geen nachtopvang, zoals een pleeggezin. Eigenlijk gaat het om de gewone dingen, denk bijvoorbeeld aan een kopje thee na school of samen knutselen. De kinderen draaien even mee in het steungezin en kunnen zich zo positief blijven ontwikkelen. Uitgangspunt is maatwerk: wat heeft het gezin nodig en wat kan het steungezin bieden?

Steungezin: hoe werkt het?

Steungezin word je door een dag of dagdeel per week of per maand een kind op te vangen. Het kind krijgt bij jullie rust, veiligheid en gezelligheid. Zo lang als het nodig is of jij het wenst. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor het kind. Een pedagogische achtergrond is niet nodig, we zoeken mensen die ervaring hebben met kinderen én graag tijd en aandacht in een kind investeren.

Meer informatie en aanmelden

Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen wordt gecoördineerd door Yunio. Zij zorgen voor een passende match waarbij vrijwilligheid en continuïteit belangrijke uitgangspunten zijn. Wilt u meer informatie of uw gezin al aanmelden als steungezin, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren:  Madelon Misasa: 06 - 101 237 45 en Dorien Luesink: 06 - 571 374 25.
Een e-mail sturen kan ook: inhuissteungezinnen@yunio.nl of kijk op www.yunio.nl

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente registreert persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats in de Basisregistratie Personen (BRP). We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Wist u, dat u ons ook kunt vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde instanties geheim te houden?

Verschillende organisaties gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun taken. Denk maar aan de belastingdienst, de Rijksoverheid,  de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds. De gemeente is verplicht om informatie aan deze instanties door te geven.

Er zijn ook instanties die we niet verplicht hoeven te informeren. U kunt ons vragen om uw gegevens uit de BRP voor deze instanties geheim te houden. Deze geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar.   

Geheimhouding voor welke instanties?

Als u geheimhouding aanvraagt, geven wij uw gegevens niet door aan:

 • sport- en muziekverenigingen (of andere niet-commerciële instellingen);
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
 • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren (vooraf maken we wel een belangenafweging).

Deze geheimhouding blijft ook van kracht als u verhuist. U kunt de geheimhouding op ieder moment zelf weer opheffen.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens uit de BRP bovendien nooit door aan particulieren of commerciële instellingen.

Hoe vraagt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aan?

U kunt op drie manieren een verzoek tot geheimhouding bij ons indienen: via onze website (met uw DigiD), per brief of aan de balie van ons gemeentekantoor. U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven. Op onze website vindt u meer informatie over (het aanvragen of opheffen van) geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Gemeentekantoor op vrijdagmiddag gesloten

Vanaf 1 januari 2020 is ons gemeentekantoor op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten.

Op onze website  vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten of beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Uw kind aanmelden voor de basisschool

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kunt u hem/haar aanmelden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen. Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen tegenwoordig geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 4 februari 2020

Onderstaand ziet u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 4 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u binnenkort via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in het Winterswijkse weekblad en op de website van de betreffende scholen.

Basisscholen in Winterswijk

Openbaar onderwijs:

Bijzonder onderwijs

rooms-katholiek onderwijs:

protestants-christelijk onderwijs:

Bijzonder neutraal onderwijs

 • ’t Kempken, Beuksveld 6, 7104 BD Winterswijk-Meddo, (0543) 569 406, www.tkempken.nl
 • Vrije school De Esch, Rusthuisstraat 28, 7101 JH Winterswijk, (0543) 532 704, www.deesch.nl

Speciaal onderwijs

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen drie weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

S. El Abboudi, 23-07-1980, 08-01-2020
M.Bouchalga, 31-01-2015, 08-01-2020
R. Bouchalga, 31-03-2012, 08-01-2020
M. Bouchalga, 26-03-2013, 08-01-2020
S. Venloo, 25-09-1989, 08-01-2020
W. Daoud, 01-03-1971, 08-01-2020
T. Alchouli, 23-09-2004, 08-01-2020
S. Alchouli,17-06-1994, 08-01-2020

Alzheimer Café Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Is het dementie of ‘normale’ vergeetachtigheid?

De film ‘De Alzheimer Experience’ laat kijkers vanuit verschillende perspectieven ervaren wat dementie is. U kunt als vrienden, familie of zorgprofessionals leren hoe u meer kunt betekenen voor iemand die aan deze ziekte lijdt. Na afloop van de film gaan we, aan de hand van een aantal scenes, graag met u in gesprek over de verschillende kenmerken en uw eigen ervaringen.

Het Alzheimer Café wordt deze maand gehouden op woensdag 22 januari van 20.00 tot 21.30 uur in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde. Zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig.  Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06 - 135 144 11.

Column door bestuurder

Wethouder Tineke Zomer schrijft ......

Goede voornemens

De jaarwisseling nodigt veel mensen uit om terug te kijken op de voorbije periode. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd, zowel in de wereld als op persoonlijk vlak. We willen graag leren van wat geweest is. Vol goede voornemens en positief beginnen we aan 2020. Voor velen van u is dit herkenbaar.

Ook ik heb goede voornemens voor dit nieuwe jaar. Op persoonlijk vlak heb ik me voorgenomen om meer te gaan genieten van kleine dingen. Denk aan  een wandeling door het prachtige buitengebied van Winterswijk. Ook heb ik me voorgenomen om meer boeken te gaan lezen. En verder uiteraard genieten van mijn gezin, familie en vrienden. De tijd die je met je geliefden doorbrengt is zo kostbaar. Dat realiseer ik me des te meer nu ik in 2019 afscheid heb moeten nemen van mijn zus. De vanzelfsprekendheid dat je er altijd was voor elkaar, ook al zagen we elkaar niet iedere dag. De gesprekken die we met elkaar hadden in de dagen voor haar overlijden heb ik een speciaal plekje in mijn hart gegeven. Echt kostbare momenten. Dit jaar begint dus met het besef dat ze er niet meer is.

Dit laat zien dat het leven kwetsbaar is en dat je niet alles voor vanzelfsprekend kunt aannemen. Op een dag kan het zomaar verdwenen zijn.
Deze les neem ik daarom mee voor de toekomst. Geniet van elkaar en van de kleine dingen. Dat maakt het leven de moeite waard.

Ik geef de pen door aan wethouder Wim Aalderink

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Boveltweg

Vanaf 6 januari tot en met 17 januari is de Boveltweg in één richting (richting Winterswijk) afgesloten tussen de Schoolweg en de Rauwershofweg. Dit verkeer wordt omgeleid.
Het verkeer in de richting Woold kan enige hinder ondervinden doordat de weg versmald is en een snelheidsbeperking is aangegeven.

Veenweg

Vanaf dinsdag 14 januari tot en met vrijdag 17 vrijdag januari kan de Veenweg enige tijd afgesloten worden door de Rova  in verband met het kappen van enkele bomen.
Het verkeer wordt indien nodig omgeleid via de Kienveenweg en de Haverkampstegge.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

16 januari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
22 januari, Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 22.00 uur in in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.*)

*) Over het agenda-onderwerp met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Laan van Napoleon kavel 1

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •    tussen Steengroeveweg 27 en 29

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •     Toebesbrink 26

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Horstweg 12, zaaknr. 195972

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Horstweg 12 te Winterswijk voor het veranderen van een inrichting.

De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 15 januari 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk
 • Vastgesteld wijzigingsplan Kottenseweg 93
 • Ontwerpbestemmingsplan Kremerweg 6

Drank- en Horecavergunning

Ter inzage liggende aanvraag

 • Ontwerp drank- en horecavergunning Beuzenes 48

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 7 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 december 2019 inzake het hoger beroep in verband met strijdig gebruik recreatiewoning

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college