Gemeentenieuws 21 januari 2020

Met onder andere onthulling Holocaustmonument Levenslicht, onderzoek naar toekomst van recreatieparken, informatieavond actualisatie archeologiebeleid, illegale lozingen, scheidingsloket, wijzigingen tarieven persoonsgebonden budgetten.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Onthulling Holocaustmonument Levenslicht

Op zondag 26 januari onthult burgemeester Joris Bengevoord het tijdelijke lichtmonument Levenslicht ter nagedachtenis aan de Holocaust. De onthulling vindt plaats om 19.30 uur bij het herdenkingsmonument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Alle inwoners van Winterswijk zijn hierbij van harte welkom.

Voorafgaand aan de onthulling houdt de burgemeester een korte toespraak. De (oud)burgemeesters Joris Bengevoord, Thijs van Beem, Christine Stigter, Paul van Erkelens en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap noemen vervolgens de namen van de Joodse burgers uit Winterswijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Daarnaast vertelt burgemeester Bengevoord een verhaal over de Winterswijkse Joodse familie Gans. Speciaal voor deze gelegenheid komt Shura Lipovsky, zangeres van het Jiddische lied, naar Winterswijk. Zondagmiddag geeft zij een concert in de synagoge. ’s Avonds zingt zij twee liederen bij de onthulling van Levenslicht.
Na de onthulling op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein verhuist het kunstwerk naar de Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks van 18.00 uur tot 22.00 uur te zien. Het tijdelijke monument is te bekijken tot en met zondag 9 februari.

Lichtmonument Levenslicht

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. De Rotterdamse kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie als inspiratie gebruikt voor het lichtmonument Levenslicht. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.
De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente wordt gemist. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Onderzoek naar toekomst van recreatieparken

De gemeente Winterswijk gaat  onderzoek doen naar de toekomst van de niet-bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken in de gemeente. Dat zijn parken die niet onder de paraplu van één rechtspersoon opereren.

In het onderzoek staat de vraag centraal wat er nodig is om elk van de parken toekomstbestendig te maken. De verwachting is dat daar niet één standaard antwoord voor alle parken in de gemeente uit komt, omdat de verschillen tussen de parken groot zijn.

Oproep

We willen graag de parken zelf betrekken bij het onderzoek, maar hebben gemerkt dat we niet van alle parken contactgegevens hebben. Met de vertegenwoordigers van de parken die we wel hebben kunnen benaderen, hebben we al een eerste bijeenkomst gehad.  Deze mensen gaven aan dat zij graag een zo compleet mogelijke vertegenwoordiging van de parken wensen. Daarom nodigen wij iedereen die niet weet of zijn of haar park al vertegenwoordigd is uit om zich bij ons te melden. De opdracht voor het onderzoek is nog niet verleend, dus u zult nog volop betrokken worden als u mee wilt doen.

Aanmelden

Meldt u zich bij voorkeur per e-mail aan bij goverkamp@winterswijk.nl. Wilt u telefonisch contact, bel dan (0543) 543 543 en vraag naar Gerard Overkamp.

Gemeentekantoor op vrijdagmiddag gesloten

Vanaf 1 januari 2020 is ons gemeentekantoor op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten.

Op onze website  vindt u meer informatie over onze openingstijden.

Drukbezochte inspiratieavond woonvormen voor ouderen

Op 8 januari was in het  WUh gebouw aan de Torenstraat een inspiratieavond over woonvormen voor ouderen. De Seniorenraad Winterswijk organiseerde deze avond. Maar liefst 70 bezoekers bezochten deze avond.

Wethouder Inge klein Gunnewiek vertelde dat de gemeente Winterswijk blij is met deze inspiratieavond. Zo werken we met elkaar aan de nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Het aantal ouderen in Winterswijk neemt toe. En deze groep moet langer zelfstandig thuis wonen. De gemeente wil graag weten hoe ouderen dat wensen.

Woongroep

Woningcorporatie De Woonplaats vertelde over hun woningenbezit in Winterswijk voor senioren en over de toewijzingsregels voor  sociale verhuur. De heer Oonk vertelde over woongroep De Pollewik voor ouderen in Winterswijk. In de Pollewik kijken bewoners naar elkaar om en zijn er verschillende activiteiten in de gezamenlijke ruimte. De heer Prak sprak namens de Knarrenhof. Dit is een woonvorm voor ‘jonge-ouderen’ en ‘oudere-jongeren’ die elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Deze woonvorm kan ook wonen voor ouderen samen met jongeren zijn.

Vul de enquête in!

Aan het einde van de avond is een enquête uitgedeeld. Deze enquête staat op de website van de Seniorenraad, www.seniorenraadwinterswijk.nl en is bij de receptie van het gemeentekantoor op te halen. Met de gegevens uit de enquête krijgen we nog beter beeld van de woonwensen van (toekomstige) ouderen in Winterswijk. De gemeente Winterswijk en De Woonplaats willen graag een groep enthousiaste ouderen ondersteunen die initiatief willen nemen voor een woonvorm voor ouderen. In de enquête kan men zich hiervoor opgeven. Maar het kan ook rechtstreeks bij de Seniorenraad.

Informatieavond actualisatie archeologiebeleid

De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre willen hun geldende archeologiebeleid actualiseren. Onze gemeente organiseert op maandag 10 februari 2020 een informatieavond over de voorgenomen aanpassing van het beleid.

Actualiseren archeologiebeleid

Sinds 2010 heeft de gemeente Winterswijk beleid voor de omgang met archeologische waarden. In dat beleid is onder andere vastgelegd wanneer er bij bouw of andere bodemingrepen een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Nu we negen jaar met dit beleid hebben gewerkt, is het tijd voor een evaluatie en aanpassing van het beleid op basis van de opgedane ervaringen.

Informatieavond op maandag 10 februari 2020

De heer E. Boshoven van adviesbureau RAAP geeft een presentatie over het voorgenomen beleid en de wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid. Verder informeren wij u over het proces van vaststelling van het nieuwe beleid. De informatieavond is op 10 februari in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Verwachte eindtijd is rond 21.30 uur.

Vragen?

Hebt u vooraf vragen dan kunt u contact opnemen met  Kees Meinderts, e-mailadres kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543. Voor deze informatiebijeenkomst is het niet nodig om u aan te melden.

Illegale lozingen

Gemeente Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het transport en goede verwerking van afvalwater in Winterswijk. De gemeente draagt zorg voor het transport van het afvalwater via de riolering en het waterschap zuivert dit vervolgens in de rioolwaterzuivering.  Illegale lozingen (bijvoorbeeld van mest, olie of chemische stoffen) op het water in sloten of op de riolering zorgen voor vervuiling en verstoring van het zuiveringsproces in de rioolwaterzuivering.  Zowel de  handhavers van de gemeente en waterschap zijn dan ook regelmatig in de buurt om illegale lozingen op te sporen, ook in het weekend en buiten kantoortijden. Wim Meuleman, handhaver bij de gemeente Winterswijk, vertelt meer over illegale lozingen en de gevolgen voor het milieu.

Illegale lozingen en het milieu

Iedereen die wil lozen op het gemeentelijk riool of een sloot of vijver, moet daarvoor een vergunning aanvragen. Lozen zonder vergunning is strafbaar en in veel gevallen een milieudelict.  
Meuleman: “Illegale lozingen hebben grote gevolgen voor het milieu. De werking van de rioolwaterzuivering wordt zwaar verstoord en in geval van lozing in een beek of sloot kan vis- en vogelsterfte optreden. Om deze reden is het voor ons belangrijk om illegale lozingen tegen te gaan en daarmee de kwaliteit van het water zo goed mogelijk te houden.”

Rol handhaver

Op het moment dat er een melding binnen komt over een illegale lozing, bekijkt de handhaver de situatie ter plaatse. In veel gevallen doet hij dit samen met de rioolbeheerder van de gemeente. Samen beoordelen zij de situatie en bepalen vervolgstappen.

Melden, ook bij twijfel

Meuleman:  “Het komt vaak voor dat mensen de lozingen wel gezien hebben, maar niet wisten dat dit mogelijk illegaal is. Ondanks dat wij regelmatig onze ronde doen, komen illegale lozingen nog vaak voor.  Inwoners kunnen ons helpen bij het opsporen van lozingen. Vermoedt u een verboden lozing? Kunt u ons helpen bij het herleiden van de bron? Ziet u water met een vreemde kleur of lucht de sloot instromen? Of water waar stoom af komt? Geef het dan aan ons door!”
U kunt uw melding doorgeven aan het team Handhaving van de gemeente Winterswijk via handhaving@winterswijk.nl of via telefoonnummer: (0543) 543 543.

Uw kind aanmelden voor de basisschool

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kunt u hem/haar aanmelden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen tegenwoordig geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 4 februari 2020

Op onze website www.winterswijk.nl vindt u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 4 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u binnenkort via een gezamenlijke advertentie van de basisscholen in het Winterswijkse weekblad en op de website van de betreffende scholen.

Elke woensdagavond Scheidingsloket voor informatie en advies

Een scheiding kan enorm ingrijpend zijn voor u en uw gezin. Denkt u aan scheiden of gaat u uit elkaar en heeft u vragen? Kom dan gerust op woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur naar de gratis inloop van het Scheidingsloket in het gemeentehuis van Borculo.

Ouders en opvoeders met vragen over uit elkaar gaan kunnen elke woensdagavond bij het Scheidingsloket terecht. In wisselende samenstelling geven medewerkers van het Scheidingsloket u graag informatie en advies. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk. Meer informatie over het Scheidingsloket, maar ook tips en adviezen over uit elkaar gaan met kinderen vindt u op de website van het Preventie Platform Jeugd: www.preventieplatformjeugd.nl.

Het Scheidingsloket wordt bemand door een medewerker van het sociale wijkteam in de gemeente Berkelland en in wisselende samenstelling door:

 • een financieel expert
 • een kindbehartiger
 • een mediator
 • een notaris
 • een begeleider rouw- en verliesverwerking

Op 22 januari is tijdens de inloop een notaris aanwezig. Een actueel overzicht welke deskundige wanneer aanschuift, vindt u op www.preventieplatformjeugd.nl

Scheidingsloket voor informatie en advies

Elke woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur
Gemeentehuis Borculo, Markstraat 1

Het Scheidingsloket is een initiatief van het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg)organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het Preventie Platform Jeugd organiseert het hele jaar door allerlei gratis trainingen en workshops rond opvoeden en opgroeien. Kijk op www.preventieplatformjeugd.nl voor het actuele aanbod.  

Wijziging tarieven persoonsgebonden budgetten    

De gemeente Winterswijk heeft per 1 januari 2020 de tarieven verlaagd van het persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp uit het sociaal netwerk. Het nieuwe pgb-tarief is gebaseerd op het minimumloon.  Zo wordt het pgb-tarief voor hulp uit het sociaal netwerk € 14,60 per uur in plaats van € 18,50 per uur.  

Wanneer krijgt u te maken met deze tariefswijziging?

Er zijn drie situaties waarin u met de wijziging van het pgb-tarief te maken krijgt:

 1. U heeft nu een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp uit uw sociaal netwerk,  denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp van uw (volwassen) kind of buurvrouw. Uw huidige pgb-tarief geldt dan tot het einde van uw beschikking, maar uiterlijk tot 31 december 2020. Op deze manier heeft u (maximaal een jaar) de tijd om u voor te bereiden op de verlaging van het pgb-tarief.
 2. U komt in de loop van 2020 in aanmerking voor aanvullende zorg. Voor u geldt dan het nieuwe pgb-tarief.
 3. Uw indicatie voor zorg loopt in 2020 af en er vindt een herindicatie plaats. Voor u geldt het nieuwe pgb-tarief als blijkt dat u nog steeds hulp nodig heeft.

Wilt u  meer weten?

Heeft u vragen over de tariefswijzigingen van de pgb’s ? Neem dan contact op met de backoffice Zorg & Welzijn van de gemeente Winterswijk. U bereikt dit team via telefoonnummer (0543) 543 543.

Gemeente waardeert Unieke Achterhoekers aan het werk

Supermarkten zijn volop in beweging. Het gaat om ontwikkelingen als online boodschappen, het zelf scannen van artikelen, een steeds uitgebreider assortiment en ruimere openingstijden. Daarbij geldt dat goed personeel hard nodig is om de dienstverlening op een hoog peil te houden.
Jumbo in Winterswijk kiest bewust voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat zie je overal in terug. Er zijn verschillende medewerkers actief die in het verleden moeite hadden om aan een baan te komen. De supermarkt kan ze goed gebruiken. “We zoeken dan naar een geschikte plek. Het is altijd maatwerk. Wat wil de persoon en waar is hij of zij goed in? Dat geldt als uitgangspunt. Iedereen heeft specifieke kwaliteiten en misschien minder sterke punten. Het is een kwestie van investeren. Er hoort een gedegen begeleiding bij. Het is een zoektocht naar de juiste persoon op de juiste plek. Laatst vierde iemand zijn 12,5 jarig jubileum. Dat zegt wel iets”, weet filiaalmanager Ibo IJmker.
Het beleid van de Jumbo in Winterswijk wordt zeer gewaardeerd door de gemeente Winterswijk en WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA). Het was reden om het bedrijf uit te roepen tot ambassadeur van de campagne ‘Unieke Achterhoekers aan het werk’. “Dat is meer dan terecht”, aldus wethouder Wim Aalderink. “Een fijne werkplek is zeer waardevol. Alle lof hoe mensen hier de kans krijgen er helemaal bij te horen.”

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaan, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

 • M. M. de Zwart, 11-04-1997,15-01-2020
 • A. Schröder, 25-04-1988,15-01-2020
 • R.E. Dirks,15-07-1962,15-01-2020
 • E. Kouadio, 01-01-1991,15-01-2020
 • E.A. de Jong,13-10-1999,15-01-2020        

Verloren en gevonden voorwerpen december 2019

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website www.winterswijk.nl> actualiteiten.
Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Praten over schulden helpt

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring met schulden.

Na het verkrijgen van een starters-krediet zijn mijn man en ik in het jaar 2012 een kledingwinkel gestart in het centrum van Winterswijk. We maakten een goede start en we hadden er plezier in. Vanwege de economische crisis destijds lag de detailhandel erg onder vuur. De veranderingen die de crisis met zich meebracht konden we niet bolwerken en we besloten te stoppen met onze onderneming.

En daar zit je dan met een enorme schuld. Het Wsnp-traject was voor ons een logische stap. Mede door dit traject, ons vertrouwen op God, onze familie, vrienden en hulp van onze kerkelijke gemeente hebben wij de schuld het hoofd kunnen bieden en zijn we er zo goed als doorheen.
Wat ons enorm heeft geholpen is om zélf transparant te zijn naar onze omgeving; door te kiezen voor een open en kwetsbare houding weegt de last veel minder zwaar. Door open te zijn bescherm je jezelf voor het gevoel van schaamte, schuld en het gevoel van eenzaamheid. Door open te zijn creëer je een ingang voor oplossingen.
Of de schulden nu door eigen toedoen zijn ontstaan, door een faillissement of door wat voor reden dan ook, niemand kiest ervoor om in een financiële nood terecht te komen. Praat erover, gooi je situatie open. Openheid heeft ons rijker gemaakt dan we ooit hadden gedacht.

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl
Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Vragen over duurzaamheid en energiebesparing?

Kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medewerkers van de gemeente en van het verduurSaam energieloket beantwoorden uw vragen, vertellen u over beschikbare subsidies en regelingen en informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Meer info is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

Advies- en meldpunt verward gedrag

Vanaf 1 december 2019 kunt u als inwoner en professional het Advies- en meldpunt verward gedrag bellen als u zich zorgen maakt over het gedrag van iemand in uw omgeving. Per 1 januari 2020 kunt u hier ook een melding doen als u vermoedt dat iemand gedwongen zorg nodig heeft. Wie het advies- en meldpunt belt, krijgt advies van professionals. Volstaat advies niet? Dan zorgen de hulpverleners voor passende opvolging.

U bereikt het Advies- en meldpunt dagelijks tussen 08.30 en 23.00 uur via telefoonnummer (088) 933 55 00.

Wanneer belt u het Advies- en meldpunt verward gedrag?

U kunt  bellen als u zich zorgen maakt over iemand die verward gedrag vertoont. Denk bijvoorbeeld aan een buurvrouw die al een tijd haar gordijnen dicht heeft. Of aan een kennis die in een sociaal isolement is beland en zichzelf verwaarloost. Is er een hulpverlener bekend? Dan kunt u deze natuurlijk beter direct bellen.

Hoe werkt het Avies- en meldpunt?

U krijgt een ervaren hulpverlener aan de lijn. Deze geeft u advies, of zet uw melding door naar de gemeente waar de betrokkene woont. De gemeente onderzoekt dan op korte termijn welke ondersteuning nodig is in deze situatie.

Waarom dit Advies- en meldpunt? 

Gemeenten willen graag snel ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen. Daarom is op tijd signaleren belangrijk. Bij het Advies- en meldpunt verward gedrag komen deze signalen op een centrale plek binnen. Vervolgens kan de gemeente, als dat nodig is, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen.

Nieuw: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Vermoedt u dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Dan kunt u hiervan vanaf 1 januari 2020 ook melding doen bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vormt hiervoor het kader. Meer informatie over de Wvggz vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz

Praktische informatie over het Advies- en meldpunt

Het Advies- en meldpunt verward gedrag neemt meldingen in ontvangst voor de 16 gemeenten van de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. Het Advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 23.00 uur via telefoonnummer (088) 933 55 00.
Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112. Zijn er vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met de zelfmoordpreventielijn via 0900-0113 of kijk op www.113.nl. Beide telefoonnummers zijn anoniem, gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Column door bestuurder

Wethouder Wim Aalderink schrijft…..

Het Cultuurkwartier

Het is u vast niet ontgaan dat we plannen ontwikkelen voor het gebied tussen het Weurden en de Roelvinkstraat met als werknaam Cultuurkwartier. Ik merk dat er nogal wat verwarring bestaat over dit project. In deze column vertel ik u daarom graag iets over het waarom van het Cultuurkwartier.

Wat is de voornaamste reden voor het Cultuurkwartier? Dat is dat we dit gebied zo willen herontwikkelen, dat ons centrum er als geheel sterker van wordt. Ons gevarieerde winkelaanbod, de uitstekende horeca en onze geweldige warenmarkt zorgen ervoor dat ons centrum wordt gezien als misschien wel het meest aantrekkelijke centrum van de Achterhoek. Maar wat we nu hebben, biedt geen garantie voor de toekomst. We kennen allemaal voorbeelden van gemeenten waar winkels en horeca steeds minder bezoekers trekken.

Kansen voor deze ontwikkeling liggen er. Zo missen veel Winterswijkers een aantrekkelijke bibliotheek in het centrum en is er behoefte aan sociale woningbouw en koopwoningen. Daarom bieden we in het Cultuurkwartier ruimte aan deze functies. Daarom maken we nu plannen voor het grootste binnenstedelijke woningbouwproject van de laatste 50 jaar en onderzoeken we hoe we met de nieuwe huisvesting van Boogie Woogie en bibliotheek een boost kunnen geven aan ons centrum.

Het is belangrijk dat we ons centrum met visie en oog voor trends versterken, zodat we ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. Uit analyses van gemeente en marktpartijen blijkt dat ons winkelaanbod sterk en gevarieerd is. Deze analyses laten ook zien dat er voor ons centrum kansen liggen op het gebied van cultuur en wonen. Die kansen brengen we met dit plan tot ontwikkeling!

Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Singelweg

Dinsdag 21 januari snoeit de ROVA langs de Singelweg. De weg wordt niet afgesloten. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Corleseweg

Woensdag 22 tot en met  vrijdag 24 januari worden langs de Corleseweg enkele bomen verwijderd. Er wordt zo nodig een halve rijbaan afgezet. Er  worden verkeersregelaars ingezet.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.       

Agenda activiteiten

Datum, activiteiten

22 januari, Alzheimer Café Lichtenvoorde van 20.00 tot 22.00 uur in in het Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.
22 januari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1.
27 januari, Openbare vergadering Seniorenraad om 9.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
30 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
4 februari,  Open Dag Basisscholen.
10 februari, Informatieavond actualisatie archeologiebeleid om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.

Vergaderingen

Openbare vergadering Seniorenraad

Op maandag 27 januari vergadert de Seniorenraad van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: bijeenkomst woonvormen voor ouderen van 8 januari, de mogelijk voorgenomen sluiting afdelingen SKB. Om 10.00 uur volgt een bespreking met wethouder Tineke Zomer en een beleidsambtenaar over verkeersonveilige situaties in onze gemeente. Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Eveneens krijgt u als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Maar zelf kunt u ook een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Meer informatie is te vinden op www.seniorenraadwinterswijk.nl

Openbare raadsvergadering

Op donderdag 30 januari 2020 wordt de reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Winterswijk gehouden om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

De raadsvergadering kunt u ook live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’.

De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 122.
De raadsvergadering is ook achteraf op video te bekijken. Op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klikt u hiervoor op ‘Uitzending bekijken’.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Zonnepark Arrisveld

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 •  Tolkampweg 1

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Goorweg 47
 • Haartweg 3-07
 • Spoorstraat 29

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Beijersdiek 1
 • Boeijinkweg 13
 • Hoek Bataafseweg-Kottenseweg
 • Leliestraat 43
 • Prins Hendrikstraat 17

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Burloseweg 4, zaaknr. 190710

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Burloseweg 4 te Winterswijk voor het stoppen met het houden van varkens en het gaan houden van zoogkoeien en paarden.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 22 januari 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Den Es

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Vuurfestival op 11 en 12 april 2020, Wesselinkweg 1

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Autocross-Motorcross Meddo op 13 april 2020, nabij Oostendorperdiek 19

Winkeltijdenverordening

Aanwijzing Koopzondagen 2020

Op grond van artikel 4 van de Winkeltijdenverordening Winterswijk 2014 hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 14 januari 2020 voor 2020 de volgende koopzondagen aangewezen:

Gehele bebouwde kom:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen:
26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september,  
25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 1 november en 13 en 20 december.

Gebiedsdelen Brinkheurne en Kotten:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen:
26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september,  
25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 1 november en 13 en 20 december.

Gebiedsdeel Meddo:

de zondagen:
5, 19 en 26 april, 3, 10, 17 en 24 mei, 11 oktober en 13 en 20 december.

De aangewezen vrijstellingsdata  gelden voor alle winkelbedrijven in het gebiedsdeel waarvoor de vrijstellingsdata zijn aangewezen.

Extra koopzondagen juli en augustus

Naast bovenvermelde koopzondagen hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenverordening voor de maanden juli en augustus 6 extra koopzondagen voor de gehele gemeente aangewezen, te weten de zondagen 5, 12 en 19 juli en 2,9 en 16 augustus.

Winkelopenstelling op feestdagen

Op grond van artikel 2 van de Winkeltijdenverordening geldt voor alle winkels in de gemeente een algemene vrijstelling voor winkelopenstelling op de volgende feestdagen, van 10.00 tot 20.00 uur:
tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 14 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Wijzigingen Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020
 2. Aanwijzing koopzondagen 2020

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college