Gemeentenieuws 28 januari 2020

Met onder andere onthulling Holocaustmonument Levenslicht, vacature vrijwilliger project de verlengde schooldag, inzameling van wikkel- en stretchfolie, column door bestuurder.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Holocaustmonument Levenslicht onthuld

Zondagavond heeft burgemeester Joris Bengevoord het lichtmonument Levenslicht onthuld op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Het tijdelijke monument is bedoeld ter nagedachtenis aan de 104.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Na de onthulling is het kunstwerk verplaatst naar de Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat. Daar is het nog te bekijken tot en met zondag 9 februari. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks van 18.00 uur tot 22.00 uur te zien.

Gemeentekantoor op vrijdagmiddag gesloten

Vanaf 1 januari 2020 is ons gemeentekantoor op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten.

Op onze website vindt u meer informatie over onze openingstijden. Wilt u meer weten dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Uw kind aanmelden voor de basisschool

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt, kunt u hem/haar aanmelden voor een plek op een basisschool. Dit met de bedoeling om daar vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt, te beginnen.  Ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van drie jaar ontvangen tegenwoordig geen oproep meer via de gemeente om hun kind(eren) aan te melden voor het basisonderwijs in Winterswijk. Ouders/verzorgers kunnen voortaan zelf contact leggen met de basisschool van hun voorkeur en de aanmelding van hun kind(eren) rechtstreeks met de school regelen.

Open Dag basisscholen op 4 februari

Op onze website vindt u een overzicht van het aanbod van de Winterswijkse basisscholen, met hun contactgegevens. Allemaal houden zij op dinsdag 4 februari aanstaande een Open Dag. Meer informatie over deze Open Dag vindt u op de website van de betreffende scholen.

Vacature voor vrijwilligers - School na school, de verlengde schooldag

Wij geloven erin dat alle kinderen gelijke kansen moeten kunnen hebben. Alle kinderen moeten hun talenten kunnen leren kennen én ontwikkelen. Vanuit de opgave Armoedevrij Winterswijk 2040 zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen aan het project verlengde schooldag op basisschool de Bataaf.

Wat is de verlengde schooldag?

Met de verlengde schooldag bieden we kinderen de mogelijkheid om langer op school te blijven en belangrijke dingen te leren. Denk bijvoorbeeld aan het goed leren typen. Het kan ook zijn dat kinderen in die tijd huiswerk maken. We gaan in de periode tussen de voorjaarsvakantie en de zomervakantie de schooldag verlengen met één uur. Alle kinderen mogen hier aan meedoen. Als het project een succes is, kan het zijn dat het uitgebreid wordt.

Hoe werkt het?

Als vrijwilliger bent u twee middagen per week van 14.00 tot 15.00 uur beschikbaar. U werkt of alleen of met een andere vrijwilliger. Dat is afhankelijk van het aantal kinderen. U kunt terugvallen op het schoolteam. U bent vooral aanspreekpunt voor de kinderen en u helpt hen op weg. U krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Heeft u interesse?

Laat het ons weten door een mail te sturen aan iedereendoetmee@winterswijk.nl

75 jaar Vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk moment waar in Nederland en de rest van Europa uitvoerig bij stil wordt gestaan.

Winterswijk werd op 31 maart 1945 bevrijd van de Duitse bezetter. In 2020 besteedt de gemeente Winterswijk daarom extra aandacht aan 75 jaar vrijheid. Het gaat hierbij om herdenken, vieren en koesteren.

Bijzondere evenementen en activiteiten

Het is echt fantastisch dat zoveel maatschappelijke organisaties en verenigingen zich inspannen om bijzondere evenementen en activiteiten te organiseren voor ú als inwoner van Winterswijk. Samen gaan we voor een respectvolle en feestelijke herdenking en viering van 75 jaar vrede en vrijheid in Winterswijk. Een actueel overzicht van de activiteiten kunt u lezen op www.winterswijk.nl/75jaarvrijheid.  Staat uw activiteit niet in het overzicht? Laat het ons weten. Dit kan via e-mail 75jaarvrijheid@winterswijk.nl

Zorg of hulp voor uw naaste

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Bezoek dan het loket van Sociaal Team de Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.
De Post is van maandag tot en met vrijdag open van 9.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur ook bellen met de Post. Het telefoonnummer is (0543) 543 960.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden, https://www.winterswijk.nl/Inwoners_Ondernemers/Zorg_jeugd_werk_onderwijs

Inzameling van wikkel- en stretchfolie en wikkelnet

Zaterdag 8 februari is er een mogelijkheid om wikkelfolie, stretchfolie en wikkelnet in te leveren. Het aanbieden kan tussen 10.00 en 12.00 uur op zes locaties in de buurtschappen. Er kan maximaal 25 kg worden gebracht. Voor het afgeven van deze plasticsoorten worden geen kosten in rekening gebracht. Er gelden wel de volgende voorwaarden.

Wikkel- en stretchfolie:

 • gebundeld en/of in plastic zakken
 • dient droog en bezemschoon te zijn
 • gescheiden van wikkelnet
 • maximaal 25 kg  

Waarom deze actie?

Folies mogen niet in de huishoudelijke afvalcontainers. Wikkelfolie en wikkelnet veroorzaken storingen in zowel de vuilnisauto als bij het sorteren op de loopbanden bij de afvalverwerker. Deze folies zijn namelijk zo licht dat ze makkelijk gaan vastzitten in/om bewegende delen in de vuilnisauto en bij het sorteerbedrijf. Daarom mogen deze folies in geen enkele huishoudelijke afvalcontainer; zowel niet in de PMD–afvalcontainer (oranje deksel!) als in de restafval-container.
Onjuist afval (zoals bijvoorbeeld landbouwfolie) in de huishoudelijke containers leidt tot afgekeurde vrachten. Afgekeurde vrachten worden niet gerecycled maar worden als restafval verbrand. Bij verbranden worden dan de extra verwerkingskosten bij de gemeente Winterswijk in rekening gebracht, in plaats van dat de gemeente een vergoeding krijgt voor het recyclen. Uiteindelijk betaalt de burger alle kosten die met afval gepaard gaan.

Met deze actie willen we het afval scheiden nog makkelijker maken. Beter scheiden van afval betekent uiteindelijk voor alle Winterswijkers minder kosten. Vrijwilligers van alle belangenverenigingen werken aan met deze inzameling mee.

Landbouwfolie-actie

Agrarische bedrijven kunnen hun landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet zoals gewoonlijk aanbieden tijdens de jaarlijkse inzameldag in de maand juni.

Inzamelingslocaties zijn:

 • Ratum/Vosseveld: verenigingsgebouw Emma, Raetmansweg 10
 • Kotten/Brinkheurne: verenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1
 • Woold: verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14
 • Miste/Corle: Loonbedrijf Miste B.V., Misterweg 205
 • Meddo: verenigingsgebouw de Eendracht, Geldereschweg 84
 • Huppel/Henxel: Mechanisatiebedrijf Ebbers, Waliënseweg 44

Vragen over duurzaamheid en energiebesparing?

Kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Medewerkers van de gemeente en van het verduurSaam energieloket beantwoorden uw vragen, vertellen u over beschikbare subsidies en regelingen en informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Meer info is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 6 februari is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen te vinden.

Vrijwilligerswerk in beeld

Maandelijks kunt u in ons gemeentenieuws een bijdrage over vrijwilligerswerk lezen. Zo brengen wij de ervaringen  uit de praktijk van burgers  die zich belangeloos inzetten en ervaringen van organisaties met vrijwilligerswerk in beeld.

De vorige column eindigde ik met:  “Hoe mooi is het, om opzoek te gaan naar een actieve samenwerking met burgers, organisaties, verenigingen en stichtingen om het vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.”
Bovenstaande heb ik afgelopen weken zeer zeker ervaren, dus in deze column een korte beschrijving van een mooi moment die wij op het Vrijwilligerspunt hebben ervaren.
Van Zorgboerderij De Zonnebloem was op het Vrijwilligerspunt een aanvraag voor verschillende vrijwilligers neergelegd.  Om deze aanvraag helder te krijgen zijn we op bezoek gegaan bij De Zonnebloem. Met een rondleiding over het prachtige terrein als resultaat. En bovendien een open gesprek over wat de zorgboerderij betekent voor hun cliënten. In dit gesprek zijn de rol en de verantwoordelijkheden van de vrijwilligers besproken. Zo kwam direct goed in beeld wat het Vrijwilligerspunt kan betekenen voor de zorgboerderij. Door dit bezoek en de informatie is de vacature snel op de website en in de krant geplaatst.
In dezelfde week meldde zich een mevrouw die zich graag wil inzetten als vrijwilliger. Zij gaf aan graag te koken. Toevallig zag zij de vacature van De Zonnebloem in de krant. Ze was direct enthousiast om daar aan de slag te gaan als kok. Er volgde een gesprek, wat resulteerde in een mooie samenwerking. En een snelle oplossing voor beide kanten!
Zo  ziet u dat u als organisatie geholpen kan worden om uw vacatures in te laten vullen door het Vrijwilligerspunt. Door een actieve bijdrage van onze organisatie kunnen we echt iets betekenen. En voor de  vrijwilliger levert het ook wat op;  je doet wat je leuk vindt, leert iets nieuws en je bent onder de mensen.    
Zoekt u als organisatie ook vrijwilligers?  Of wilt u eens in gesprek wat het Vrijwilligerspunt kan betekenen?  Of wilt u zelf aan de slag?  Kijk eens voor meer informatie op onze website.

Meer informatie

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met het Vrijwilligerspunt aan de Torenstraat in Winterswijk. U kunt bij ons binnenlopen van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het Vrijwilligerspunt coördineert onder meer vraag en aanbod en staat u graag te woord. Contactgegevens: e-mailadres info@vpwinterswijk.nl of telefoonnummer (0543) 200 026. Website: https://wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/

Hoop jullie te ontmoeten.
Sandra Nijland

Column door bestuurder

Wethouder Elvira Schepers schrijft…..

Voor alle senioren

Goed nieuws in mijn eerste column van 2020. Onze Winterswijkse senioren beschikken binnenkort over een splinternieuw ontmoetingscentrum, ‘t Gasthuus. Dit is een plek van, voor en door senioren. Alle 55-plussers in Winterswijk zijn hier van harte welkom.

Met de komst van dit centrum gaat een jarenlange wens van de seniorenbonden en -verenigingen in vervulling. Het college ondersteunt dit initiatief van harte. We stellen een subsidie van € 99.500,- beschikbaar vanuit het Innovatiefonds voor de activiteiten in dit ontmoetingscentrum.

Persoonlijk ben ik ook heel blij met de komst van  ‘t Gasthuus. Voordat ik wethouder werd, was ik als wijkverpleegkundige actief in verschillende wijken van Winterswijk. Tijdens dit werk kwam ik uiteraard veel senioren tegen. Uit de waardevolle gesprekken met deze ouderen blijkt dat zij verschillende wensen hebben op het gebied van sociaal contact, activiteiten en informatie. Een verbandje of een pilletje lost niet alles op.  Veilig zelfstandig  wonen is bijvoorbeeld niet voor elke oudere vanzelfsprekend.

Daarom is ’t Gasthuus voor al deze mensen, kwetsbaar of minder kwetsbaar, een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten. De activiteiten in dit centrum richten zich op allerlei zaken waar senioren tegenaan lopen. Daarnaast is ‘t Gasthuus ook een plek voor gezelligheid en ontmoeting. Elke oudere is er welkom!

Ik geef de pen door aan wethouder Inge klein Gunnewiek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

29 januari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
30 januari, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

3 februari, Bijeenkomst Armoedevrij Winterswijk om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer info op www.winterswijk.nl/armoedevrijwinterswijk onder agenda.
4 februari, Open Dag Basisscholen.
5 februari, Scheidingsloket van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Borculo, Marktstraat 1. Dit loket is ook voor inwoners van Winterswijk.
6 februari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
6 februari, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
8 februari, Inzameling van wikkel- en stretchfolie en wikkelnet van 10.00 tot 12.00 uur.
10 februari, Informatieavond actualisatie archeologiebeleid om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Inloop vanaf 19.00 uur.

Vergaderingen

Openbare vergadering algemene raadscommissie

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 6 februari 2020 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Elzenstraat 48
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Heenkamppieperweg 14 (intrekking milieuvergunning)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen

 • Buitinkweg 7 (de Italiaanse Meren)
 • Groenloseweg 123-I
 • langs de Ratumseweg, langs de Gossinkweg en nabij de Lageweg
 • Vosseveldseweg 8 (Wiltershaar)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Tolkampweg 1

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Geldereschweg 52
 • Gribbroekweg 5
 • Vlaskampweg 5

Ruimtelijke ordening

Vastgesteld wijzigingsplan Waliënseweg 18 – 20
Ontwerpbestemmingsplan Vliertuin fase 2

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

•    Elzenstraat 48

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag Televisie-uitzending 75 jaar Vrijheid op de Markt op 31 maart 2020

Vergunnings- en ontheffingsaanvraag Openluchtspel op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020 op Meerdinkweg 2

Exploitatie

Notaristuin 4 te Winterswijk, exploitatie openbare inrichting Sportconcepts Nederland

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 14 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Aanvraag subsidie ontmoetings- en participatiecentrum ’t Gasthuus
 2. Beslissing op bezwaar tegen het besluit om spoedeisende bestuursdwang toe te passen na een asbestbrand aan de Iepenstraat 16

Op 21 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Uitgangspuntennota begroting 2021 GGD Noord- en Oost Gelderland
 2. Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023
 3. Wonen en vastgoedmonitor Achterhoek
 4. Algemeen Bestuur VNOG d.d. 15 januari 2020

Op 22 januari 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Werkgeverschap nieuwe Beschut Werk: oprichting besloten vennootschap

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college