Gemeentenieuws 7 januari 2020

Met onder andere herinrichting Bataafseweg, start aanleg rotonde, gemeentekantoor op vrijdagmiddag gesloten, inzameldagen huishoudelijk afval, nieuw tarieven ZOOV, politiek forum, terugblik op de raadsvergadering.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Herinrichting Bataafseweg – start aanleg rotonde

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Bataafseweg zijn in volle gang. In september zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Maandag 6 januari zijn we gestart met de werkzaamheden voor het aanleggen van de rotonde op de kruising Kloetenseweg-Bataafseweg-Steengroeveweg. De weg is vanaf 6 januari 2020 volledig afgesloten en er is een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden 2019

Afgelopen jaar zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het zuidelijk deel van de Bataafseweg (Kottenseweg tot de Laan van Hilbelink). De bomen zijn gerooid, de transportleiding van de Vitens is vervangen en de weg inclusief de kruising met de Laan van Hilbelink is verbreed. De werkzaamheden zijn zover gevorderd, dat de weg vanaf 20 december weer opengesteld is voor alle verkeer.
De resterende werkzaamheden voor dit deel van de Bataafseweg zijn het planten van bomen(bij goed weer januari 2020), het inzaaien van de bermen en het asfalteren van de deklaag inclusief de aanbreng van de juiste markering.

Werkzaamheden 2020

Maandag 6 januari zijn we gestart met de werkzaamheden voor het aanleggen van de rotonde op de kruising Kloetenseweg-Bataafseweg-Steengroeveweg. In de eerste week van januari worden de noodzakelijke bomen gerooid.  De daaropvolgende week wordt het asfalt op de kruising Bataafseweg-Kloetenseweg verwijderd en gestart met het omleggen, verleggen en vernieuwen van alle nutsleidingen. Dit gaat zeker 12 weken duren.
Daarnaast starten we met de aanleg van de rotonde. We brengen riolering aan, voeren grondwerk en asfalteringswerkzaamheden uit voor de rotonde en het fietspad rondom. Dit gaat ongeveer 6 weken duren. Tijdens de aanleg van de rotonde wordt er door de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van leidingen tussen de Steengroeveweg en de Vredenseweg

Omleiding

In verband met de werkzaamheden is de Bataafseweg van maandag 6 januari tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het kruispunt Bataafseweg - Kloetenseweg – Steengroeveweg.  Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld. Het verkeer wordt omgeleid over Kottenseweg( N319), Rondweg Zuid, Rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg. Voor het verkeer van Silbelco is een aparte omleiding ingericht  vanaf de Kottenseweg (N319).

Herinrichting Bataafseweg

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde is een (maatschappelijke) wens die al jaren leeft bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer rijdt vaak te hard bij het oversteken van de kruising. Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg - Bataafseweg.

Dansend het nieuwe jaar in

In de eerste maand van het nieuwe jaar kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd meedoen aan verschillende gratis dansactiviteiten in Winterswijk. Tijdens meerdere dagen komen op verschillende locaties uiteenlopende dansstijlen aan bod. De aftrap van de  dansmaand vindt plaats op dinsdag 14 januari 2020, het thema is dan  moderne dans. In de dagen daarop komen ook majorette en hiphop voorbij. We sluiten de maand af met een balletworkshop. Kijk voor het volledige programma van de januari dansmaand en aanmelden op www.actiefwinterswijk.nl

Coördinatie, behendigheid en uitstraling

In drie kwartier tot een uur kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende danstechnieken. Tijdens de activiteiten gaan ze onder andere aan de slag met coördinatie, behendigheid en uitstraling. De dansactiviteiten worden verzorgd door ervaren dansdocenten en instructeurs. De organisatie van de gratis dansactiviteiten is in handen van Actief Winterswijk. Dit in samenwerking met Penta Winterswijk, Boogie Woogie cultuurcentrum en de majorettegroepen van muziekvereniging Sint Jan Meddo, Muziekvereniging Concordia Kotten en Muziekvereniging Excelsior Winterswijk.

Actief Winterswijk voor de jeugd

Actief Winterswijk heeft door het jaar heen een uitgebreid aanbod van sport-, beweeg- en culturele activiteiten. Tijdens deze activiteiten komen kinderen op een laagdrempelige en leuke manier in contact met anderen en gaan zij zowel creatief als sportief aan de slag. Ook voor kinderen die nog niet zo goed weten welke activiteit bij hen past kan contact opgenomen worden met Actief Winterswijk. Kijk voor het volledige programma van Actief Winterswijk op de website www.actiefwinterswijk.nl of volg de social media.

Gemeentekantoor op vrijdagmiddag gesloten

Vanaf 1 januari 2020 is ons gemeentekantoor op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gesloten.

Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over onze openingstijden.

Medewerkers Lunchcafé Bijzonder Gewoon volgen workshop Cursus ‘Duits voor horecapersoneel’

Donderdag 12 december organiseerde de Grenzhoppers Business School een workshop ‘Duits voor horecapersoneel’ voor de medewerkers van Lunchcafé Bijzonder Gewoon. Deze korte en handzame workshop was ook bij Bijzonder Gewoon zeer welkom. Dit omdat ze in het lunchcafé veel Duitse gasten ontvangen. Het lunchcafé werkt met medewerkers met een beperking en dit maakt het een uniek horecabedrijf. Gedurende een hele ochtend hebben de medewerkers van het lunchcafé, verdeeld in twee groepen, meegedaan aan de praktische workshop. Er werd onder meer ingegaan op de ontvangst van klanten, het opnemen van bestellingen en het afrekenen. De workshop werd heel enthousiast ontvangen door de medewerkers.

Cursusprogramma

In 2020 starten we met een seminar 'Uw marketingstrategie voor de Duitse markt'. Verder komt er een geheel nieuw cursusprogramma. Bij vragen kunt u contact opnemen Tycho Geurkink: tgeurkink@winterswijk.nl

Overeenkomst ontwikkeling woningbouwlocatie Nieuw Gelle fase 1 in Meddo

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de gemeente Winterswijk op 11 december 2019 een overeenkomst heeft gesloten om de ontwikkeling te faciliteren van het woongebied Nieuw Gelle fase 1 aan de noordzijde van de kern Meddo. In dit project worden 21 kavels voor grondgebonden woningen ontwikkeld met een ontsluitingsweg naar de Eibergseweg.  

Het betreft een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (een zogenaamde anterieure overeenkomst grondexploitatie). Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf woensdag 8 januari 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Voor meer informatie over de zakelijke beschrijving kunt u contact opnemen met de heer J. Roelofsen van het Team Projecten van de gemeente Winterswijk, telefoon (0543) 543 543.

Tegen de gesloten overeenkomst en/of de zakelijke beschrijving van de inhoud hiervan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Inwoners en ondernemers met vragen over duurzaamheid zijn van harte welkom in het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis. In het Centrum Duurzaam Winterswijk kunt u terecht voor vragen over energie besparen en het duurzaam opwekken van energie. Medewerkers van de gemeente en van het verduurSaam energieloket beantwoorden uw vragen. En vertellen u over beschikbare subsidies, regelingen en informeren u over mogelijke stappen op het gebied van duurzaamheid.

Besparen en leerzaam

Het Centrum Duurzaam Winterswijk richt zich in eerste instantie op energie besparen en het opwekken van duurzame energie. In een later stadium wordt dit uitgebreid met andere thema’s, zoals klimaat(adaptatie), circulariteit, biodiversiteit en cultuurhistorie. Ook voor kinderen is het centrum leuk en leerzaam. Leer over energiebesparing via het Energie Huisje van het Skills Technieklokaal. Wek zelf energie op via de Wat is Watt fiets. En meet het verschil in energieverbruik tussen een gloeilamp, een spaarlamp en een led-lamp.

Het Centrum Duurzaam Winterswijk is gevestigd in het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Het centrum is op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum

Inzameldagen huishoudelijk afval 2020 zijn bekend

Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers voor afval en grondstoffen te legen. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de vernieuwde ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelkalender.  

Standaard worden geen papieren inzamelkalenders verzonden. Als u toch een papieren inzamelkalender wilt ontvangen kunt u dit aanvragen bij het ROVA-Klantcontactcentrum (0543)  54 54 54. Het ROVA klantcontactcentrum is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Daarnaast kunt u ook de afvalkalender inzien via www.rova.nl

Nieuwe ROVA-app installeren

Inwoners met een smartphone kunnen de ROVA-app downloaden. Deze app staat gratis beschikbaar in de App store en in de Google play store. Met de ROVA-app hebben inwoners altijd alle informatie over de inzameling van afval en grondstoffen bij de hand. Daarnaast kunt u in de app een herinnering instellen, zodat u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een berichtje op uw telefoon krijgt.

Let op, de ROVA-app is onlangs compleet vernieuwd, dus ook als u de ROVA-app al op uw telefoon heeft staan, is het verstandig om te controleren of dit laatste versie is omdat de update niet vanzelf gaat. De app moet worden geopend en de instellingen voor de notificaties dient u opnieuw in te stellen.

Nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat in 2020

Reist u met ZOOV Op Maat? Vanaf 1 januari 2020 gaan de tarieven iets omhoog. De nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat voor 2019 staan in de tabel hieronder.

ZOOV Tarieven

Standaard tarief

Het standaard tarief (zie de tabel) geldt voor alle reizigers zonder een Wmo-indicatie voor ZOOV. Dit tarief bepaalt de provincie. Het standaard tarief voor 2020 is ruim 2% hoger dan in 2019.

Tarief voor reizigers met een Wmo-indicatie

Een belangrijk uitgangspunt is dat de tarieven voor reizigers met een Wmo-indicatie zoveel mogelijk in de pas lopen met de tarieven van trein en bus.

Tarief voor ritten langer dan 20 kilometer

Voor ritkilometers boven de 20 kilometer rekent ZOOV een kostendekkend tarief. De taxikosten stijgen landelijk met 6,7%. Deze stijging is in het tarief opgenomen.

Kijk voor meer informatie over reizen met ZOOV Op Maat op www.zoov.nl.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 14 januari is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Straße 1 in Oeding. Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Politiek forum 9 januari 2020

Op 9 januari is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 9 januari komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Voortgang project groenstroken (informatief)

Van 19.30 tot  20.15 uur in het bedrijfsrestaurant

In september 2019 is gestart met het project Grondgebruik. In het project wil de gemeente afspraken maken over stukken grond welke oneigenlijk in gebruik zijn genomen.

Een aantal van deze groenstroken zijn bij tuinen aangetrokken, maar maken onderdeel uit van het in 2013 vastgestelde groenstructuurplan. De gemeente Winterswijk is voornemens om daar waar dit noodzakelijk is deze groenstroken terug te nemen en weer te gebruiken als onderdeel van het gemeentelijk groenstructuur. Daar waar er zich een mogelijkheid voordoet voor de bewoners om de grond toch te kopen of te huren, zullen we dit aan de bewoners voorleggen.

Tijdens dit politiek forum wordt de raad aan de hand van enkele voorbeelden meegenomen in de afwegingen die worden gemaakt.

 • Eén verordening sociaal domein (informatief)

Van 19.30 tot  20.15 uur in vergaderruimte 0.28

Op dit moment heeft de gemeente Winterswijk 10 verordeningen die betrekking hebben op de Participatiewet, de Wmo, Jeugd en het leerlingenvervoer. Er wordt gewerkt aan één verordening voor het hele sociaal domein. Doel van deze nieuwe verordening: niet de wetten en regels zijn leidend, maar de hulpvraag van de inwoner.

De nieuwe opbouw en indeling van de verordening, die themagericht is, maken van deze verordening een samenhangend geheel. Deze ‘omgekeerde verordening’ kijkt naar het effect voor de inwoner, is in begrijpelijke taal geschreven en biedt een goede basis voor integraal werken.

In dit politiek forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de bedoeling en opzet van de nieuwe verordening. Daarnaast wordt duidelijk welke stappen er worden gezet om te komen tot de nieuwe verordening. De vaststelling van de nieuwe verordening wordt in de najaar van 2020 verwacht. De verordening treedt dan op 1 januari 2021 in werking.

 • Energietransitie regio en Winterswijk (informatief)

Van 20.30 tot 21.30 uur in het bedrijfsrestaurant

In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen Regionale Energie Strategieën opstellen. Uiterlijk 1 juni 2020 moet een concept hiervan worden ingediend. In de Regionale Energie Strategie worden keuzes gemaakt voor opwekking en opslag van duurzame energie. In de Regionale Energie Strategie wordt de strategie van de regio bepaald om de lokale en regionale energiedoelstellingen in 2030 te behalen. In dit politiek forum wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie van de regio Achterhoek.

Daarnaast wordt de gemeenteraad in dit politiek forum geïnformeerd over de resultaten van de Winterswijkse uitvoeringsagenda duurzaamheid.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bataafseweg

in verband met de aanleg van een rotonde is de Bataafseweg van maandag 6 januari tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het kruispunt
Bataafseweg - Kloetenseweg - Steengroeveweg Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

8 januari, Bijeenkomst woonvormen voor ouderen om 19.30 in de Wuh, Torenstraat 9.
9 januari, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.*
13 januari, Openbare vergadering Wmo-raad om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.*
14 januari, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Rathaus Oeding, Winterswyker Straße 1 in Oeding.*
16 januari, Openbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.*

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 9 januari

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 9 januari 2020 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: nieuws uit de werkgroepen, vaststellen werkplan 2020, adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ. Voor deze vergadering liggen de stukken voor agendapunten 4 en 5 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.

Openbare vergadering Wmo-raad op 13 januari

De Wmo-raad vergadert op maandag 13 januari aanstaande om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder meer het onderwerp Implementatie Wvggz. De vergaderstukken kunt u opvragen bij het secretariaat via wmoraad@winterswijk.nl.  

Spreekrecht publiek

Belangstellenden kunnen in een openbare vergadering van de Wmo-raad het woord voeren over een onderwerp dat tot de Wmo behoort. Na de opening van de vergadering kunnen zij gezamenlijk gedurende maximaal vijftien minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, dient zich uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de vergadering te melden.

Voor het aanmelden voor het gebruik van het spreekrecht of informatie over deze vergadering, kunt u contact opnemen met mevrouw Slotboom, secretaris Wmo-raad, via wmoraad@winterswijk.nl.

Openbare vergadering algemene raadscommissie op 16 januari

De algemene raadscommissie van Winterswijk vergadert op donderdag 16 januari 2020 vanaf 19.30 uur in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Op onze website kunt u ook informatie over het spreekrecht tijdens commissievergaderingen  vinden. Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 • Sellekamp, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen
 • Tricot, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     Elzenstraat 48

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     Pashegge 147
Terugblik op de raad

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 19 december 2019 de volgende besluiten genomen.

Raad stelt Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019 vast

De erfgoedverordening uit 2010 is geactualiseerd en opnieuw door de raad vastgesteld.

Raad stemt in met advies over toekomst SDOA

De raad heeft ingestemd met het advies van RadarAdvies over de toekomstige rol van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en het bijbehorende uitvoeringsplan ‘Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein’.

Raad stemt in met oprichting besloten vennootschap voor nieuw Beschut Werk

De raad heeft ingestemd met het oprichten van een besloten vennootschap (bv) waar mensen met een dienstverband in het kader van nieuw Beschut Werk per 1 april 2020 worden ondergebracht.

Raad stemt in met lidmaatschap SDOA bij werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ermee ingestemd dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stemt in met lidmaatschap Regio Achterhoek bij werkgeversvereniging VNG

De raad heeft ermee ingestemd dat de Regio Achterhoek zich aansluit bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raad stelt verordeningen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp vast

De raad heeft de gewijzigde ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020’ en de ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020’ vastgesteld. De verordeningen zijn gewijzigd, omdat de (landelijke) regels voor de vaststelling van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn aangescherpt.

Raad stelt derde financiële prognose 2019 vast

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad drie keer per jaar over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. De raad heeft de derde financiële prognose vastgesteld, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Raad stelt Controleprotocol Winterswijk 2019 vast

De raad heeft het Controleprotocol Winterswijk 2019 vastgesteld als toetsingskader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2019.

Raad stelt verordening gemeentelijke onderscheidingen vast

De raad heeft de aangepaste verordening ‘Gemeentelijke onderscheidingen Winterswijk’ vastgesteld. Naast de bestaande gemeentelijke erepenning is een tweede gemeentelijke onderscheiding ingevoerd: de Hazewindspeld. De Hazewindspeld kan als blijk van waardering worden toegekend aan personen die een bijzondere prestatie of heldendaad hebben verricht.

Raad stelt personeelshandboek vast voor medewerkers van de griffie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De raad heeft het personeelshandboek per 1 januari 2020 vastgesteld voor medewerkers van de griffie en de huidige lokale regelingen die zijn omgezet in het personeelshandboek per 1 januari 2020 ingetrokken.

Raad stemt in met ‘Concept Toekomstvisie en Opdrachten’ VNOG

Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) op 18 en 19 september 2019 heeft het algemeen bestuur van de VNOG richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de veiligheidsregio. De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een conceptdocument ‘Toekomstvisie en Opdrachten’. De raad heeft besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stelt Omgevingsvisie Buitengebied vast

Bij de behandeling van de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Winterswijk diende GroenLinks een amendement (wijzigingsvoorstel) in om actief mee te werken aan bijzondere initiatieven of doelgroepen, zoals woongroepen of tiny houses. Daarnaast verzocht GroenLinks het college in een motie een actieve rol op zich te nemen bij het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. Na een toelichting door wethouder Inge klein Gunnewiek trok GroenLinks het amendement en de motie weer in. Daarna werd het voorstel over de Omgevingsvisie Buitengebied unaniem door de raad vastgesteld.

Raad stelt belastingverordeningen voor 2020 vast

Bij de behandeling van de belastingverordeningen voor 2020 dienden de fracties van GroenLinks en WB een motie in om de kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing uit te breiden. Deze motie werd met 10 stemmen voor (GL, WB, PvdA, D66) 11 stemmen tegen (CDA, VVD, VW) verworpen. Vervolgens werd het voorstel over de belastingverordeningen raadsbreed vastgesteld.

Raad wijst raadsgriffier en plaatsvervangend raadsgriffier aan

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Als gevolg van deze wetswijziging heeft de raad de heer M. Hollander met ingang van 1 januari 2020 aangewezen als raadsgriffier en mevrouw F.M. Jansen met ingang van 1 januari 2020 aangewezen als plaatsvervangend raadsgriffier.

Motie voor behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek

Alle raadsfracties dienden gezamenlijk een motie in, waarin het college werd verzocht zich in te zetten voor het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, inclusief verloskundige zorg/gynaecologie en klinische kindergeneeskunde. Deze motie werd raadsbreed aanvaard.

Motie voor starten positieve campagne aantrekken zorgpersoneel

Alle raadsfracties dienden gezamenlijk een motie in om samen met andere partijen een positieve campagne op te starten om zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen te behouden een aan te trekken voor de Achterhoek. Ook deze motie werd raadsbreed aanvaard.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 19 december 2019.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Ook in de laatste raadsvergadering van 2019 ging het uiteraard over het SKB. Naast een gloedvol betoog van inspreker Hendrik-Jan Mensink van de vrienden van het SKB werden er ook twee moties raadsbreed aangenomen die moeten bijdragen aan het behoud van het SKB.
Op de agenda stond ook de Omgevingsvisie Buitengebied. Als CDA vinden wij het een prima resultaat na jaren met veel overleg. Een compliment aan alle partijen die hier aan bijgedragen hebben is dus op zijn plaats. Alleen met de nieuwe groene verbindingszone tussen Bekkendelle en het Korenburgerveen hebben wij moeite. We vrezen dat dit nieuwe beperkingen gaat opleggen voor de economische activiteiten in dat gebied. De wethouder kon die angst tijdens de raadsvergadering niet wegnemen. Daarom hebben we ingestemd met de omgevingsvisie, met uitzondering van deze ecologische verbindingszone.
Ten slotte hebben we bij de belastingverordeningen als CDA samen met de VVD en VW niet de motie van GL en WB gesteund om de kwijtscheldingsregeling uit te breiden. Als CDA zijn we voor een structureel armoedebeleid en niet voor een maatregel die het scheiden van afval ontmoedigt.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Henk Jan Tannemaat, fractievoorzitter Winterswijks Belang

In deze laatste vergadering was er een prominente plek voor de Omgevingsvisie Buitengebied ingeruimd. WB vond dat er door alle partijen die deel hebben genomen aan dit proces goed werk is afgeleverd! Het is belangrijk om het buitengebied leefbaar te houden en niet op slot te zetten. De nieuwe visie biedt veel mogelijkheden voor de inwoners, waarbij het wel belangrijk is dat het past in de omgeving. Wij kunnen dan ook voor 100% instemmen met deze visie. Waar WB nog vragen over heeft is Park Achterhoek. We zijn verheugd over de nieuwbouw van Obelink. Fijn dat men Winterswijk trouw blijft en heel belangrijk voor de werkgelegenheid. WB heeft aangekondigd in de eerste raadsvergadering van januari het college kritisch te bevragen over de rol die het vorige college c.q. wethouder heeft gehad bij het proces van Park Achterhoek. Wij staan nog steeds achter deze doelstellingen, zeker nu het ook zo rommelt bij SKB. Voor WB is dit verhaal niet afgehecht en we willen graag weten waarom dit proces zo jarenlang heeft lopen doormodderen zonder de broodnodige politieke sturing en enthousiasme naar nu blijkt.
Tot slot wens ik u namens onze wethouder, bestuursleden en fractie allemaal een heel goed 2020!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Tineke van der Linden-Plass, raadslid VVD Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering is de Omgevingsvisie Buitengebied vastgesteld. Een liberale visie waarin volop ruimte voor plannen is. VVD-wethouder Gert-Jan te Gronde stond aan de start en onder leiding van huidig VVD-wethouder Inge klein Gunnewiek is de visie vastgesteld. Het landschap van Winterswijk is uniek. Dat we daar zorgvuldig mee moeten omspringen staat voor ons voorop en daar voorziet de omgevingsvisie ons inziens prima in. Het biedt ook mogelijkheden die ons als VVD-fractie na aan het hart staan, namelijk groei in de vorm van extra woningbouw aansluitend aan de kernen van de buurtschappen. Het aantal woningen op een erf wordt losgelaten en de 400 kuub-eis verdwijnt. Bovenplans verevenen (slopen op andermans erf) wordt omgezet naar kwaliteit toevoegen op eigen erf. Zo ontstaat ook meer ruimte om te wonen voor jongeren in het buitengebied. Het aantal agrarische bedrijven neemt landelijk al langer met ongeveer 3% per jaar af. Zo ook in Winterswijk. De VVD ziet in de omgevingsvisie steun voor de ‘blijvers’ om te werken aan een duurzaam perspectief. Als agrariërs ervoor kiezen een zonneveld op hun landbouwgrond te realiseren, kan dat als een extra kans gezien worden waar wij als VVD alleen maar achter kunnen staan.
De VVD wenst iedereen een mooi en gezond 2020!
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Biologische landbouw gaat verder dan kringlooplandbouw en verdient extra aandacht in deze tijd van verduurzaming van de landbouwsector (stikstofreductie, biodiversiteit). Ook de markt is gunstig. De RABO verwacht voor het marktaandeel een stijging van 3% nu naar 7% in 2025. En biologische melk levert de melkveehouder meer op dan gewone melk. Maar de omschakeling naar biologisch kost geld. Inmiddels zijn er diverse subsidieregelingen (rijk, provincie) om de omschakeling te versoepelen. Volgens het OBW-onderzoek zijn meerdere boeren in Winterswijk ook geïnteresseerd in omschakeling. Maar niet iedere boer weet hoe je dat moet aanpakken. Hier ligt een schone taak voor het WCL om dit gezamenlijk op te pakken. Een motie met deze strekking heeft GroenLinks in de laatste raadsvergadering ingediend. Volgens de wethouder heeft het WCL dit inmiddels al opgepakt. Reden om de motie in te trekken. Maar we blijven de ontwikkelingen goed volgen.
Een politiek heikel punt is hoe om te gaan met vuurwerkoverlast. En dan niet alleen het geknal, maar ook de milieuvervuiling (fijnstof, zware metalen, CO2 en zwavel). De gemeente kan vuurwerkvrije zones aanwijzen, maar maakt er nog weinig gebruik van. We hebben daarom de raad en het college de suggestie gedaan om in 2020 in overleg met wijkbewoners na te gaan of meerdere vuurwerkvrije zones wenselijk zijn voor het oudjaar 2020-2021. Ook kunnen we dan als alternatief een ‘vuurwerkblij’ evenement laten organiseren. Maar daaraan voorafgaand hebben we nog een heel jaar, waarvoor we iedereen het allerbeste wensen!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl/

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Spannend. Ietwat ongrijpbaar. Zo omschreef ik namens de PvdA het nieuwe beleid ten aanzien van het buitengebied, geschetst in de Omgevingsvisie Buitengebied. Deze visie stelden we vast in de raadsvergadering van december; hij zal uiteindelijk uitmonden in een Omgevingsplan Buitengebied. Dit zal onder meer betekenen, dat initiatiefnemers meer vrijheid krijgen op het gebied van wonen en werken. Bij de kernen van buurtschappen wordt het makkelijker nieuwbouw te plegen. Op boerenerven is het binnenkort eenvoudiger aanpassingen te plegen of bijvoorbeeld boerderijen te splitsen in meer wooneenheden. Een goede zaak; het buitengebied is immers geen natuurmuseum. Het is een cultuurlandschap dat bescherming verdient, maar ook vitaal en leefbaar moet blijven. Of iets straks wel of niet is toegestaan, wordt meer dan voorheen een gevoelskwestie. De beoordeling van de ‘kwaliteit’ gaat een grote rol spelen bij de vraag of een plan groen licht krijgt. Het is de voorbode van landelijk beleid, de Omgevingswet. Voor de hele gemeente, ook voor de kom, zal de regelgeving op termijn losser worden. Door betrokkenen vroegtijdig te betrekking bij de planvorming, moeten alle belangen zoveel mogelijk gediend worden. Daarom zegt de PvdA: “Spannend. Maar ietwat ongrijpbaar”. Net zo ongewis als een nieuw jaar. Een fijn, gezond en vrolijk 2020 gewenst!
Twitter: @Wenters_Nu, www.winterswijk.pvda.nl

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Zoals verwacht ging het ook deze raadsvergadering veelvuldig over het SKB. De Vrienden van het SKB kwamen inspreken en er werden vragen over gesteld in het vragenhalfuurtje. Later op de avond weren er ook twee moties rondom het behoud van het SKB aangenomen. Deze moties waren ingediend door de hele gemeenteraad en werden dan ook zonder verrassing met 21 stemmen voor en 0 tegen aangenomen.
Naast de actualiteiten van het SKB stond ook de Omgevingsvisie Buitengebied als bespreekstuk op de vergadering. Er is lang en zorgvuldig aan deze nieuwe omgevingsvisie gewerkt. D66 was voor deze visie. Het past al in de gedachte van de nieuwe Omgevingswet en het geeft straks meer ruimte. Een stap vooruit in Winterswijk.
Dat was de laatste raadsvergadering van 2019, een goed 2020!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Tijdens het vragenhalfuur heb ik namens “Voor Winterswijk” vragen gesteld over de benodigde oppervlakte aan zonnepanelen om Winterswijk energieneutraal te maken. Naast dat er plannen zijn om aan de westkant van Winterswijk meerdere hectares zonnepark aan te leggen zijn er ook in Huppel op Gaxel plannen voor de aanleg van ruim 70 hectare zonnepanelen. Deze oppervlakte kan dan ongeveer 22.000 huishoudens van energie voorzien. Dit park zou dus samen met de eventuele parken aan de westkant van Winterswijk en zon op het dak ruimschoots genoeg moeten zijn om de 12.000 Winterswijkse huishoudens van duurzame energie te voorzien. Na gereedkomen van deze parken zou er in de ogen van “Voor Winterswijk” niet nog meer goede landbouwgrond opgeofferd hoeven te worden voor zonneparken. Het college antwoordde dat 120 hectare noodzakelijk is om ook de industrie en mobiliteit van duurzame energie te kunnen voorzien. “Voor Winterswijk” zal de vinger aan de pols houden betreffende de benodigde en aangelegde oppervlakten, zodat er niet onnodig schaarse landbouwgrond en natuurgrond omgezet wordt naar zonneparken.
Verder stond de Omgevingsvisie Buitengebied ter besluitvorming op de agenda. Aan deze visie is meerdere jaren gewerkt in samenwerking met de gemeente en alle betrokken partijen uit het buitengebied. Zonder de inzet van de vele vrijwilligers van onder andere OBW, BSV, LTO en nog vele anderen was deze visie niet tot stand gekomen. Nu ligt er dan ook een breed gedragen visie waarmee het buitengebied haar kansen kan pakken. Leefbaarheid, Wonen en Werken krijgen weer ruim baan. Zo houden wij het buitengebied levendig.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 •   Goorweg 47 (kappen)
 •    Meenkmolenweg 19 (tijdelijke afwijking bestemmingsplan)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Greuneweg 7
 •  Huppelseweg 4 + 6 (noodkap)
 •  Morskers Driehuisweg 2
 • tussen Steengroeveweg 27 en 29
 • Vosseveldseweg 16

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 •   Boveltweg 24
 •   Kobstederstraat 25
 •   Vosseveldseweg 19-19a

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Goorweg 38, zaaknr. 194699

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Goorweg 38 te Winterswijk voor het veranderen van activiteiten van een bedrijf.

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer –Hazenveldsche Molenweg 3, zaaknr. 194975

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Hazenveldsche Molenweg 3 te Winterswijk voor het oprichten van een nieuwe loods met veestalling.
De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 8 januari 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Verkeer

Verkeersbesluiten

 •  Sellekamp, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen
 •  Tricot, instellen parkeerplaats voor elektrisch opladen

Aanvraag toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •    Elzenstraat 48

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •     Pashegge 147

Algemene Plaatselijke Verordening

Exploitatie

Vergunningsaanvraag Europark 6, exploitatie openbare inrichting Sportcentrum de Tuunte B.V.

Vergunningsaanvraag Haitsma Mulierweg 22-24, exploitatie openbare inrichting Wenters Sportsclub B.V.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 17 december 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.    Verlenging Subsidie Dierencentrum Achterhoek
 2.    Algemeen Bestuur SDOA d.d. 19 december 2019
 3.    Bestuursvoordracht nieuwe leden Raad van Toezicht SOPOW
 4.    Diverse aanvragen gemeentelijke monumentenstatus
 5.    Algemeen Bestuur VNOG d.d. 12 december 2019
 6.    Mandaatbesluit voor uitvoering Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
 7.    Beleidsregels Beschermd Wonen 2020
 8.    Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 18 december 2019
 9.    Wijzigingen beleidsregels en besluiten Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk
 10.    Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 11 december 2019
 11.    Aansluiting ECAL bij werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
 12.    Aansluiting Stadsbank Oost Nederland bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties en wijziging Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
 13.   Beantwoording vragen GroenLinks over gemeentelijke bestuursbenoemingen
 14.   Programma 2020 Voor- en Vroegschoolse Educatie
 15.   Verkeersbesluiten laadpalen
 16.   Herinrichting raadhuis en gemeentekantoor
 17.   PFAS-normen en toepassen kleiput
 18.   Aanjaagfonds Achterhoek
 19.   Convenant ‘Handhaven op elkaars grondgebied, regio Oost Nederland
 20.   Onderzoek toekomstbestendig zwemmen in Winterswijk
 21.   Samenwerkingsovereenkomst Eelink Noord
 22.   Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Gasthuisstraat 13a te Winterswijk
 23.   Bezwaarschrift tegen het weigeren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een berk op de locatie Forsythialaan 23

Op 17 december 2019 heeft de burgemeester besloten over het volgende onderwerp:

 1.     Convenant ‘Handhaven op elkaars grondgebied, regio Oost Nederland

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college