Gemeentenieuws 21 juli 2020

Met onder andere herinrichting Bataafseweg, BeestenBende, verkiezing ruwe diamant, mondkapjes en handschoenen horen bij restafval, webshop voor gezinnen met kinderen en een minimum inkomen, terugblik en een vooruitblik naar de toekomst voor een drempelvrij Winterswijk.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Herinrichting Bataafseweg - weg weer open

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Bataafseweg zijn in volle gang. Donderdag 16 juli zijn de werkzaamheden aan de Bataafseweg, tussen rotonde Kloetenseweg en de Vredenseweg, afgerond en werd dit gedeelte van de weg en het fietspad opengesteld voor het verkeer.

Werkzaamheden

De afgelopen maanden heeft aannemer KWS hard gewerkt om het fietspad aan te leggen en de weg te reconstrueren. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het verleggen van leidingen, graven van nieuwe sloten en de aanleg van een riool. Fa. Hak heeft de waterleiding vervangen. Daarnaast heeft de weg nieuw asfalt gekregen.

Planning overige weggedeelten

Na de vakantie, vanaf 10 augustus, worden de werkzaamheden hervat om het laatste deel van het fietspad aan te leggen. Ook hier moet de waterleiding vervangen worden. Vanaf 10 augustus worden ook de werkzaamheden voor het stuk tussen Laan van Hilbelink en Kloetenseweg hervat. Eind van het jaar is de hele reconstructie afgerond.

Herinrichting Bataafseweg

In 2017 is de gemeente Winterswijk gestart met een bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een rotonde op de kruising Steengroeveweg – Bataafseweg. De kruising veranderen naar een rotonde is een (maatschappelijke) wens die al jaren leeft bij buurtbewoners, belangenverenigingen en vertegenwoordigers uit buurtschappen. Gemotoriseerd verkeer rijdt vaak te hard bij het oversteken van de kruising. Een rotonde dwingt gemotoriseerd verkeer om vaart te minderen. Hierdoor verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van de kruising Steengroeveweg - Bataafseweg.

Verkiezing ruwe diamant Winterswijk

De ruwe diamanten van Winterswijk zijn bijzondere wederopbouwpanden in onze gemeente. Net als bij ruwe diamanten ziet nog niet iedereen de schoonheid van het erfgoed uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Om daar verandering in te brengen wordt in juli de verkiezing gehouden van ruwe diamanten in 11 Achterhoekse gemeenten.

Nominaties ruwe diamant Winterswijk

In Winterswijk zijn de volgende gebouwen genomineerd:

 • De Bomenbuurt
 • Industrieweg 8 tot 14
 • Gosselinkweg 6
 • Morsestraat 31
 • Plataanlaan 30

Stemmen

U kunt nog tot en met 27 juli stemmen op uw favoriete ruwe diamant! Ga naar de website nieuwetijdachterhoek.nl en stem op het gebouw in Winterswijk dat u het meeste aanspreekt.

Beeldende Box zit boordevol kunstzinnige ideeën

Wethouder Henk Jan Tannemaat heeft op 10 juli namens Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek de eerste Beeldende Box uitgereikt aan verpleeghuis Pronsweide. Op verzoek van Lang Leve Kunst van de Gruitpoort en Boogie Woogie hebben Achterhoekse kunstenaars verschillende kleine opdrachten ontwikkeld. Activiteitenbegeleiders van woonzorgcentra kunnen zo met oudere bewoners op creatieve wijze aan de slag met kunst. Juist in deze blijft het belangrijk dat we oog voor elkaar houden. In totaal worden er 70 Beelden Boxen uitgedeeld aan woonzorgcentra in alle Achterhoekse gemeenten. Het project is mogelijk gemaakt dankzij het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Oranjefonds.

Geen gemeentenieuws

Op dinsdag 28 juli verschijnt er geen gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het gemeentenieuws is op dinsdag 4 augustus 2020.

Weet van Water

Zonnig weer? Wees zuinig met water. Lees hier meer.

Beleef de lente in Winterswijk, de vogels vliegen uit

De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw waren dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten in Winterswijk. De vogels zijn bijna allemaal uitgevlogen. We maken de balans op. Daarbij heeft elke vogelsoort zijn eigen verhaal.

Kauw

De kauwen bouwden intensief samen aan hun nest. Helaas liep het bij de kauwen niet goed af. Een bruut bezoek door de steenmarter kostte de kauw zijn leven. Daarna is het nest niet meer bewoond  door een andere kauw.

Steenuil

Het steenuilenpaar is het gelukt om drie uilskuikens groot te brengen, een hele opgave. Door onderzoek van de kijkers van Beleef de lente weten we wat de uilen zoal eten: van muizen, meikevers tot regenwormen, in grote aantallen. In totaal zijn er 4.302 prooien de nestkast binnen gebracht, gemiddeld 57 prooien per dag.

Kerkuil

Het recht van de sterkte is een uitdrukking die we zagen bij de kerkuil jongen. Na een dappere strijd moest K3, zoals de laatste van de drie uilskuiken genoemd is, de strijd opgeven.  Met de twee overgebleven jongen gaat het goed. Binnenkort ontdekken zij de wereld buiten de kast.

Gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart heeft na verschillende inspecties van de kast toch besloten om elders op het erf te gaan broeden. Hopelijk voldoet de nestkast volgend jaar wel aan zijn wensen.

Vogels ambassadeur Nationaal Landschap

De vier vogelsoorten gedijen goed in het typisch Winterswijkse landschap met houtwallen, boerenerven, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen. Deze vogelsoorten zijn de ambassadeurs van het waardevolle Winterswijkse cultuurlandschap.

Initiatief De BeestenBende zorgt voor milieubewuste generatie

Zo jong als ze zijn, tussen 6 en 12 jaar, laten kinderen in Winterswijk al zien dat ze écht iets kunnen betekenen voor hun buurt – juist ook als ze straks ouder zijn. In recent landelijk onderzoek naar de impact van het buurtproject De BeestenBende laten ouders van de duizenden deelnemende kinderen weten bij hun kroost nadrukkelijk een groeiend besef te zien: niet alleen van (de gevolgen van) zwerfafval, maar zeker ook van je eigen rol, nu en later.

Het overgrote merendeel van ouders in het onderzoek is er dan ook sterk van overtuigd dat lidmaatschap van De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval omgaat.

‘Je goed voelen over je goede werk’

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders voelen een sterke verbondenheid met de ‘community’ van BeestenBenders in Winterswijk, die zich onder andere uit in een ‘9’ als gemiddeld rapportcijfer voor het idee erachter. Als belangrijke motivatie voor deelname noemen de ouders: ‘je goed voelen, over het goede werk dat je doet voor je buurt’ en ‘een steentje bijdragen aan een schoner milieu en zo je kinderen op een leuke manier bewustmaken van hun omgeving’.

Over De BeestenBende in Winterswijk

De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op, in opvallende outfit en gewapend met knijpers. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee.

Al sinds 2007 loopt De BeestenBende ook in Winterswijk, verdeeld over buurten in de hele gemeente. De kinderen maken via een presentatie op school kennis met het project. Liefst 6 basisscholen in Winterswijk hebben de kinderen zo al de kans gegeven mee te doen. Samen met ouders lopen de kinderen vervolgens in de eigen vrije tijd, als echte vrijwilligers, hun opruimrondjes.
Kijk voor meer informatie op www.mijnbeestenbende.nl.

Geslaagde tegelruilactie Tegel eruit, plantje erin

Haal een tegel uit je tuin en krijg een mooi plantje ervoor terug. Meer dan 300 inwoners uit onze gemeente deden zaterdag 11 juli mee aan de tegelruilactie van de gemeente Winterswijk. Hiermee hebben we samen een begin gemaakt om de gemeente nog meer te vergroenen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het regenwater beter de bodem in kan zakken en de temperatuur in het dorp tijdens hete zomers wordt getemperd. Ook is groen goed voor onze gezondheid en het vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Ziet u zelf duurzame kansen in de wijk of heeft u ideeën om samen met anderen de buurt te vergroenen? Neem dan contact op met duurzaam@winterswijk.nl

Webshop voor gezinnen met kinderen en een minimuminkomen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een webshop voor kindregelingen. Inwoners van de gemeente Winterswijk met een laag inkomen en  één of meer kinderen, kunnen gebruik maken van kindregelingen. Deze regelingen maken het financieel mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Ouders uit Winterswijk met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, krijgen als ze in aanmerking komen voor de regeling, een bedrag per kind om te besteden in de webshop. Het aanbod in de webshop bestaat op dit moment uit contributies voor verschillende sport- en muziekverengingen, ICT producten en schoolkosten.

Voordelen webshop

Wethouder Henk-Jan Tannemaat: “Het is enorm belangrijk dat alle kinderen in Winterswijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Inwoners kunnen in de webshop het aanbod zien en een keuze maken. Het voordeel voor verenigingen en ondernemers is dat de contributies en overige betalingen gemakkelijk geïnd kunnen worden. Daarnaast vervangt de webshop veel papieren rompslomp met bonnetjes”.

Kindregelingen

U komt voor kindregelingen in aanmerking als het netto-inkomen voor samenwonenden maximaal € 1.664,19 per maand is. De netto-inkomensgrens voor een alleenstaande ouder is maximaal € 1.164,93 per maand. Als u gebruik wilt maken van kindregeling(en), meldt u zich dan aan bij SDOA. Zij voert de kindregelingen uit voor de gemeente Winterswijk. U kunt bellen naar (0544) 47 42 00 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. E-mailen kan naar info@socialediensoostachterhoek.nl. Kijk ook op www.meedoenapp.nl

Nieuw adres Vrijwilligerspunt

Sinds 1 juli is het Vrijwilligerspunt gevestigd aan Roelvinkstraat 2 in het pand van Boogie Woogie. Op dit adres worden de werkzaamheden en activiteiten weer opgestart.

Informatie?

Over vrijwilligerswerk of andere invulling van uw vrije tijd. Wij zien u graag. Van maandag tot met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bezoeken. Telefonisch is het Vrijwilligerspunt te bereiken op (0543) 200 026. Via dit telefoonnummer kunt u ook een afspraak maken.

Gooi mondkapjes en handschoenen bij het restafval

Vanaf 1 juni 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Veel mensen weten nog niet waar de beschermende middelen tegen corona kunnen worden weggegooid. Terwijl het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

Alles in de prullenbak

Als u mondkapjes en handschoenen in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de mensen die het afval sorteren onnodig risico op besmetting.

Spoel handschoenen, mondkapjes en ander afval niet door de wc, want daardoor kan het riool verstoppen. Het hoort ook niet bij het plastic afval en uiteraard niet op straat. Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste plek.

Winterswijk Drempelvrij

Gewoon meedoen, net als ieder ander, belooft het Verdrag Handicap! Hoe staan we er in de Achterhoek voor? Vier jaar na invoering van het Verdrag Handicap.

Op dinsdag 14 juli organiseerden de vakbonden FNV en CNV, samen met de gemeenten Oude IJsselstreek en Winterswijk een internetbijeenkomst. Het is dan precies vier jaar geleden dat het Verdrag Handicap in werking trad.

Het Verdrag in de Achterhoek

Het Verdrag Handicap verbetert je positie als je een beperking hebt. Wat is in de Achterhoek al gerealiseerd? Wat kan beter? Daarover ging het in een paneldiscussie waaraan de burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), wethouder Elvira Schepers (Winterswijk), ervaringsdeskundige Riemke de Boer en de vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong, deelnamen. “Het was stimulerend om te zien hoe de vakbonden FNV en CNV en de gemeente Oude IJsselstreek met dit thema bezig zijn”, laat wethouder Elvira Schepers weten. Er zijn verschillende gemeentes in de Achterhoek die al een inclusieagenda hebben, waaronder Winterswijk. In Winterswijk werken we aan de 2.0 versie.

Inclusieagenda 2.0 in Winterswijk

We leggen nu de laatste hand aan deze agenda. Deze agenda geeft een terugblik en een vooruitblik naar de toekomst voor een drempelvrij Winterswijk. Vanuit de drie thema’s Werken, inkomen en dagbesteding, Wonen en Toegankelijk zijn op 19 juni de volgende plannen gekozen. Hiermee gaan wij samen met inwoners van Winterswijk aan de slag,

Dit gaan we doen:

Werkgroep Werk, Inkomen en Dagbesteding

 • De behoefte van de Meedoengroep is in beeld. Dit zijn mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die een bijstandsuitkering ontvangen.
 • Er zijn meer werkgevers die mensen uit het doelgroepenregister in dienst nemen.
 • Samen met Armoedevrij Winterswijk brengen we de regelingen en voorzieningen onder de aandacht van de Niet Uitkerings Ontvangers.

Werkgroep Wonen

 • Plan voor een integrale woonvorm voor verschillende doelgroepen.
 • Handleiding met praktische tips voor startende initiatiefgroepen.
 • Woonwensen onderzoek mensen met een lichamelijke beperking.

Werkgroep Toegankelijkheid

 • Verbeteringen aanbrengen in de openbare ruimte zoals trottoirs en overhangend openbaar groen
 • Realisatie van een openbaar invaliden toilet in het centrum.
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 25 juli en 1 augustus gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling.

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Corleseweg

Tot en met 31 juli wordt op enkele plekken langs de weg gewerkt. In die periode is de weg open voor alle verkeer maar is een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld.

Rondweg Zuid

In verband met werkzaamheden aan het elektrische netwerk is de Rondweg Zuid afgesloten tussen de Snelliusstraat en Stevinstraat op vrijdag 24 juli tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingesteld.

Kuipersweg

In verband met de bereikbaarheid geldt er vanaf woensdag 22 juli tot en met zondag 22 november 2020 een tijdelijk parkeerverbod op de Kuipersweg. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Lammersweg en Hijinkhoekweg.

Tangelder Gorusstraat

In verband met bouwwerkzaamheden in de Boterstraat wordt het eenrichtingsverkeer op de Tangelder Gorusstraat vanaf woensdag 22 juli tot nader bericht tijdelijke omgedraaid.

Boterstraat

Er  wordt een tijdelijke verplichte rijrichting linksaf de Gasthuisstraat voor vrachtverkeer ingesteld. Deze maatregel geldt vanaf woensdag 22 juli tot nadere berichtgeving.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Ravenhorsterweg 29
Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Zonneveld Masterveldweg (Rectificatie publicatie 7 juli)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Toebesbrink kavel 2 en 3

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Beerninkweg (t.o. huisnummer 20)
 • nabij Eibergseweg 16
 • nabij Moezebrinkweg 3 en nabij Burloseweg 50 (noodkap)
 • Morgenzonweg 140
 • Sleeswijkstraat (t.o. huisnummer 7)
 • nabij de Slingeweg 20

Geweigerde omgevingsvergunning kappen

 • perceel P 647 nabij Eibergseweg 16

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Burloseweg 44
 • tussen Driemarkweg en Eekelerweg perceel H 10569
 • Eibergseweg 5
 • Toebesbrink 30
 • Waliënseweg 26-28

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Kobstederweg 13-222

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Zonnebrink 15 (zaaknr. 205016)
Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Zonnebrink 15 te Winterswijk voor het het starten van een horecabedrijf .
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 15 juli 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpbestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 • Ravenhorsterweg 29

Algemene Plaatselijke Verordening

Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op 29 augustus 2020, Parallelweg 3, 3a, b, c, d

Exploitatie

 • Vredenseweg 186 te Winterswijk Huppel, exploitatie camping Klein Geluk

Winkeltijdenverordening

Wijziging koopzondag augustus 2020

Op verzoek van de winkeliersvereniging ABH Cityvereniging hebben burgemeester en wethouders op 14 juli jl. besloten om zondag 30 augustus aanstaande als koopzondag aan te wijzen en de eerdere aanwijzing van zondag 23 augustus als koopzondag in te trekken.

Voor de tweede helft van 2020 zijn de volgende koopzondagen aangewezen:

Bebouwde kom

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 1 november en 13 en 20 december.

Gebiedsdelen Brinkheurne en Kotten

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 1 november en 13 en 20 december.

Gebiedsdeel Meddo

de zondagen: 11 oktober en 13 en 20 december.

Extra koopzondagen juli en augustus

Naast bovenvermelde koopzondagen hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenverordening voor de maanden juli en augustus nog 5 extra koopzondagen voor de gehele gemeente aangewezen, te weten de zondagen 12 en 19 juli en 2, 9 en 16 augustus.

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 23 juni 2020 heeft het college besloten over het volgende onderwerp:

 1. Lokale preventiecoalitie met Menzis in het kader van de Gecombineerde Leefstijlinterventie

Op 29 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Zienswijze fusie Habion - Bouwvereniging Onze Woning
 2. Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Op 7 juli 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Vaststelling subsidie 2019 en subsidieaanvraag 2021 Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
 2. Beantwoording raadsvragen GroenLinks over Project Grondgebruik
 3. Beantwoording raadsvragen WB over Project Grondgebruik
 4. Stand van zaken pilot nachttrein Daybreaker
 5. Preventieakkoord Achterhoek 2020 – 2030
 6. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 9 juli 2020
 7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 8 juli 2020
 8. Wegsleepverordening gemeente Winterswijk 2020
 9. Aanpassing normenkader hulp bij huishouden beleidsregels Wmo
 10. Algemene Ledenvergadering AGEM d.d. 8 juli 2020

Op 8 juli 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.    Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030

Op 14 juli 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verlenging vergoeden meerkosten Wmo- en jeugdhulp als gevolg van corona 2020
 2. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over 2019

Op 14 juli 2020 heeft de burgemeester besloten over het volgende onderwerp:

 1. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de uitrusting van de boa's.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college