Gemeentenieuws 7 juli 2020

Met onder andere Lintjestour, bloemrijke bermen, Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein, Zomertoer Actief Winterswijk, Terugblik op de raad.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Burgemeester op Lintjestour door Winterswijk

Afgelopen vrijdag ging burgemeester Joris Bengevoord op Lintjestour door Winterswijk. Zestien inwoners uit Winterswijk kregen hun Koninklijke onderscheiding alsnog persoonlijk thuisbezorgd.

Vanwege de coronamaatregelen kon de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen tijdens de Lintjesregen op 24 april niet doorgaan. Op deze dag heeft de burgemeester alle gedecoreerden wel persoonlijk laten weten dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Omdat de coronamaatregelen inmiddels zijn versoepeld, besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs dat de lintjes op vrijdag 3 juli alsnog mogen worden uitgereikt.

Lintjestour

Afgelopen vrijdag bezorgde burgemeester Joris Bengevoord op feestelijke wijze en met muzikale begeleiding van het duo Eamon en Beer de Koninklijke onderscheidingen bij de gedecoreerden thuis. Daar was de burgemeester behoorlijk druk mee, want de Lintjesregen heeft dit jaar in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners ontvingen vrijdag een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bloemrijke bermen goed voor de biodiversiteit

Het buitengebied van Winterswijk is rijk aan landschapselementen van houtwallen, bossen, poelen tot aan bermen. Bloemrijke bermen zijn belangrijk voor planten en dieren en hebben daarnaast een recreatieve waarde. Vele bijzondere soorten, zoals blauwe knoop en grasklokje komen nog voor in de bermen van Winterswijk.

Ecologisch beheer

De gemeente Winterswijk heeft maar liefst 600 kilometer berm in beheer. Een deel, ongeveer 170 kilometer berm wordt ecologisch beheerd. Dat betekent dat de berm slechts één keer per jaar of één keer per twee jaar wordt gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Zo ontstaat er een grotere variatie aan planten. De overige bermen worden twee keer per jaar gemaaid.

Niet zelf maaien

Op veel plekken In het buitengebied wordt de gemeentelijke berm onderhouden door inwoners met als resultaat een strak gemaaide berm. Dat is niet de bedoeling. Door het vaak maaien hebben de bermen weinig meerwaarde voor planten en dieren. We vragen iedereen om de natuur te helpen door de bermen niet zelf meer te maaien. Dat is goed voor planten en dieren.

Crisis- en herstelplan de eerste ideeën zijn uitgevoerd

Eerder vroegen wij u om ideeën te mailen hoe we samen beter uit de crisis komen. Suggesties en voorstellen blijven welkom! In dit artikel leest u welke ideeën al zijn uitgevoerd.

Muziekverenigingen

Zes muziekverenigingen hebben ieder 500 euro ontvangen waarmee zij hun repetitieruimte corona-proof kunnen inrichten. Daardoor kunnen de repetities op een veilige manier door gaan.

Basisscholen

17 basisscholen hebben ieder 250 euro gekregen waarmee ze iets speciaals kunnen doen voor het afscheid van groep 8. Een paar basisscholen wijken voor de eindmusical uit naar De Storm opdat het publiek met voldoende onderlinge afstand naar de voorstelling kan kijken.

Winterswijkse Uitdaging

Het vrijwilligerspunt de WInterswijkse Uitdaging krijgt een bedrag van € 3.500, -. Het geld gaat deels naar vergoedingen aan vrijwilligers van Winterswijkse verenigingen die het winkelend publiek ontvangen in het centrum. Het geld komt in de verenigingskassen. Een ander deel van het geld gaat naar spatschermen en andere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

idee@winterswijk.nl

We willen heel graag dat u mee blijft denken en ideeën aandraagt. Het gaat om plannen die helpen om Winterswijk beter te maken en die duurzaam zijn. Het kunnen ook voorstellen zijn op het maatschappelijke en sociale vlak. We zoeken ideeën die hulp aan een enkel persoon, vereniging of organisatie overstijgen. U kunt ideeën en suggesties mailen naar idee@winterswijk.nl.

Tegel ruilen voor een gratis plant

Wilt u helpen om onze gemeente Winterswijk groener te maken? Dan heeft u nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever zaterdag 11 juli 2020 een tegel of twee klinkers in uit uw eigen tuin en ontvang een gratis plant ervoor terug! Waarom? Samen kunnen we het verschil maken voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. U kunt op zaterdag 11 juli tussen 10.00 uur en 16.00 uur een tegel ruilen voor een plant op de volgende twee locaties:

 • Centrum Duurzaam Winterswijk, gevestigd in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk
 • Tuincentrum Wenninkhof: Hoeninkstegge 5 in Winterswijk – Meddo

U kunt kiezen uit verschillende soorten planten en op=op.
Tegel eruit, plant erin. Kijk voor meer informatie over deze actie op www.duurzaamwinterswijk.nl/steenbreek  

Cadeaukaart mantelzorgers tot 27 augustus geldig

Heeft u uw cadeaukaart voor mantelzorgers nog niet (volledig) besteed. Wacht daar niet te lang mee. U kunt de cadeaukaart nog tot 27 augustus 2020 besteden bij:

 • DA + Mooi
 • Esta Haarmode
 • Haarstudio Gerald
 • Hochrath Wonen en Slapen
 • Leugemors Sport 2000
 • Oonk speciaalzaak
 • Oxener schoenen

Bankrekening

Wilt u de waarde van de cadeaukaart liever op uw bankrekening? Dat kan. Stuur dan de cadeaukaart naar Invizo, Seizoensweg 66, 7532 SL Enschede. Voeg een briefje bij met daarop uw voorletters en achternaam, uw emailadres, uw IBAN en het nummer van de cadeaukaart. Het nummer van vijf cijfers staat op de voorkant van de kaart. U ontvang binnen 10 werkdagen het resterende bedrag op uw bankrekening.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Invizo: administratie@invizo.nl

Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft maandag 29 juni besloten om het Tuunterveld voor te dragen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk. Het gaat om het gebied tussen Rondweg West, Sibbinkweg en Mentinkweg. Locatiekeuze onderzoek ter inzage tot en met 27 augustus

Informatiebijeenkomsten

Voor geïnteresseerden in het locatiekeuze onderzoek en de voorkeurslocatie van het college van B&W organiseren we een aantal informatie bijeenkomsten. Omdat we de coronamaatregel van 1,5 meter afstand houden toepassen is er een beperkt aantal deelnemers per bijeenkomst mogelijk.

Aanmelden nodig

We vragen u om u van te voren aan te melden. Alleen zo kunnen we op een veilige manier samen komen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mbree@winterswijk.nl of door te bellen naar Manon van Bree, telefoonnummer 06 – 53 24 82 67. Wilt u zich aanmelden voor vrijdag 10 juli om 12.00 uur?

U kunt kiezen uit een van de volgende momenten:

Datum, tijdstip.locatie

 • Zaterdag 11 juli,11.00 – 12.30 uur    De Gulle Smid, Mr. A.Th. ten Houtenlaan 4
 • Zaterdag 11 juli,13.00 – 14.30 uur    De Gulle Smid
 • Zaterdag 11 juli,15.00 – 16.30 uur    De Gulle Smid
 • Dinsdag 14 juli,16.30 – 18.00 uur    Gemeentekantoor

Aanmelden is nodig. Dit kan bij Manon van Bree, per e-mail: mbree@winterswijk.nl of mobiel:  06 – 53 24 82 67

Ter inzage

Het locatiekeuze onderzoek en de voorkeurslocatie van het college van B&W liggen ter inzage tot en met donderdag 27 augustus. Door de vakantieperiode is deze inzagetermijn met twee weken verlengd. Via www.winterswijk.nl/voorkeurslocatiebedrijventerrein kunt u de stukken digitaal inzien. Als u dat wenst, kunt u ze ook inzien op het gemeentekantoor. Maakt u daarvoor een afspraak door te bellen met de gemeente (0543) 543 543.

Zienswijzen

U kunt een zienswijze indienen tot en met 27 augustus. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar gemeente@winterswijk.nl. U kunt ook mondeling een zienswijze inbrengen. U kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Vervolg

Besluitvorming in de gemeenteraad over de voorkeurslocatie staat gepland voor dit najaar. Met omwonenden van de voorkeurslocatie gaat de gemeente om tafel, zodat zij kunnen meedenken over de inrichting.

Zomertoer Actief Winterswijk

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud en heb je zin in een onvergetelijke zomervakantie in eigen dorp? Doe dan mee aan te gekke sportieve en creatieve activiteiten van Actief Winterswijk. Verschillende organisaties en verenigingen hebben een heel afwisselend programma in elkaar gezet. Wij hebben er al heel veel zin in en hopen natuurlijk op een grote deelname!

Programma van 20 juli tot en met 26 augustus

De hele zomervakantie van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur kun je op verschillende locaties in Winterswijk deelnemen aan de Zomertoer. En wat staat er dan zoal op het programma? Denk bijvoorbeeld aan een creatieve workshops, watergames, rapworkshop, beachvolley- en handbal, theater, hip-hop dans, atletiek en beeballl! Het complete programma vind je op onze website www.actiefwinterswijk.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor de activiteiten. We dagen je graag uit: probeer zoveel mogelijk stempels binnen te halen en laat zien hoe sportief en creatief jij bent. Deelname is gratis!

Deze partijen maken de Zomertoer mogelijk

Beweeg Wijs, Boogie Woogie, theater de Storm, Villa Mondriaan Volleybalvereniging Wivoc, HCW Winterswijk, Atletiekvereniging Archeus, Honkbal en softbal vereniging Hickory, Bootcamp - Jason Ombeng, Wijktuinen Winterswijk, Corsoclubs Winterswijk en gemeente Winterswijk.

Column Armoede

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over de ervaring van Anita Duenk.

Elk nadeel… heeft vaak zijn voordeel!

Armoede. Tien jaar geleden overkwam het mij helaas. Dit vanwege een echtscheiding.

Ik belandde in een voor mij nieuwe wereld van instanties  die waar mogelijk met me mee probeerden te denken. Na een paar maanden ontving ik een gedeeltelijke  bijstandsuitkering, maar geen alleenstaande ouderkorting meer. Soms wist ik het even niet meer. Maar ik ging door met mijn lieve kinderen en vrienden!  Iedere vrijdag ging ik naar de voedselbank, want 20 euro per week was  toch wel heel weinig om van rond te moeten komen.

Vertrouwen houden

Ondertussen solliciteerde ik bij een horecazaak. Ik bleef rotsvast vertrouwen houden. Het  werd beloond; ik mocht op gesprek komen! Ze zochten  mensen voor  een werkervaringsplek,  met later kans op een vast contract. Ik heb er lang gewerkt, maar het knokken en harde werken eiste zijn tol. Helaas moest ik om gezondheidsredenen stoppen met werken.  Ik kwam in de ziektewet terecht. Eerst maar eens beter worden.

Ankomm’n

Na een half jaar ging ik re-integreren. Ik wilde heel graag een eigen zaak beginnen: een sociaal maatschappelijke onderneming op een boerderij in jaren 50 stijl,  waar de tijd stil staat. Met producten van nu en uit de streek. En het lukte: ik ben troste eigenaar van Gastgalerij Ankomm’n. Een medewerker van de Sociale Dienst vroeg of ik met Ankomm’n geen werkervaringslocatie zou willen zijn. Ik als ervaringsdeskundige, met mijn persoonlijke skills de mens weer in zijn of haar eigen kracht zetten en begeleiden naar vast werk of een eigen bedrijf. Dit doe ik alweer bijna zes jaar. Ik hol der van! Elk nadeel heeft zijn voordeel zeg ik elke keer maar weer.

Uw verhaal delen?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op. Meer info: op www.armoedevrijwinterswijk.nl

Het nieuwe ZOOV Magazine is uit!

De nieuwste uitgave van ZOOV Magazine ligt vanaf deze week op de deurmat van iedere ZOOV-reiziger.

ZOOV Magazine is het reizigersmagazine van ZOOV, dat tweemaal per jaar verschijnt. Het magazine is deze keer iets anders geworden. De speciale zomereditie 2020 staat vol  met puzzels, kleurplaten en een knutselplaat. Wilt u het magazine ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar info@zoov.nl.
Verloren en gevonden voorwerpen juni  2020

Heeft  u iets gevonden of verloren?

U kunt hiervan aangifte doen via onze website www.winterswijk.nl, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op onze website

Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via bovenstaand telefoonnummer.

Vrijwilligerswerk in beeld

ABH-City zoekt gastvrouwen- en heren voor het centrum van Winterswijk

Het centrum van Winterswijk is ook in coronatijd nog altijd aantrekkelijk voor publiek uit de omgeving. Hiervoor is een aantal maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de warenmarkt naar een andere locatie. Zo krijgen horecaondernemers aan de markt meer terrasruimte. Gastvrouwen- en heren kunnen een extra bijdrage leveren door bezoeker een gastvrij welkom te geven. Zo beantwoorden zij hun vragen, geven informatie of wijzen hen de weg in Winterswijk. Is deze functie iets voor u?

Vrijwilligerswerk levert wat op

Als gastheer- of vrouw vindt u het leuk om u in te zetten als visitekaartje van Winterswijk en staat u bezoekers met veel enthousiasme te woord. Bovendien levert uw inzet ook wat op voor een doel naar uw eigen keuze. Voor de ABH-City vereniging coördineert het Vrijwilligerspunt de inzet van de gastheren en gastvrouwen. Voor uw inzet stort ABH-City 5,- euro per uur in de clubkas van uw vereniging of ze doneert een bedrag aan een ander goed doel. U bepaalt wie u met uw inzet beloont.

Nieuw adres Vrijwilligerspunt

Sinds 1 juli is het Vrijwilligerspunt gevestigd aan Roelvinkstraat 2 in het pand van Boogie Woogie. Door de coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur. Telefonisch is het Vrijwilligerspunt te bereiken via nummer (0543) 200 026. Via dit telefoonnummer kunt ook een afspraak maken.

Meld u zich aan?

Wilt u zich inzetten als gastheer- of vrouw? Kijk dan op onze website www.vrijwilligerspuntwinterswijk.nl voor de volledige vacaturetekst en verdere informatie. Hier staat ook een overzicht van alle vacatures. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@vpwinterswijk.nl.

Voor nu blijf gezond en help elkaar, dat maakt Winterswijk elke keer een stukje mooier! Ik hoop dat we elkaar snel weer persoonlijk kunnen ontmoeten!

Sandra Nijland
Medewerker Sociaal Team

‘De eerste zet… Agem Energieloket!’

Je huis beter isoleren is de beste en eerste stap die je kunt nemen om je huis energiezuiniger te maken. Want alle energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken of in te kopen. Om inwoners uit de Achterhoek wegwijs te maken in alle hulpmiddelen en mogelijkheden die bestaan, voert Agem namens de Achterhoekse gemeenten, waaronder de gemeente Winterswijk het Energieloket uit. Om het Energieloket onder de aandacht te brengen is Agem gestart met een regio brede promotiecampagne ‘De eerste zet… Agem Energieloket!’

Agem Energieloket biedt informatie rondom verduurzaming en ontzorgt inwoners van de Achterhoek in de stappen die men kan zetten. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van de woning, het verbeteren van het wooncomfort, duurzaam energie opwekken met eigen zonnepanelen of hulp bij het financieren van de maatregelen. De informatie over subsidies en leningen die beschikbaar zijn gesteld door de rijksoverheid, provincie of gemeente is altijd actueel en de service is laagdrempelig en onafhankelijk. Agem heeft als maatschappelijke onderneming, die fungeert in opdracht van de Achterhoekse gemeenten, namelijk geen winstoogmerk.

Inwoners van de gemeente Winterswijk kunnen kosteloos een informatief gesprek aanvragen met een vrijwillige energiecoach. Ze maken inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen en op te wekken. Ook is er een mogelijkheid om een consult te boeken met een energiespecialist die de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart brengt. Deze adviseur brengt een meer specifieke situatie in kaart en Agem Energieloket kan vervolgens ondersteunen bij het vinden van lokale bedrijven en begeleiding bij uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
Agem Energieloket is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer (0314) 820 360. Alle informatie is tevens te vinden op www.agemenergieloket.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 11 en 18  juli gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Wooldstraat

In verband met meer ruimte voor de terrassen is fietsen op de Wooldstraat tussen de Torenstraat en Bril In Mode tot 2 november niet toegestaan.

Violenstraat

Tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Magnoliastraat

Tot en met vrijdag 17 juli gelden de volgende maatregelen:

 • Het is verboden te parkeren op de busparkeerplaats aan de Magnoliastraat ter hoogte van perceelnummer 6
 • De Bocholtsestraat tussen perceelnummer 56 en de Magnoliastraat is afgesloten voor verkeer

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Burgemeester Vlamstraat

In verband met de aanleg van een nieuw parkeerterrein is Burgemeester Vlamstraat tot 10 juli afgesloten voor al het verkeer.

Ventweg langs Mevr. Kuipers-Rietbergplein

Zaterdag 11 juli is in verband met een evenement de ventweg voor het raadhuis afgesloten.

Fietstunnel Oude Bocholtsebaan

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de fietstunnel Oude Bocholtsebaan tot en met dinsdag 14 juli afgesloten. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld.

Corleseweg

In verband met werkzaamheden aan de wegbermen van de Corleseweg is de hoofdrijbaan van deze weg voor alle verkeer afgesloten in de periode 13 tot en met 19 juli.
Het verkeer wordt omgeleid via de provinciale wegen. Fietsers kunnen normaal gebruik blijven maken van het fietspad.
Aansluitend wordt in de periode 20 juli tot en met 31 juli nog wel op enkele plekken langs de weg gewerkt. In die periode is de weg open voor alle verkeer maar is een snelheidsbeperking van 30 km/uur ingesteld.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 6 juli 2020 niet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 7 juli, Gezamenlijke bijeenkomst Winterswijk Armoedevrij
 • 11 juli, Tegel ruilen voor een gratis plant van 10.00 tot 16.00 uur *
 • 11 en 14 juli, Informatiebijeenkomsten Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein * Aanmelden is nodig: mbree@winterswijk.nl of 06 – 53 24 82 67
 • 20 juli t/m 26 augustus,  Zomertoer Actief Winterswijk, www.actiefwinterswijk.nl *

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Terugblik op de raad

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ vast

De raad heeft het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld om de bouw van een logistiek centrum voor Obelink Vrijetijdsmarkt mogelijk te maken.

Raad steunt Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB met financiële bijdrage

De raad nam unaniem een motie aan om de Vereniging Belangenbehartiging Cliënten SKB een eenmalige financiële bijdrage van 1.250 euro te geven voor het oprichten van een eigen cliëntenraad.

Raad stelt bestemmingsplan ‘Vliertuin fase 2’ vast

Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal elf sociale huurwoningen voor De Woonplaats en maximaal vier (half)vrijstaande woningen aan de Vredenseweg mogelijk.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 vast

Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarstukken 2019 gemeente Winterswijk vast

De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Raad stelt gewijzigde verordeningen Marktgeld 2020 en Precariobelasting 2020 vast

De raad heeft op 14 mei 2020 een motie aangenomen om in het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 geen marktgeld en precariobelasting (terrassen) te heffen vanwege de coronacrisis. De Verordening Marktgeld 2020 en Verordening Precariobelasting 2020 zijn hierop aangepast.

Raad stemt in met Programmabegroting Regio Achterhoek 2020

De raad heeft de Programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek voor kennisgeving aangenomen en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad stemt in met wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

De raad heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigen. Deze wijzigingen houden in dat de vergunningverlening voor ‘provinciale’ bedrijven bij één omgevingsdienst komt en het algemeen bestuur van de omgevingsdienst de bevoegdheid krijgt deelnemingen op te richten.

Raad stemt in met gefaseerde afbouw activiteitensubsidie Boogie Woogie

De raad behandelde een voorstel om te komen tot een toekomstbestendig Boogie Woogie. Bij dit agendapunt werden twee moties ingediend:

 • D66, CDA, VW dienden een motie in om bij de keuze van de producten uit de productencatalogus van Boogie Woogie een advies van verenigingen, gebruikers en Boogie Woogie toe voegen. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.
 • CDA, D66 en VW dienden een motie in om uiterlijk bij de behandeling van de kadernota in 2021 te komen met alternatieven voor de huisvestingskosten van Boogie Woogie. Ook deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Vervolgens werd het raadsvoorstel om de activiteitensubsidie voor Boogie Woogie niet in één keer te verlagen vanaf 2022, maar gefaseerd af te bouwen met 50.000 euro per jaar naar het gewenste niveau met ingang van 2023 unaniem aangenomen.

Raad stelt beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast

Bij de behandeling van het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 dienden VVD, PvdA en CDA een amendement (wijzigingsvoorstel) in, zodat de eventuele kwijtschelding van (een deel van) lening kan worden ingezet als onderdeel van een traject. Zowel het amendement als het raadsvoorstel over het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 werden unaniem aangenomen.

Raad bespreekt Kadernota 2021

In de raadsvergadering van 18 en 25 juni stond de Kadernota 2021 centraal. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. Elke fractie gaf tijdens de vergadering zijn visie op de Kadernota. Daarbij werden de volgende moties (verzoeken aan het college) ingediend:

 • CDA en VW dienden een motie in om de initiatiefnemer van Terra Temporalis verschillende opties te onderzoeken om het bezoekerscentrum bij de steengroeve te realiseren. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
 • VVD en D66 dienden een motie in om bij het opstellen van de begroting 2021-2024 een afwegingskader te hanteren om tot een structureel sluitende begroting te komen. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Raad verwerpt motie over stopzetten project terugvorderen gemeentegrond

De fracties van VW, CDA en D66 dienden een motie in om het project over het terugvorderen van gemeentelijke groenstroken tijdelijk stop te zetten. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen.

Raad aanvaardt motie over het onderzoeken scenario’s voor de vormgeving van de zorg in de Oost-Achterhoek

De fracties van D66, VVD en VW dienden een motie in om samen met zorgpartijen en gemeenten in de Oost-Achterhoek te onderzoeken hoe de zorg in de Oost-Achterhoek in de toekomst kan worden vormgegeven en hoe de gemeente Winterswijk een onafhankelijk SKB kan faciliteren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Fracties blikken terug op de raadsvergadering

Iedere maand vergadert de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni.

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Tijdens de raadsvergadering op 18 en 25 juni ging het over de kadernota. Het CDA heeft aangegeven dat het college een zinkend schip is dat de koers volledig kwijt is. Er wordt niets gepresteerd, de tekorten en schulden blijven maar oplopen en er wordt niet ingegrepen.
Naast de kadernota kwam ook het project terugvordering groenstroken aan de orde. Samen met VW en D66 dienden wij een motie in om het project opnieuw te bekijken, want nu worden stukjes voortuin teruggevorderd van bewoners, zoals in de Bargerkempke, die al 45 jaar in de veronderstelling leven dat dit bij hun tuin hoort. De wethouder zei doodleuk dat ze dan maar naar de rechter moeten gaan. Helaas haalde de motie geen meerderheid.
Ook Boogie Woogie kwam volop aan de orde. De vorig jaar ingeboekte bezuiniging blijkt zoals verwacht voorlopig niet haalbaar. Verplaatsing naar het cultuurkwartier is onzeker nu het er steeds meer op begint te lijken dat het cultuurkwartier een luchtkasteel is. Het ziet er nu naar uit dat er straks meer geld wordt uitgegeven aan de huisvesting dan voor de muziek- en cultuurlessen. Het CDA diende daarom tevergeefs een motie in, samen met VW en D66, om te verkennen of er alternatieve locaties zijn te vinden, zoals het GKC, waar Boogie Woogie mee kan samengaan.
Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

Ruth van der Meulen, raadslid Winterswijks Belang

De grote lijn uitzetten, koers bepalen, dat is wat we jaarlijks doen tijdens de vaststelling van de kadernota. Een flinke uitdaging in coronatijd. De door de raad vastgestelde toekomstvisie blijft voor WB onverkort de koers.
Samenwerking van markt-, centrum- en horecaondernemers, de Taskforce die helpt om de gevolgen van de crisis te verzachten, vernieuwing van de Bataafseweg, ontwikkeling van de ijs- en skeelerbaan, ontwikkeling van de Zonnebrinkparkeerplaats, uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen, meer ruimte voor passende woningbouw, investeren in De Storm, Boogie Woogie, evt. in SKB, de opgave armoede en inclusie, investeren in een levendig centrum, investeren in slechtweervoorziening bezoekerscentrum Steengroeve, stappen zetten met duurzaamheid, aanleg van het Vrijheidspark, opknappen van de Notaristuin, etc.
Voorop staan steeds onze kippen met gouden eieren: buitengebied, voorzieningen en centrum, waar we blijvend op investeren.
WB staat in sommige kringen bekend als potverteerders, maar in de afgelopen 14 jaar is gebleken dat anticyclisch investeren ertoe geleid heeft dat Winterswijk er goed voor staat, ook financieel. Daarom blijft WB de in het verleden bewezen formule toepassen: investeren, juist in tijden van crisis. Projecten naar voren halen waar de lokale economie van profiteert met een positieve grondhouding. De schouders eronder en een creatieve invalshoek kiezen, dat maakt ons mooie dorp nog sterker!
Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering werd er over de kadernota gesproken. In de kadernota geeft de raad de kaders aan het college van B&W mee waarmee de begroting voor 2021-2024 wordt opgesteld. Voor de VVD zijn daarbij de uitgangspunten: “Waar staat de gemeente voor aan de lat én het coalitieakkoord”. De speerpunten in de begroting daarbij zijn wat de VVD betreft:
inzetten op werk, inzetten op meer woningen én inwoners en een realistisch zorgbeleid waarbij zorg en middelen in balans zijn. Al staat Winterswijk er financieel best goed voor, kan natuurlijk niet alles, want het geld is niet oneindig beschikbaar.
In de kadernota stond geen helder afwegingenkader genoemd. Hoe komen we dan tot het bepalen van de prioriteiten? Wat doen we wel en wat niet? De VVD-fractie wilde graag een kader meegeven waarmee het college aan de slag kan en waarop wij straks bij de begroting kunnen toetsen. Daarom dienden we samen met D66 een motie in die raadsbreed werd aangenomen. Zo kunnen we straks bij de begroting ook echt goed beoordelen wat we wel en niet kunnen uitvoeren als gemeente. Een belangrijk uitgangspunt straks bij de begroting is voor de VVD dat er geen lastenverzwaring voor inwoners, bedrijven en verenigingen komt.
Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl

Peter Voogt, fractievoorzitter GroenLinks

Voor GroenLinks zat bij de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie het venijn in de staart. Bewoners geven aan dat het project ‘Groenstroken’ in Bargerkempke willekeurige uitkomsten oplevert. Nader onderzoek van de dossiers bevestigt dat. De oppositiepartijen dienden een motie in om het project op te schorten en de uitgangspunten opnieuw te bekijken. In beginsel zijn we het daarmee eens. Maar we hadden al gekozen om eerst uitgebreide vragen te stellen en daarover het gesprek met de wethouder aan te gaan. Reden waarom we in de afgelopen raad tegen de motie van de oppositie stemden. Het gesprek met de wethouder staat gepland voor medio augustus. Afhankelijk van de uitkomst komen we in de raadsvergadering van september daarop terug.
Boogie Woogie is een ander hoofdpijndossier. Een stroperig beleidsproces waar niet haalbare bezuinigingen steeds doorheen lopen. Met twee meebetalende gemeenten die inmiddels zijn afgehaakt. Het raadsbesluit moest een faillissement voorkomen. Daar hebben we mee ingestemd, goed muziekonderwijs is cruciaal.Het voorstel over de schuldhulpverlening stemde ons vrolijker. Een goede aanpak om schulden te voorkomen en mensen uit handen te houden van de ‘schuldenindustrie’ die het vaak alleen maar erger maakt.
De kadernota 2021 was de hoofdmoot van deze raadvergadering, als start voor de begroting van volgend jaar. We hebben onze wensen kenbaar gemaakt, de echte discussie verwachten we na de zomer.
Intussen een goede vakantie gewenst in eigen land en blijf gezond!
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.groenlinks.nl

Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De PvdA ging in de juni-raad akkoord met een voorstel om de vestiging van een nieuw warehouse van Obelink mogelijk te maken. Immers, werkgelegenheid is belangrijk. Het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente laat te wensen over. Hoe het zich verder zal ontwikkelen, is afwachten. Ook voor ons winkelcentrum. ING Bank voorspelt dat rond 2025 liefst 35 procent van alle winkelverkoop via online-platforms zal verlopen. Veelzeggend is dat van ’s werelds 12 grootste bedrijven nu al 7 hun geld verdienen met platformhandel. McKinsey stelt: over vijf jaar zal een derde van alle economie wereldwijd bestaan uit platformomzet. Winterswijk heeft nu enkele online-warehouses. Dat zullen er meer worden. Hoewel de gemeenteraad geen invloed heeft op de hoogte van salarissen, roerde de PvdA een ethische kwestie aan. Lokale ondernemers in de platformeconomie, moeten zich afvragen of hun medewerkers een volwaardig bestaan kunnen opbouwen van het geld dat ze verdienen. Ik haalde een verhaal aan dat ik onlangs las in mijn dagblad. Het ging over een maaltijdkoerier, die van zijn salaris nèt zijn vaste lasten kan betalen. ’s Avonds moet de maaltijdkoerier in de rij staan voor een gratis maaltijd van een liefdadigheidsorganisatie. De economie verandert, ook in Winterswijk, maar werk moet wel blijven lonen.
Twitter: @UBELzuiderveld, https://winterswijk.pvda.nl                    

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

“Duidelijkheid is vriendelijk en onduidelijkheid is onvriendelijk.” Met die woorden trapte ik de behandeling van de kadernota af. Dit jaar is er gekozen voor een andere opzet van de kadernota. Er ontbrak echter een duidelijke visie, waardoor het vaag bleef en dit zorgde voor onduidelijkheid. D66 wilde graag op tijd kunnen sturen op prioriteiten, hiervoor wilden wij een prioriteitenladder instellen. “Het is noodzakelijk om grip te houden als raad op de gestelde ambities en doelen. Dan kan de raad weer aan het roer zitten zoals het hoort en verantwoorde keuzes maken!” Het college gaf een toezegging op de prioriteitenladder, maar om dit kracht bij te zetten dienden D66 en de VVD een motie in. Deze motie werd ondersteund door de gehele raad.
Naast de kadernota was er nog de behandeling van het raadsvoorstel om de subsidie van Boogie Woogie pas in 2023 te verlagen. D66 is blij met deze ontwikkeling, maar eind 2020 komt er een productencatalogus naar de gemeenteraad. D66 diende een motie in, die mede werd ingediend door het CDA en VW, om een advies over de te kiezen pakketten te vragen bij de gebruikers en verenigingen. Helaas stemden VVD, Winterswijks Belang, PvdA en GroenLinks tegen deze motie.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl/

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Dit jaar behandelden wij een kadernota nieuwe stijl. Daar waar dit eerder een lijvig boekwerk vol cijfertjes was, presenteerde het college nu een negen pagina’s dun boekwerkje met tekst. De combinatie van geen of weinig ruimte in het financiële perspectief van Winterswijk maakten het samen met de onzekere uitwerking van de coronacrisis onmogelijk om alle financiële effecten door te rekenen, stelde het college.
Dat er vanwege de coronacrisis onzekerheden op ons afkomen staat als een paal boven water. Helaas zien wij dat de financiële situatie van Winterswijk niet alleen daardoor onder druk staat. Het hoge ambitieniveau van dit college, gekoppeld aan het opsouperen van de eerder opgebouwde reserves voor de zorg, zorgen er samen met een laatste duwtje van Covid-19 voor dat wij nu de financiële handrem aan moeten trekken. Zo zagen wij de berichtgeving van het college binnen twee weken veranderen van: het gaat goed met Winterswijk tot het afgeven van een winstwaarschuwing.
Namens ‘Voor Winterswijk’ heb ik een jaar geleden tijdens de behandeling van de voorgaande Kadernota die winstwaarschuwing al afgegeven. Daarbij deden wij de oproep om een stevig financieel fundament op te bouwen om een volgende crisis het hoofd te kunnen bieden. Helaas werd dat toen weggehoond en in de wind geslagen. Terwijl de volgende crisis zich sneller aandiende dan men gedacht had.
Voor meer informatie zie ook: www.facebook.com/Voor-Winterswijk-302777507073259/

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 •  Bilderdijkstraat

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Aalbrinkstegge 5
 • Blankersweg 8
 • Corleseweg 55
 • Jaspersweg 1a
 • Parallelweg 100
 • Zonneveld Masterveldweg

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Zonneveld Masterveldweg

Verleende omgevingsvergunning milieu

 •  Kottenseweg 174 (ambtshalve wijziging)

Algemene Plaatselijke Verordening

 • gedoogbeschikking extra terrasruimte Markt 36
 • gedoogbeschikking extra terrasruimte Meddosestraat 1

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 23 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 23 juni 2020) van het college van B en W d.d. 15 juni 2020, nr. 25
 2. Ontwerpbestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8
 3. Principeverzoek zonnepark Misterweg-Halteweg

Op 29 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Cofinanciering RegioDealproject Grenslandcollege
 2. Raadsmotie afvaleilanden beschikbaar bij evenementen
 3. Werkwijze budget- en kredietoverhevelingen
 4. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 2 juli 2020
 5. VNG Ledenraadpleging over de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 6. Stand van zaken afhandeling motie ‘Duurzaamheid in mobiliteit’
 7. Waterstoftoepassing Winterswijk

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college