Gemeentenieuws 23 juni 2020

Met onder andere enthousiaste horecaondernemer gezocht voor gezonde sportkantine, verschillende acties om Winterswijk te vergroenen, verzoek om wateroverlast te melden, politiek forum op 2 juli met als onderwerp concept woonvisie Winterswijk 2020 - 2025.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Steenbreek, droogte en wateroverlast

Ons klimaat verandert en dat is te merken. De afgelopen tijd hebben we dit ook in de gemeente Winterswijk weer gezien. Langdurige perioden met droogte en hogere temperaturen dan we gewend zijn. En dan ineens hevige regenbuien die overlast veroorzaken. De droogte veroorzaakt schade aan bijvoorbeeld bomen door de lage grondwaterstanden en de hitte in de zomer kan bij veel mensen tot gezondheidsklachten leiden.

Het klimaat is een zaak van de lange termijn, maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Elke gram CO2 die niet in de atmosfeer komt, telt. Net als elke vierkante meter steen die vervangen wordt door groen. Vergroening zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan zakken en beter wordt vastgehouden. Daarnaast zorgt het voor verkoeling. Een grote boom werkt zelfs net zo verkoelend als tien airco’s. Mensen voelen zich in een groene omgeving prettiger en gezonder. En kinderen kunnen er fijn spelen. Verder wordt de biodiversiteit er door versterkt. Insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden in groene tuinen een leefgebied.

Stresstesten

De gemeente Winterswijk gaat verschillende maatregelen nemen om de openbare ruimte anders in te richten. Hiervoor zijn stresstesten gedaan die nu worden uitgewerkt. In zo’n stresstest worden de knelpunten van onder meer wateroverlast, droogte en hitte in de gemeente in beeld gebracht. Hierbij worden ook de inwoners betrokken bijvoorbeeld voor het afkoppelen van regenwater en het vergroenen van tuinen. De gemeente Winterswijk heeft zich aangesloten bij Operatie Steenbreek. Bekend van de actie ‘Tegel eruit, plantje erin’. Met verschillende acties willen we onze gemeente extra gaan vergroenen. Hierbij is ook de hulp van de inwoners zelf nodig aangezien ruim 60% van de oppervlakte van de gemeente in bezit is van particulieren en bedrijven. Houd voor deze acties de website van www.duurzaamwinterswijk.nl en het gemeentenieuws in de gaten. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Melden wateroverlast

Vorig weekend is er in korte tijd veel regen gevallen. Dit heeft op een aantal plekken voor wateroverlast gezorgd. Om een goed beeld te krijgen van waar overlast zich voordoet, rekenen we regelmatig uit hoeveel water onze riolering kan verwerken en onderzoeken we op andere manieren waar wateroverlast zal optreden.

Informatie uit de praktijk is daarbij heel waardevol. U kunt ons daarbij helpen:

 • Stuur foto’s en/of filmpjes van de wateroverlast naar wateroverlast@winterswijk.nl.
 • Graag horen we de locatie, datum en tijdstip van de foto.

Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Officiële Bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert de officiële bekendmakingen in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Ook de gemeentelijke bekendmakingen in de Staatscourant staan op die website.
Informatie over de e-mailservice vindt u op https://www.overheid.nl/help/officiele-bekendmakingen/mijn-abonnementen
U kunt zich aanmelden voor deze service via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/mijnabonnementen/registreren
Na aanmelding ontvangt u automatisch besluiten en berichten die de gemeente, provincie, het waterschap en rijksoverheid publiceren.

‘Over uw buurt: Zó weet je ervan!’

Via https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. U vindt hier niet alleen de gemeentelijke bekendmakingen, maar ook die van provincie en  het waterschap die van toepassing zijn op uw buurt. Berichten van de rijksoverheid zijn niet op deze website te vinden. Deze website bestaat uit drie onderdelen: e-mailservice, app en online. Voor de e-mailservice kunt u zich abonneren, zo ontvangt u automatisch besluiten en andere berichten. De app kunt u downloaden. En online zijn berichten te bekijken.

Gezocht: enthousiaste horecaondernemer voor gezonde sportkantine

Passen sport, een gezellige sfeer en gezondheid wat u betreft perfect bij elkaar? En heeft u als horecaondernemer goede ideeën om het sportcafé in het sportcomplex aan de Parallelweg 9 in Winterswijk te veranderen in een gezonde  sportkantine? Dan bent u degene die we zoeken!

Wat verstaan we onder een gezonde sportkantine?

Dat is een kantine, die klanten verleidt om gezonde keuzes te maken. Een broodje gezond moet als het ware meer in het oog springen dan een broodje kroket. Het Voedingscentrum heeft richtlijnen opgesteld waar het aanbod en de uitstraling van de gezonde sportkantine aan moeten voldoen. Hoe zou u deze richtlijnen toepassen in dit Winterswijkse sportcafé van circa 260 m², verdeeld over twee verdiepingen? We zijn benieuwd naar uw plannen.

Het sportcomplex heeft veel te bieden

Het sportcomplex omvat naast het sportcafé, drie sportzalen, een Top Turnhal en facilitaire ruimten. De openingstijden van het sportcafé zijn gekoppeld aan de sportmomenten van de Winterswijkse verenigingen. Deze liggen voornamelijk in de avond- en weekenduren.  

Wat bieden wij u

U bent als exploitant verantwoordelijk voor de gezonde sportkantine. De Gemeente Winterswijk biedt de exploitant een huurovereenkomst voor de periode van drie jaar met een eventuele verlengingsmogelijkheid van twee keer over één jaar. De huurprijs van de sportkantine kan worden beïnvloed door de resultaten die de exploitant behaalt in de ombuiging van sportcafé naar sportkantine

Heeft u interesse?

Heeft u de horeca-ervaring, het enthousiasme en het juiste plan om een succes te maken van de gezonde sportkantine? Mail uw interesse met uw plannen dan voor 5 juli 2020 naar gemeente@winterswijk.nl, ter attentie van Marie-Louise Tanck, onder vermelding van Exploitatie Sportkantine. Voor vragen kunt u via (0543) 543 543  contact opnemen met Marie Louise Tanck.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Winterswijk.

Column over Armoede

Een nieuw begin:  gemaakt van afval

In het gemeentenieuws besteden we aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u een verhaal van Bregien, zij kweekt haar eigen groenten en fruit.

Hoe mooi kan het zijn om van je groente- en fruitafval zelf nieuwe te oogsten? Zeker als je maar weinig te besteden hebt om dagelijks verse groente te kopen. Zelf ben ik daarom op ontdekkingstocht gegaan om groente en fruit te hergebruiken. Het resultaat is geweldig en ik wil mijn bevindingen graag delen.

Zoveel mogelijk groente en fruit hergebruiken

Mijn ontdekking is begonnen met prei door het witte eindstukje dat je normaal weggooit, in een laagje water te zetten. En het wonder ontstond: er kwam nieuwe prei op. Hetzelfde geldt voor  wortels; het eindstukje wordt nu een nieuwe plant. En zelfs van aardappelschillen kun je nieuwe aardappels oogsten. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan om zoveel mogelijk groentes en fruit te gaan hergebruiken en het mooiste is dat het lukt!

Eigen moestuintje en kweekkastje

Inmiddels heb ik mijn eigen moestuintje op het balkon. Zo kun je van de zaadjes in paprika, peper, tomaat en komkommer zelf nieuwe plantjes kweken door ze in potgrond te zaaien, voldoende water en zon te geven. Van één aardbei kun je zelfs nieuwe aardbeien oogsten door de aardbei dun te schillen en de geschilde deeltjes, met zaadjes, in potgrond te laten ontkiemen. Ook heb ik mijn eigen kweekkastje gemaakt van een schoenenrekje, eenvoudig in  plastic verpakt. Hij staat bij mij in de vensterbank en alle zaadjes ontkiemen daardoor. Hoe mooi kan het zijn om van iets dat je normaal weggooit een nieuw begin te maken en tegelijk te besparen op de aanschaf van verse groente en fruit?

Mocht u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches, een beweegmakelaar en een cultuurcoaches actief. Zij zijn combinatiefunctionarissen op het gebied van gezonde leefstijl, met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken een verbinding met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Suzanne Spexgoor aan het woord.

Na een stille periode waarin sport en bewegen een geheel andere invulling kreeg, kunnen we eindelijk weer echt in beweging komen. Mooi om te zien hoe spelactiviteiten op het schoolplein een positieve bijdrage leveren aan het groepsgevoel. Of hoe sportverenigingen er alles aan hebben gedaan om kinderen weer op de sportparken te kunnen ontvangen. Kinderen stonden te popelen om samen met teamgenoten de velden weer te mogen betreden.

Een zomer vol beweging

Ook aan de naschoolse activiteiten op verschillende schoolpleinen in Winterswijk wordt weer volop meegedaan. Dat enthousiasme van kinderen willen we deze zomer voortzetten. Zes weken lang kunnen kinderen bijna dagelijks deelnemen aan activiteiten. Doe sportief mee aan onder andere beachvolleybal, bootcamp en Beweeg Wijs XXL games. Maar proef ook cultuur door mee te doen aan een kunstroute en theaterworkshops.

Vakantie in eigen dorp

Dit jaar waarschijnlijk geen lange autoritten naar de camping in het warme zuiden, maar  vakantie vieren in je eigen dorp! De buurtsportcoaches van Actief Winterswijk nemen kinderen mee op een vakantietour door heel Winterswijk. We laten hen ervaren dat er ook in hun eigen dorp zes weken lang van alles te doen is. Met een knaller van een afsluiter in de laatste vakantieweek voor het hele gezin. Nieuwsgierig naar het programma? Houd onze Facebookpagina @actiefwinterswijk in de gaten!

Politiek forum 2 juli 2020

Op 2 juli is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt het politiek forum langs digitale weg gehouden. U kunt het live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’’. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens het politiek forum van 2 juli komt het volgende onderwerp aan de orde:

 • Concept woonvisie Winterswijk 2020 – 2025 (richtinggevend) van 19.30 – 20.30 uur

De gemeente Winterswijk stelt een nieuwe lokale woonvisie op. In juni 2019 is in een politiek forum aan raads- en commissieleden inhoudelijk en procesmatig richting gevraagd over de totstandkoming van de lokale woonvisie. In maart 2020 zijn raads- en commissieleden geïnformeerd over het doorlopen proces en de uitkomsten van de bijeenkomsten en enquêtes over wonen.

De concept woonvisie Winterswijk 2020-2025 is door het college van B&W in juni vastgesteld en ter inzage gelegd. In dit politiek forum hebben de raads- en commissieleden de gelegenheid om hun mening te geven over de concept visie.

Op basis van de reacties in het politiek forum kan de woonvisie Winterswijk 2020-2025 worden bijgesteld voor de definitieve besluitvorming in de algemene raadscommissie en raadsvergadering. Ook de reacties gedurende de terinzagelegging kunnen leiden tot bijstelling van de woonvisie. De verwachting is dat het college de woonvisie voorlegt ter behandeling in de algemene raadscommissie op 10 september en in de gemeenteraad op 24 september.

Column door bestuurder

Wethouder Inge klein Gunnewiek schrijft……

Ruimte voor bedrijvigheid

Het klinkt voor sommigen misschien heel erg vreemd. De Provincie Gelderland heeft de Regionale Programmering Werklocaties (RPW) vastgesteld. Het RPW gaat over de uitbreiding van bedrijventerreinen in de zeven Achterhoekse gemeenten. Per gemeente is gekeken hoeveel uitbreiding er nodig is de komende jaren. En dat in een tijd waarin de coronacrisis heeft toegeslagen. Hoe rijm je dat met elkaar?

Winterswijk heeft in een lokaal onderzoek aan bedrijven gevraagd hoe zij de toekomst zien. Hieruit blijkt dat er een flinke vraag is waaronder een aantal grote ruimtevragers. Daarnaast blijkt dat onze ondernemers lokaal stevig geworteld zijn. Ze verhuizen niet snel naar bijvoorbeeld  De Laarberg in Groenlo. Dat betekent dat als er geen ruimte beschikbaar is, men niet verhuist, niet groeit, niet investeert, niet ontwikkelt. Daarnaast willen wij onze lokale bedrijvigheid graag hier houden. Niet alleen vanwege de banen. Ons verenigingsleven kan niet zonder de steun van onze ondernemers.

Regionaal is vanuit een meer economisch model berekend hoeveel ruimte er nodig is. En de conclusie is nagenoeg hetzelfde als die van het lokale onderzoek. Een eerste grote ruimtevrager, Obelink, bieden we ruimte op Park Achterhoek (als de raad eind deze maand instemt). Hier is bestaand bedrijventerrein ingezet. Deze procedure heeft een jaar gekost en dat is eigenlijk heel erg snel. Het aanwijzen van nieuw bedrijventerrein waarop nog een andere bestemming ligt (bijvoorbeeld landbouwgrond)  is een proces van meerdere jaren. Vanzelfsprekend worden grondeigenaren en omwonenden daarbij betrokken.

Daarom is het zo belangrijk om nu door te gaan met het aanwijzen van bedrijventerreinen. Immers, deze crisis gaat voorbij. En als bedrijven dan weer willen uitbreiden, willen investeren, dan moet daar ruimte voor zijn. Zo blijft Winterswijk een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Ik geef de pen door aan burgemeester Joris Bengevoord

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 27 juni gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling

Markt en Torenstraat

De Markt en Torenstraat zijn elk weekend van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur afgesloten. Deze maatregel geldt tot het einde van het terrasseizoen op 2 november.

Violenstraat

Tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Magnoliastraat

Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 17 juli gelden de volgende maatregelen:

 • Het is verboden te parkeren op de busparkeerplaats aan de Magnoliastraat ter hoogte van perceelnummer 6
 • De Bocheltsestraat tussen perceelnummer 56 en de Magnoliastraat is afgesloten voor verkeer

Gasthuisstraat

Tijdens de realisatie van het Vrijheidspark wordt tot en met 31 december 2020 het eenrichtingsverkeer op de Gasthuisstraat opgeheven. Het betreft hier voor het gedeelte tussen de Tuunterstraat en Jeugdkerkstraat.

Jeugdkerkstraat

In verband met de realisatie van het Vrijheidspark is de Jeugdkerkstraat tot en met 31 juli afgesloten voor al het verkeer.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Burgemeester Vlamstraat

In verband met de aanleg van een nieuw parkeerterrein is Burgemeester Vlamstraat tot ongeveer de eerste week van juli afgesloten.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg gedeeltelijk afgesloten. Het weggedeelte tussen de Vredenseweg en de Steengroeveweg gaat naar verwachting voor de bouwvakvakantie weer open. Het weggedeelte tussen de Steengroeveweg en de Laan van Hilbelink blijft tot nader bericht afgesloten. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 28 juni 2020 niet.

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

 • 23 juni, Start Winterswijkse challenge online wandelprogramma ‘Jouw Wandeluitdaging’ om 19.30 uur Meer info: www.bvdgf.org/actie/27026  
 • 25 juni, Openbare raadsvergadering om 19.00 uur, behandeling Kadernota 2020 in de gemeenteraad
 • 25 juni, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur *
 • 2 juli, Politiek forum om 19.30 uur *
 • 2 juli, Spreekuur EUREGIO gaat niet door. Meer info: www.grensinfopunt.eu

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

Op donderdag 25 juni 2020 vindt er een openbare vergadering plaats van de Adviescommissie Cultuurhistorie. De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25.
De belangrijkste punten op de agenda zijn input adviescommissie 'beleidsvisie landschap en biodiversiteit' en concept eerste schets uitvoeringsprogramma Erfgoed 2021-2024.
De volledige agenda van de Adviescommissie vindt u op http://www.winterswijk.nl/Bestuur/College_B_W/Adviesorganen/Adviescommissie_Cultuurhistorie.
In verband met de corona crisis zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering neemt u dan contact op met Marieke Navis om u aan te melden, mnavis@winterswijk.nl.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 • Parallelweg 74c

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Kobstederweg 9
 • Misterstraat 22
 • Misterstraat 71
 • Misterstraat 96-19 en 96-20
 • Ravenhorsterweg 81
 • Waliënsestraat 61

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 •  Veldboomweg 11

Ruimtelijke ordening

 • Vastgesteld wijzigingsplan  Mentinkweg 5
 • Ontwerpbestemmingsplan Bumerweg 6c

Algemene Plaatselijke Verordening

Bekendmaking gedoogbeschikkingen extra terrasruimtes centrum

De burgemeester heeft i.v.m. het coronavirus verzoeken om extra terrasruimtes geaccepteerd op de volgende locaties:

 • Markt 7-9, Markt 11, Markt 15, Markt 17A, Markt 19A, Markt 23, Markt 24, Markt 25, Markt 27, Markt 30, Markt 34, Markt 48
 • Wooldstraat 6
 • Ratumsestraat 1
 • Meddosestraat 3

Exploitatie

 • Laan van Hilbelink 28/A te Winterswijk, exploitatie openbare inrichting Ubcro Sport & Health Center B.V.
 • Roelvinkstraat 63 te Winterswijk, exploitatie horeca-inrichting Zaza

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing. 

Besluiten van het college van B en W

Op 9 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Concept Woonvisie Winterswijk 2020-2025 Passend wonen in Winterswijk
 2. Faciliteren goede thuiswerkplekplek

Op 15 juni 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 22 juni 2020
 2. Afhandeling toezegging raad over zonnepanelen op monumenten
 3. Onderzoek Sociaal domein en pilot blockchain Jeugdzorg
 4. Verzoek aan Provincie verlenging HRT subsidietermijn

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college