Gemeentenieuws 2 juni 2020

Met onder andere 1,5 meter stickers in het centrum, bereikbaarheid via WhatsApp, beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit ter inzage.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

1,5 meter stickers in het centrum van Winterswijk

Op dinsdag 26 mei heeft wethouder Tannemaat samen met de heer Patrick Grijsen, directeur van Grijsen park & straatdesign speciale stickers geplakt op bankjes in het centrum van Winterswijk. Deze stickers en kunststofplaatjes worden op de zitting of rugleuning van de bankjes geplaatst en geven precies 1,5 meter afstand aan. De uitingen zijn bedoeld om bij te dragen aan het naleven van de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19).

1,5 meter uitingen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het van groot belang dat mensen in parken en op straat 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Om deze reden zijn de stickers en kunststofplaten precies 1,5 meter lang en kunnen mensen ervaren wat 1,5 meter afstand werkelijk is. Tevens voorkomt het dat mensen te dicht naast elkaar gaan zitten.

Locaties

“Nu de zomermaanden in aantocht zijn, zal het ongetwijfeld drukker worden in de openbare ruimte. We zijn en willen een gastvrije gemeente blijven, maar moeten onze bezoekers bewust maken van de 1,5 meter afstand maatregelen. Om die reden plaatsen we op verschillende locaties stickers” aldus wethouder Tannemaat. De uitingen worden aangebracht in het centrum van Winterswijk en in een aantal parken (Scholtenbrug, Willinkplantsoen, Berkhofpark, Notaristuin en rond de muziekschool).

Gemeente Winterswijk is weer te bereiken via WhatsApp

In Winterswijk kunnen inwoners weer via WhatsApp vragen stellen aan de gemeente. Dit kan via telefoonnummer: (06) 51 03 18 50.

Vragen worden behandeld op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur door de medewerkers van het Klant Contact Centrum en de vraagsteller krijgt binnen 24 uur een antwoord. Uiteraard verstrekt de gemeente geen privacygevoelige informatie via WhatsApp. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of te sms’en.

Door internationale regels bij WhatsApp was het gebruik van WhatsApp door gemeenten tijdelijk zeer moeilijk. WhatsApp heeft haar service aangepast, waardoor de gemeente Winterswijk weer haar dienstverlening kan voortzetten.

NL-alert op maandag 8 juni

Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Juni 2020 is daarop een uitzondering. Vanwege tweede pinksterdag op maandag 1 juni zendt de overheid het NL-Alert uit op maandag 8 juni 2020 rond 12.00 uur. Meer info is te vinden op www.nl-alert.nl

Alzheimer Nederland Oost-Gelderland biedt luisterend oor

Omdat de Alzheimer Café bijeenkomsten in ieder geval niet doorgaan tot 1 september biedt Alzheimer Nederland Oost-Gelderland een luisterend oor. Elke dag van 09.00 uur tot 23.00 uur kunt u gratis bellen voor informatie of advies over alzheimer met de Alzheimer Telefoon. Het nummer is 0800-5088.

Voor het laatste nieuws kunt u kijken op www.dementie.nl/nieuws. Daar vindt u onder andere informatie de versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen en een handreiking in de bezoekregels. Hulp en advies vindt u ook op www.dementie.nl/hulp-en-advies. Want soms heeft u meer nodig. Bijvoorbeeld contact met lotgenoten of experts.

Vanaf september is het de bedoeling dat het Alzheimer Café zijn deuren weer opent. Alzheimer Nederland onderzoekt hoe het Alzheimer Café kan functioneren in een 1,5 meter maatschappij.

Samen sterk voor landschap en biodiversiteit Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit ter inzage

Op 12 mei is de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het concept beleidsvisie ligt ter inzage van woensdag 3 juni 2020 tot woensdag 8 juli 2020. In deze periode heeft u gelegenheid om te reageren.

Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Hoe kunnen we de kracht van Winterswijk versterken en behouden? Hoe zorgen we voor ons natuurlijke kapitaal in een authentiek cultuurlandschap waarin ook wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd? Deze beleidsvisie geeft kaders en richting voor een gezamenlijke en duurzame toekomstvisie voor ons landschap en de biodiversiteit. De beleidsvisie richt zich zowel op de bebouwde kom als op het buitengebied.

Het is onze ambitie om het landschap te behouden en te versterken en om de biodiversiteit te verbeteren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Om dit doel te bereiken hebben we een langetermijnvisie nodig.

Ter inzage

U kunt de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit digitaal inzien via de website www.winterswijk.nl/inwoners_ondernemers/duurzaamheid. Ook ligt deze ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk. Voor een bezoek aan het gemeentekantoor vragen wij u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0543) 543 543.

Zienswijzen

U kunt u een zienswijze indienen tot 8 juli. Daarna wordt beoordeeld of de zienswijzen aanleiding geven om de concept beleidsvisie te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gemeente Winterswijk, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of mailen naar beleidsvisiesamensterk@winterswijk.nl. U kunt ook  mondeling een zienswijze naar voren brengen. U kunt daarvoor een afspraak maken tot 8 juli met Arjen Poelmans via beleidsvisiesamensterk@winterswijk.nl of via telefoonnummer (0543) 543 543.

Buurtsportcoach Actief Winterswijk aan het woord

In Winterswijk zijn er meerdere buurtsportcoaches, een beweegmakelaar en een cultuurcoaches actief. Zij zijn combinatiefunctionarissen op het gebied van gezonde leefstijl, met als specifieke opdracht het organiseren van een cultureel, sport- en beweegaanbod in de buurt. Zij maken een verbinding met andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. In het gemeentenieuws verschijnt regelmatig een korte column waarin de buurtsportcoaches vertellen over ervaringen in hun werk en over sportactiviteiten in Winterswijk. In deze uitgave Monique Wieskamp aan het woord.

Als buurtsportcoach van Actief Winterswijk richt ik mij op de doelgroep 55-plus. In de afgelopen maanden zijn activiteiten en evenementen stil komen te liggen vanwege de coronacrisis. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en pakken we het sporten en bewegen langzaam weer op. En dat is fijn, want het is belangrijk om voldoende te blijven bewegen. Zo zijn bijvoorbeeld Walking Football en Buiten Actief weer gestart met hun trainingen. Vanzelfsprekend worden daarbij alle richtlijnen van het RIVM en het NOC NSF opgevolgd.

Maar wat is dan voldoende bewegen?

In de onderstaande afbeelding staat in het kort weergegeven wat de richtlijnen zijn per leeftijdscategorie. Voldoende bewegen is goed voor de lichamelijke gezondheid, maar is ook goed voor de geest. Nu we zoveel weken thuis hebben gezeten of individueel hebben gesport, weten we eens te meer dat sporten ook een sociaal gebeuren is. Elkaar ontmoeten, gezellig bijkletsen en samen plezier beleven draagt ook bij aan een goede mentale gezondheid.

Hulp nodig? Zoek contact met de beweegmakelaar

Wilt u graag starten met bewegen, maar wilt u graag hulp bij het maken van een keuze? Dat kan! Neem contact op met beweegmakelaar Jolanda Geurkink. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 835 106 94 of e-mailadres jgeurkink@winterswijk.nl. Samen met u gaat ze op zoek naar uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. En wilt u meer informatie over alle activiteiten voor 55-plus, legt u dan gerust contact met mij. U kunt mij bereiken via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mailadres mwieskamp@winterswijk.nl. Graag verwijs ik u ook naar het boekje met het beweegaanbod voor 55-plus op de website www.actiefwinterswijk.nl.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze persoon uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande persoon is ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze persoon zich niet binnen deze periode meldt, wordt hij/zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

M. Said, 20-06-1980, 25-05-2020

Column Sociaal Team van de Post

Eenzaam in coronatijd

Als we lezen of horen over eenzaamheid dan lijkt het vooral over ouderen te gaan. Hoewel veel ouderen eenzaam zijn, is dit beeld veel te beperkt. Normaal gesproken al, maar in deze tijd van corona helemaal.  Jong –oud, alleen  – samen, met – zonder beperking, thuiswonend – uit huis, gezond – ziek, iedereen kan zich eenzaam voelen.

Mensen die voor de coronatijd al eenzaam waren, voelen zich nu vaak nog eenzamer. Daarnaast krijgen ook anderen last van eenzaamheid door het verdwijnen van allerlei contacten door de coronamaatregelen. Nauwelijks nog zijn er de gewone, vertrouwde  activiteiten buiten de deur: geen praatje in de supermarkt, sport, (hobby)clubjes, uitjes of geen bezoek ontvangen.  Zo valt heel veel contact weg.

In contact blijven

Er zijn dan wel allerlei digitale manieren om met mensen in contact te blijven. Deze zijn echter niet geschikt voor iedereen. Het vergt heel wat van mensen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is er nu al wel wat ruimte. Elkaar daadwerkelijk te zien en te spreken is mogelijk. Wel op 1,5 meter afstand. Dat biedt mogelijkheden, maar nog niet voor iedereen.

Contact

Kijkt u nog eens extra om naar medebewoners of het goed met hen gaat. Een praatje maken aan de deur kan al helpen. Als u zich zorgen maakt, meldt dit dan. Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een gesprek of luisterend oor? Meldt u zich dan! Dit is niet iets om u voor te schamen.

U kunt contact opnemen  met Claudia Bosscher,  via  06-12 72 13 85. Zij kijkt dan samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Er is geen spreekuur, het Sociaal Team de Post is  op verschillende manieren bereikbaar.
Via de e-mail depost@winterswijk.nl, telefonisch van 9 tot 17 uur via (0543) 543 960 of de chat op www.wijwinterswijk.nl.

Column door bestuurder

Wethouder Tineke Zomer schrijft……

Mooi groen

Na het thuiswerken probeer ik regelmatig een eind te wandelen. Het is goed om in beweging te blijven en je hoofd leeg te maken. Ik vind het mooi om de seizoenen te kunnen volgen tijdens mijn wandeltochten in ons prachtige buitengebied. Zeker nu, met al het ontluikende groen. De bermen laten steeds meer verschillende bloemen en grassen zien. Dat is echt genieten.

Net als in de afgelopen twee jaar zie je nu al wel dat het veel te droog is. Zelfs sloten en beken die in de winter nog goed gevuld leken, staan al droog. Boeren die bezig zijn op het land merken dat ook, alles stuift op. En zo nu en dan zie je op het land stofwindhozen ontstaan. Deze droogte baart me zorgen. Zorgen om de natuur en om de landbouw. Als dit jaar net zo droog wordt als vorige jaren, gaan we dit allemaal merken. De oogsten brengen minder op. Bomen en planten verdrogen of worden ziek. De droogte en hitte worden  voelbaar in ons dorp en in de wijken.

Dansen

Als een regendans zou helpen, ben ik de eerste om deze uit te voeren!  De praktijk is helaas anders.
Daarom slaan we met het Rijk, de provincie, waterschappen, waterleidingbedrijven, landbouw- en natuurorganisaties we de handen ineen. We zoeken naar oplossingen en nemen we maatregelen om water vast te houden in onze omgeving.  

Hier ligt nadrukkelijk een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Samen kunnen we verspilling van water voorkomen. Zo proberen we voldoende water beschikbaar te houden voor mens, plant en dier. Laten we zuinig zijn met water.

Ik geef de pen door wethouder Henk Jan Tannemaat

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Roelvinkstraat en Spoorstraat

Op zaterdag 6 juni gelden in verband met de warenmarkt de volgende verkeersmaatregelen:

 • Roelvinkstraat afgesloten voor al het verkeer tussen de Dingstraat en Misterstraat
 • Spoorstraat afgesloten tussen de Roelvinkstraat en ingang parkeerterrein Spoorstraat
 • Het is verboden te parkeren op de langs- en haaksparkeervakken op de Roelvinkstraat. Hier geldt een wegsleepregeling

Violenstraat

Van maandag 15 juni tot en met vrijdag 10 juli geldt er door werkzaamheden eenrichtingsverkeer tussen de Seringenstraat en Asterstraat. Aan beide zijden van de weg is een parkeerverbod ingesteld.

Willinkbosweg

Vanaf vrijdag 17 april 2020 is een gedeelte van de Willinkbosweg gedurende een periode van vier maanden afgesloten voor al het verkeer tussen de Dollemansweg en de Korenburgerveenweg.
De akkerbouwpercelen van Natuurmonumenten blijven bereikbaar vanaf de Korenburgerveenweg.
De wandelroutes zoals die hier in de omgeving staan aangegeven blijven opengesteld.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de rotonde. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met 21 juni 2020 niet.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 4 juni, Politiek forum van 19.30 tot 21.00 uur
 • 4 juni, EUREGIO spreekuur Dinxperlo gaat niet door. www.grensinfopunt.eu
 • 6 juni, Inzameling Landbouwfolie, wikkelfolie en wikkelnet, www.wclwinterswijk.nl
 • 9 juni, EUREGIO spreekuur Oeding gaat niet door. www.grensinfopunt.eu
 • 10 juni, Inspreken over de kadernota tijdens extra commissievergadering om 19.30 uur *
 • 11 juni, Behandeling jaarrekening in de raadscommissie om 19.30 uur *
 • 11 juni, Vergadering Cliëntenraad Participatiewet *
 • 25 juni,  Behandeling jaarrekening in de gemeenteraad

*) Over de agenda-onderwerpen met een * wordt meer info gegeven elders in dit gemeentenieuws.

Vergaderingen

Inspreken over de kadernota tijdens extra commissievergadering 10 juni

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota aangeboden aan de gemeenteraad.
Op woensdag 10 juni is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de kadernota. De commissievergadering begint om 19.30 uur, en vindt in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus digitaal plaats. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers, de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 18 en 25 juni 2020. Als er geen aanmeldingen zijn voor de inspreekmogelijkheid, vervalt de commissievergadering.

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan vóór dinsdagmiddag 9 juni 12.00 uur, via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 120. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. In verband met het digitaal vergaderen, verloopt het inspreken iets anders dan u gewend bent. Na aanmelding wordt met u besproken op welke wijze u gebruik kunt maken van deze inspreekmogelijkheid.

De vergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. Ook achteraf is het mogelijk deze uitzending terug te kijken.
In de raadsvergaderingen van 18 en 25 juni 2020 neemt de raad een besluit over de kadernota. Tijdens deze raadsvergaderingen is er geen gelegenheid om in te spreken over de kadernota.

Vergadering algemene raadscommissie 11 juni

Op donderdag 11 juni vergadert de algemene raadscommissie van Winterswijk om 19.30 uur. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze commissievergadering langs digitale weg gehouden.
De vergadering kunt u live via internet volgen door middel van een link op onze website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt  u op ‘Uitzending bekijken’. Ook achteraf is het mogelijk deze uitzending terug te kijken.
Als u wilt inspreken tijdens deze commissievergadering, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdag 11 juni voor 11.30 uur aanmelden via griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.
De agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, vervolgens klikt u op ‘Agenda’s en stukken’.

Meer informatie

Voor meer informatie over de commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Vergadering Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vergadert donderdag 11 juni 2020 online. Door de Corona maatregelen kan publiek niet deelnemen aan de vergadering.

Op de agenda staan onder andere de volgende punten: Toelichting Project Eigen kracht, Verordening Sociaal Domein, Meedoen-applicatie. De volledige agenda voor deze vergadering kunt u  inzien via de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek en van de Cliëntenraad zelf.

Genomen besluiten vergadering 14 mei

Hieronder de genomen besluiten en besproken onderwerpen van de vergadering van 14 mei:

 • De cliëntencontactmiddag verschuiven naar 2021 in de Week van het Geld.
 • De voortgang van de berichtgeving naar en van SDOA betreffende de concept-verordening Sociaal Domein
 • De voortgang van het verbeteren van de Meedoen-applicatie i.v.m. recent ontvangen klachten van cliënten
 • Het huidige taalniveau van de berichtgevingen van de cliëntenraad in de SDOA Nieuwsbrief handhaven

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op: clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl. Ook kunt u via deze site de vastgestelde notulen lezen.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Jonenstraat 8

Weigering omgevingsvergunning kappen

 • Buitinkweg 6

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Kleinhoonte 2
 • Laan van Napoleon 10a

Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 • Sellekamp 53 t/m 85

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Besluiten van het college van B en W

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Beoordeling twee principeverzoeken Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Wooldseweg

Op 26 mei 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Wijzigen Verordening Marktgeld 2020 en Verordening Precariobelasting 2020
 2. Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 28 mei 2020
 3. Aankoop grond Spoorzone van Van der Meijden Vastgoed
 4. Beantwoording schriftelijke vragen over de gemeentepolis bij Menzis
 5. Kadernota 2021

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college