Gemeentenieuws 17 maart 2020

Met onder andere Kabinet treft aanvullende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, burgemeester Joris Bengevoord benadrukt het belang van de uitvoering en naleving van de maatregelen, tijdelijk aangepaste dienstverlening gemeente Winterswijk.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Kabinet treft aanvullende maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De nieuwe maatregelen vindt u op de website  www.rijksoverheid.nl.

Actuele informatie vindt u op websites van RIVM en GGD-NOG

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website www.rivm.nl. Over de situatie in Noord- en Oost-Gelderland vindt u de meest actuele informatie op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) via www.ggdnog.nl en op twitter van GGD NOG via @ggdnog.

Vragen?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: (0800) 1351.
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.

Gemeente Winterswijk

U vindt lokale informatie over de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus in dit gemeentenieuws.

Beste Winterswijkers,

De afgelopen periode zijn wij allemaal opgeschrikt door de opkomst van het coronavirus. Ontwikkelingen gaan zo snel, dat dit bericht misschien al achterhaald is als u het leest. Het kabinet heeft zondag 15 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus Deze maatregelen treft u aan op de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Als uw burgemeester benadruk ik het belang van de uitvoering en naleving van deze maatregelen. Het is een ernstige situatie die we alleen te boven komen door met elkaar de soms lastige en vervelende maatregelen na te leven. Winterswijk heeft de Winterswijkers nodig om deze crisis de baas te worden en ik vraag u dan ook om naast de zorg voor uw eigen gezondheid, ook zorg voor elkaar te hebben.
De maatregelen geven veel ongemak. Maar ik wijs er wel op dat onze winkels en supermarkten gewoon open blijven, hamsteren is dus niet nodig. De gemeente blijft bereikbaar voor urgente zaken en heeft wel haar dienstverlening tijdelijk aangepast. Daarover leest u verderop in dit gemeentenieuws meer. De kanjers van de politie, ambulance, zorg en brandweer staan hun mannetje en de ROVA blijft uw afval ophalen. Ik vraag van u vooral ook om zelf goed na te denken, rustig te blijven en risicovolle situaties te beperken.

We moeten allemaal ons best doen deze vervelende crisis te boven te komen.
Ik reken op u en heb zorg voor elkaar.

de Burgemeester van Winterswijk,
Joris Bengevoord

Groepsvaccinatieprogramma 4- tot 18-jarigen uitgesteld tot najaar 2020

Meningokokken ACWY-vaccinaties worden nog wel gegeven op kleinere schaal

Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt GGD Noord- en Oost-Gelderland het Rijksvaccinatieprogramma voor alle 4- tot 18-jarigen in de 21 gemeenten in de regio. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties worden verplaatst naar het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door maar op kleinere schaal en op een ander moment. Voor de meest recente informatie verwijzen wij u naar de website www.ggdnog.nl.

Reden hiervoor is dat de GGD alle capaciteit nodig heeft voor de inzet tegen het coronavirus. Ook geeft de GGD hiermee gehoor aan de oproep met niet meer dan honderd mensen tegelijk op één locatie te zijn. De BMR/DTP en HPV-vaccinaties zijn standaardvaccinaties die uitgesteld kunnen worden tot het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties horen bij een uitbraakmaatregel, daarom worden deze vaccinaties nog wel gegeven. Voor de meningokokkenvaccinaties stelt de GGD wel een nieuwe planning en werkwijze op, deze vaccinaties vinden in ieder geval plaats vóór juli 2020.  

Alle gezondheidsonderzoeken, groepslessen en logopedische onderzoeken voor kinderen en jongeren vervallen

Het besluit scholen en kinderdagverblijven te sluiten heeft ook invloed op het werk van de GGD. Zolang de scholen dicht zijn, gaan daarom ook de gezondheids- en logopedische onderzoeken voor kinderen en jongeren niet door. Ook groepslessen en activiteiten van gezonde school-adviseurs komen (tijdelijk) te vervallen. De groepsvaccinaties zijn eerder deze week al stopgezet. Scholen en ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Tijdelijk aangepaste dienstverlening gemeente Winterswijk (vervolg)

De gemeente Winterswijk heeft een crisisteam opgericht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het crisisteam staat onder leiding van de burgemeester. Elke dag wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus in Winterswijk tegen te gaan.

De volgende maatregelen zijn nu van kracht:

Bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 bezoekers

Het kabinet heeft op donderdag 12 maart bepaald dat alle bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen in Nederland moeten worden afgelast. Dat geldt dus ook voor Winterswijk. Voor bijeenkomsten/evenementen met minder dan 100 personen is de organisator zelf verantwoordelijk voor het besluit om het evenement wel of niet door te laten gaan.

Beperkte dienstverlening gemeente

De gemeente Winterswijk geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om mensen zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dat betekent dat er de komende weken minder medewerkers op het gemeentekantoor aanwezig zijn dan normaal. Dat heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Wij verzoeken inwoners en ondernemers alleen op afspraak naar het gemeentekantoor te komen. U kunt telefonisch een afspraak maken via (0543) 543 543.

 • Burgerzaken

U kunt veel zaken bij de gemeente Winterswijk online regelen of aanvragen via onze website www.winterswijk.nl. U kunt tot en met maandag 6 april 2020 alleen op afspraak terecht bij Burgerzaken. Wij  adviseren u om alleen naar het gemeentekantoor te komen als dat dringend noodzakelijk is .

 • De Post

Met ingang van maandag 16 maart worden de dagelijkse inloopspreekuren van het Sociaal team de Post opgeschort. Deze maatregel duurt tot en met maandag 6 april 2020. Voor dringende vragen is het Sociaal team iedere werkdag van 9 tot 17 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 960. Ook kunt u een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Huisbezoeken door de leden van het Sociaal Team vinden niet plaats. Ook Wmo- en jeugdconsulenten leggen geen huisbezoeken af.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk

Het Centrum Duurzaam Winterswijk dat gevestigd is in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 is tot en met maandag 6 april 2020 gesloten. Het energieloket is wel telefonisch bereikbaar: (0314) 820 360 en via www.verduursaamenergieloket.nl.

Bijeenkomsten / evenementen

 • De afscheidsreceptie van Wim Aalderink gaat niet door op 24 maart 2020.
 • De jaarlijkse landelijke Opschoondag  op 21 maart 2020 gaat niet door.
 • Het uitdelen van gratis nestkastjes op 19 maart 2020 bij het milieubrengstation van ROVA is afgelast.
 • Het spreekuur GrensInfoPunt EUREGIO in het gemeentekantoor van Winterswijk op  23 maart 2020 gaat niet door.

Bewind;  een stap naar een betere toekomst

De komende tijd besteden we In het gemeentenieuws aandacht aan persoonlijke verhalen achter armoede.  Wat doet armoede met je, hoe kleurt het je leven, en hoe probeer je toch het beste uit het leven te halen terwijl de omstandigheden misschien niet optimaal zijn. Deze keer leest u over een ervaring van Sarella.

Door een drugsverleden heb ik schulden opgebouwd, bij de belastingdienst, zorgverzekering en deurwaarders. Het liep uit de hand. Mijn vriend en ik gingen uit elkaar en onze kinderen kwamen in een pleeggezin terecht. Dit was heftig maar de beste keuze voor ons en onze kinderen.
Ik ben aan mezelf gaan werken, onder meer door mijn schulden op te lossen. Ik ging naar de Stadsbank, kreeg een intake en we kwamen samen uit op een beschermingsbewind.
Ik kreeg een fijne bewindvoerder. Hij stelde mij op mijn gemak, daardoor vond ik het geen probleem om mijn financiën over te dragen. Hij inventariseerde mijn schulden, zorgde ervoor dat ik geen post meer kreeg. Ook bepaalde hij het bedrag dat ik wekelijks krijg. Ik kan mij hiermee goed redden. Ik ga 1x per maand naar de kinderen, krijg geld voor de reis en wat extra zodat ik wat kleins ze kan kopen.
In het begin vond ik het lastig dat ik verantwoording moest afleggen aan mijn bewindvoerder maar het geeft mij rust in mijn hoofd, het is een stok achter de deur. Dit is voor mij een stap naar een betere toekomst!

Uw verhaal delen?

Wilt u ook uw verhaal over armoede en het leven in armoede willen delen neem dan contact met ons op via iedereendoetmee@winterswijk.nl Onze ervaringsdeskundigen Linda Souisa en Ilse van der Zee nemen dan graag contact met u op.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Nieuwstraat

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de Nieuwstraat ter hoogte van de Ratumseweg op maandag 23 maart afgesloten voor al het verkeer.

Wooldseweg

ROVA voert van 23 tot en met 30 maart snoeiwerkzaamheden uit aan de Wooldseweg. Het betreft het gedeelte tussen de rotondes. Het gaat om een halve rijbaanafzetting die geregeld wordt door verkeersregelaars.

Hyacintstraat

De rioolwerkzaamheden in de Hyacintstraat zijn afgerond. Binnenkort starten we met bestratingswerkzaamheden. De verwachting is dat deze van 30 maart tot en met 20 april duren.

Narcisstraat, deel Tulpstraat en Hyacintstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Narcisstraat tot en met vrijdag 27 maart 2020.
Op dit moment zijn er bestratingswerkzaamheden. De straatwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Tulpstraat richting Hyacintstraat.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Vanaf 23 maart starten rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ter inzage liggende omgevingsvergunningen

De onderstaande ter inzage liggende omgevingsvergunning kunt u inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

 • Scholtemaatweg 6

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 •  Ambachtsstraat
 •  Brinkeweg 11
 •  Vredensestraat 1

Verleende omgevingsvergunning kappen

 •  Meekertweg 4
 • Steengroeveweg
 • langs de Wandersweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Bataafseweg 18 en 18a
 • Meekertweg 8-14

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Ontheffingsaanvraag muziek tijdens besloten feest op  4 juli 2020, locatie Haitsma Mulierweg 28
 •  Ontheffingsaanvraag Koningsspelen op 17 april 2020 bij Sportpark Jaspers en Sportpark ’t Huitinkveld te Winterswijk, locatie Jaspersweg 1 en Bataafseweg 2a

Exploitatie

Roelvinkstraat 35 te Winterswijk, exploitatie openbare inrichting Anytime Fitness

Winkeltijdenverordening

Wijziging Koopzondagen 2020

Op verzoek van de winkeliersvereniging ABH Cityvereniging hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 10 maart jongstleden in de voor 2020 aangewezen koopzondagen de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de koopzondagen 5 juli en 30 augustus vervallen en
 • in plaats hiervan zijn de zondagen 24 mei en 23 augustus aangewezen.

Aldus gelden voor 2020 de volgende koopzondagen:

 • Bebouwde kom:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 28 juni, 26 juli, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 24 mei, 1 november en 13 en 20 december.

 • Gebiedsdelen Brinkheurne en Kotten:

elke laatste zondag van de maand d.w.z. de zondagen 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 28 juni, 26 juli, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december, en daarnaast de zondagen 24 mei, 1 november en 13 en 20 december.

 • Gebiedsdeel Meddo:

de zondagen: 5, 19 en 26 april, 3, 10, 17 en 24 mei, 11 oktober en 13 en 20 december.

Extra koopzondagen juli en augustus

Naast bovenvermelde koopzondagen hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 4, lid 2 van de Winkeltijdenverordening voor de maanden juli en augustus 6 extra koopzondagen voor de gehele gemeente aangewezen, te weten de zondagen 12 en 19 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 3 maart 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.    Aanbestedingsstrategie Gaxel Grens/zWork Center

Op 10 maart 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1.  Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 11 maart 2020
 2.  Wijziging aangewezen koopzondagen 2020
 3.  Actualisatie archeologiebeleid

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college