Gemeentenieuws 31 maart 2020

Met onder andere gemeente is telefonisch gewoon bereikbaar, beleef de lente, inzameling klein chemisch afval, Sociaal Team de Post staat voor u klaar, aanvragen van een lintje.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Call center houdt contact met inwoners

We merken allemaal de gevolgen van de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. De gemeente zorgt ervoor dat de dienstverlening zo veel mogelijk op peil blijft.

Uw gemeente is telefonisch gewoon bereikbaar

Zo zijn we gewoon telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bij de call center medewerkers Nicole, Derya en Kelly staat de telefoon bij momenten roodgloeiend.

Persconferenties

Derya: “Piekmomenten zijn er bijvoorbeeld op de dag na de nationale persconferenties van de premier en ministers. De persconferenties roepen vragen op bij inwoners en ondernemers. Soms hebben wij die antwoorden ook niet en proberen de mensen dan zo goed als mogelijk verder te helpen.”

Veel vragen van ondernemers

Nicole: “De meeste telefoontjes krijgen we van ondernemers. Begrijpelijk want een groot  aantal ondernemers heeft het zwaar te verduren. Als we hen niet zelf kunnen helpen, verwijzen we ze door naar bijvoorbeeld de ROZ.”

Huwelijken

Kelly: “Een veelgestelde vraag is hoe het nu verder gaat met de huwelijken. Terecht. Want dat is voor mensen toch de dag van hun leven. Huwelijken kunnen gewoon doorgaan. Al is het wel met veel minder genodigden. En natuurlijk met 1,5 meter afstand.”

Begrip

De medewerkers van het call center doen hun uiterste best om iedereen goede informatie te geven. Sommige zaken zijn echter niet gelijk duidelijk. Het kan zijn dat iemand wordt doorverwezen naar een organisatie die het antwoord nog niet heeft. Wij hopen op uw begrip dat we in hectische tijden soms niet alle antwoorden hebben.

Bent u ondernemer?

En bent u als ondernemer in de financiële problemen geraakt door het coronavirus? De ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert voor de gemeente Winterswijk de ‘tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen’ uit. Deze is twee weken geleden door het kabinet aangekondigd. Wilt u als ondernemer hier een beroep op doen? Ga naar https://www.rozgroep.nl/corona/ voor de meest actuele info en het aanvraagformulier.
Voor alle andere maatregelen van het kabinet, kunt u terecht op de Wegwijzer van Ondernemersplein.nlDeze wegwijzer geeft u actuele info voor ondernemers rondom de coronacrisis.

Beleef de lente in Winterswijk

De kerkuil, de steenuil, de gekraagde roodstaart en de kauw zijn dit voorjaar te volgen via webcams rond en in de nestkasten. Het bijzondere is dat deze nestkasten hangen in de gemeente Winterswijk.

Volg vier bijzondere vogelsoorten in Winterswijkse nestkasten

Op de website Duurzaam Winterswijk kunt u 24/7 live meekijken in de nestkasten van deze vogels en zien hoe ze elkaar het hof maken, eieren leggen en uitbroeden, jongen voeren en hoe de jonge vogels uitvliegen.

Vogels als ambassadeurs

De vier vogelsoorten gedijen goed in het typisch Winterswijkse landschap met houtwallen, boerenerven, boomgaarden, schuurtjes en oude bomen. Deze vogelsoorten zijn de ambassadeurs van het waardevolle Winterwijkse cultuurlandschap. Per vogelsoort publiceren we wekelijks blogs die we samen met vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek maken. Zo leert u meer over de achtergrond en de leefomgeving van deze vogels.

Beleef de lente

De webcams zijn ook te zien op de website van de Vogelbescherming. Onder de noemer Beleef de lente zijn daar nog meer vogelsoorten te volgen. De nestkasten van de andere vogels staan elders in Nederland. Winterswijk is met vier nestkasten het sterkst vertegenwoordigd. In deze tijd waarin we meer binnen moeten zijn, is het leuk om op deze manier de ontwikkeling van de vogels te kunnen volgen. Kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/beleefdelente en volg de vogelsoort van uw keus.

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 4 april vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Let u bij het aanbieden op de volgende aanbiedvoorschriften:

 • Houd gepaste afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 • Bied uw kca in een gesloten chemobox vóór 07.00 uur bij uw brievenbus aan.
 • Injectienaalden moeten aangeboden worden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het ROVA-milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

 • Woensdag: 12.00 uur – 16.00 uur
 • Vrijdag: 12.00 uur – 16.00 uur
 • Zaterdag: 09.00 uur – 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

Kerststukjes opruimen

Veel mensen hebben kerststukjes op graven op de Algemene Begraafplaats gezet. Een aantal kerststukjes staat er nog.

Wij verzoeken u de stukjes van de graven te halen. Wilt u tevens lege vazen, bloempotten en ander ongebruikt materiaal rondom en achter de grafmonumenten verwijderen, zodat het onderhoud aan de graven en de coniferenhagen uitgevoerd kan worden. Van kerststukjes die na zondag 5 april nog op de graven staan, wordt aangenomen dat nabestaanden er geen belang meer aan hechten. Deze worden dan alsnog  door ons verwijderd

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

 • Mamdouh Mahrous Labib Girgis, 20-02-1971, 25-03-2020
 • S. Ibnelmukhtar Omar, 28-08-1988, 25-03-2020

De Post staat voor u klaar

Onze locatie aan de Balinkesstraat 4 is gesloten vanwege de coronacrisis. Een bezoek brengen aan een van de spreekuren is daarom niet mogelijk.

Coronacrisis - waarmee kunnen we u helpen?

Maar u kunt op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bij ons terecht met al uw vragen. Wij staan heel graag voor u klaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0543) 543 960.

Chatten is ook mogelijk

Over al uw vragen over opvoeden of opgroeien, zorg of welzijn vindt u informatie op onze website www.depostwinterswijk.nl. U heeft daar ook de mogelijkheid om te chatten met een van onze medewerkers.

Sociaal Team van de Post  en werken onder coronamaatregelen

In twee weken tijd is er heel wat veranderd en toch ook weer niet. Daarom een kijkje achter de schermen van het Sociaal Team.

Wat is er veranderd?

Wij werken thuis, velen van ons komen dus niet in Winterswijk. Er zijn geen spreekuren in de Post. We gaan voorlopig niet op huisbezoek. We organiseren geen activiteiten. Overleggen doen we via  videobellen of Skype.

Wat is hetzelfde gebleven?

We zijn bereikbaar op verschillende manieren:

We blijven in contact met de bewoners van Winterswijk, onze vaste klanten, met collega’s, vrijwilligers en netwerkpartners. We bellen, mailen en delen ideeën en tips op Facebook.

Ons team blijft ondersteuning geven op veilige en gezonde afstand. Of het nu gaat om het Zorgloket, het jongerenwerk van SPOT,  het ouderenwerk, het team Armoedevrij, ondersteuning Nieuwkomers, de buurtsportcoaches of wijkaanpak de Pas, wij zijn er voor u.

Voor alle Winterswijkers: sterkte in deze lastige tijd en blijf gezond!

Lintjesregen dit jaar zonder lintjes

De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag gaat wel door, maar in een andere vorm dan normaal. Burgemeesters zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met circa 3.000 mensen die een lintje krijgen. ’s Middags worden hun namen gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant. Er wordt gezocht naar één landelijk moment waarop de lintjes alsnog kunnen worden opgespeld. Wanneer dit is, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Een lintje aanvragen voor iemand?

Hier  (Pdf, 135kB) leest u hoe u voor iemand een lintje kunt aanvragen. Uw aanvraag is in principe voor de uitreiking in 2021. Maar het is ook mogelijk om een aanvraag te doen voor een bijzondere gelegenheid.

Column door bestuurder

Wethouder Henk Jan Tannemaat schrijft ……..

Lichtpuntjes

Wat ziet de wereld er opeens anders uit!
Na mijn installatie vijf weken geleden begon ik vol energie als wethouder Economie Centrum, Cultuur, Infrastructuur, Werk en Inkomen. Door de coronacrisis zien mijn dagen er opeens heel anders uit. Tijdens digitale vergaderingen overleggen we via de laptop. Samen met onze medewerkers zijn de burgemeester en wethouders elke dag volop bezig om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Ik spreek met veel centrumondernemers in de detailhandel, de markt en ook in de horeca. Voor winkeliers zijn het nu zeer zware tijden. De warenmarkt is er niet meer. Om maar niet te spreken over de horeca. Hoe houd je je hoofd boven water in tijden als deze? Hetzelfde geldt voor de culturele instellingen. Van Villa Mondriaan, de Wereld van Wenters, Theater de Storm tot de Openbare Bibliotheek. Met deze groep ben en blijf ik ook in gesprek. Hoe komen we hier met elkaar doorheen? Gelukkig wordt er door de gemeente en Rijksoverheid veel op touw gezet om te voorkomen dat iedereen kopje onder gaat. Ik probeer als wethouder zo veel mogelijk lijntjes met elkaar te verbinden. Mensen wegwijs te maken in de verschillende regels en mogelijkheden om hulp te krijgen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor inwoners die in onzekerheid zitten over het behoud van hun baan of deze al kwijt zijn.

Alles is er momenteel op gericht om deze vreselijke tijd te overleven. En dan moeten we er klaar voor zijn! Want ik ben gelukkig van nature een ras-optimist en weet één ding zeker: hoe donker het er nu uit mag zien, het wordt altijd weer licht. Zeker in Winterswijk!

Ik geef de pen door aan wethouder Elvira Schepers

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Corleseweg

In verband met het planten van bomen is er een halve rijbaanafsluiting op de Corleseweg tussen de Rondweg en Geelinkweg tot en met donderdag 2 april. Verkeersregelaars regelen het verkeer.

Hyacintstraat

De rioolwerkzaamheden in de Hyacintstraat zijn afgerond. Binnenkort starten de bestratingswerkzaamheden. Verwachting is dat deze werkzaamheden tot en met 20 april duren.

Narcisstraat, deel Hyacintstraat tot Parallelweg

Rioleringswerkzaamheden aan Narcisstraat zijn begonnen op 23 maart. Dit betreft het deel Hyacintstraat tot aan de Parallelweg. De verwachting is dat deze werkzaamheden zes weken duren.

Bataafseweg

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt Bataafseweg – Kloetenseweg – Steengroeveweg is de Bataafseweg tot en met vrijdag 30 oktober afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het deel tussen de Laan van Hilbelink en de Vredenseweg. Aanliggende percelen zijn wel bereikbaar. Er is een omleiding ingesteld.

Bürgerbus

Ter bescherming van de buschauffeurs voor het coronavirus rijdt de Bürgerbus tot en met donderdag 30 april niet.

Vergaderingen

Politiek forum donderdag 2 april 2020 vervalt

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus gaat het politiek forum op donderdag 2 april niet door.

Vergadering algemene raadscommissie donderdag 9 april 2020 vervalt

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 9 april niet door.

De leden van de commissie krijgen de gelegenheid hun inbreng en vragen over de voorstellen schriftelijk te doen. Het college van burgemeester en wethouders reageert schriftelijk op de inbreng van de leden. De schriftelijke inbreng van de leden én de reactie daarop van het college is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad. U kiest voor ‘agenda’s en stukken’ en kiest vervolgens voor de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 9 april.

Wilt u gebruik maken van het inspreekrecht bij deze commissievergadering?

Insprekers hebben de mogelijkheid om hun inspreekreactie schriftelijk in te dienen. Zij kunnen hun inspreekreactie uiterlijk maandag 6 april 2020 sturen naar griffie@winterswijk.nl. De inspreekreactie wordt toegevoegd aan de stukken en is te lezen op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.

Over de besluitvorming over de voorstellen door de gemeenteraad wordt u later geïnformeerd.

Verkeer

Hier de platte tekst

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 •    Venemansweg 7

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • B. Stegemanstraat 17
 • Hietkampweg 3
 • Kattenbergweg 2-05
 • Nieuw Beusinkweg 20-07
 • Prins Hendrikstraat 18
 • Toebesbrink 32
 • Veenweg 2
 • Waliënseweg 20a

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Burg van Nispenstraat 32
 • Houtladingstraat 2
 • Kattenbergweg 1-35
 • Koningsweg 40-42
 • Meenkmolenweg 19

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Kössinkweg 4, zaaknr. 200601

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Kössinkweg 4 te Winterswijk voor het houden van jongvee, schapen en paarden en het stoppen met het houden van varkens.
De melding en de bijbehorende bijlagen ligt vanaf 1 april 2020 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ruimtelijke ordening

 • Ontwerpwijzigingsplan De Klomp 14-20

Winkeltijdenverordening

Tijdelijke verruiming openingstijden supermarkten

Gedoogbesluit tijdelijke verruiming winkeltijden supermarkten wegens corona

Coronavirus

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u de fysieke stukken op afspraak komen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor. U kunt daartoe een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543 of door een e-mail te sturen naar gemeente@winterswijk.nl. Is ook het plannen van een afspraak niet mogelijk of wenselijk, neemt u dan ook contact met ons op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 17 maart 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

Beslissing op bezwaar tegen besluit invordering dwangsommen vanwege strijdig gebruik recreatiewoning Meekertweg 8-69
Uitgangspunten Park Achterhoek en inzage ontwerp Logistiek Centrum Obelink
Ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en verkoop grond DAV locatie
Omgevingsvergunning zonnepark Arrisveld

Op 24 maart 2020 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Provinciale planningslijst woningbouw 2020
 2. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 26 maart 2020
 3. Zelfevaluatie Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) 2019
 4. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2019
 5. Tijdelijk gedogen detailhandel Houtladingstraat 2

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college